Recentste nieuwsbrief

Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 1 – maart 2018

In deze Nieuwsbrief:

Dialoogambassadeurs in actie: 

• Training Goes in Dialoog nieuwe gespreksbegeleiders

• Integrale aanpak mobiliteit (vervolg)

• Vervolgbijeenkomst ‘mobiliteit op Schouwen-Duiveland’

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk:

• Toekomst van de gespreksbegeleiderspool (vervolg)

• Jaarverslag en jaarrekening

• Rabo clubkascampagne

Interview 

• Feyo Korenhof: Blik van een jongere op de dialoog

Belangrijke data op een rij

---

Dialoogambassadeurs in actie

Training Goes in Dialoog nieuwe gespreksbegeleiders

Heb jij mooie ervaringen met een dialoog en altijd al zelf een dialoog willen begeleiden? Dan is dit jouw kans om een gratis training dialooggespreksbegeleiders te volgen. Goes in Dialoog organiseert op maandagavond 19 maart 2018 een starterstraining voor dialooggespreksleider. De training wordt van 18.30-21.30 uur gehouden bij AMEC-studiecoaching, Oostwal 1, 4461 JT Goes. Als je mee wil doen kun je je tot 16 maart opgeven via kernteam@goesindialoog.nl. Let op: er is nog maar beperkt plaats.

Integrale aanpak mobiliteit (vervolg)

Na de Dag van de Dialoog in november heeft het dialoognetwerk samen met de betrokken organisaties de wens uitgesproken voor een integrale aanpak van de mobiliteit op Schouwen-Duiveland. Er zijn daarvoor gesprekken gevoerd met de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland. De gemeente en de provincie willen een vervolgproject faciliteren. Op dit moment ligt er een plan ‘Op weg naar een integrale aanpak van mobiliteit op Schouwen-Duiveland’ bij de gemeente, waar het college (naar verwachting) binnenkort over vergadert.

Met een groepje betrokkenen (ontstaan in het traject van de dialoogbijeenkomst Mobiliteit op Schouwen-Duiveland) is verder nagedacht over een integrale aanpak. Voor de komende periode  (maart – september) zijn de volgende acties bedacht:

1. De start van drie pilotprojecten op Schouwen-Duiveland, te weten:

– Pilotproject Wij(k)wel in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

– Pilotproject met de inzet van (deel)auto’s van Zeeuwland in Kerkwerve en Zierikzee

– Pilotproject Verbindingsbus Schouwen-Duiveland

2. De opstart van een ‘Mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland’ waar verbindingen worden gelegd, gewerkt wordt aan een eilandbreed mobiliteitsnetwerk en inwoners aan kunnen kloppen met mobiliteitsinitiatieven, vragen, etc.

3. Een pilot/proef met een IT-platform waar digitale en lokale diensten worden aangeboden.

De provincie Zeeland heeft een bijdrage voor de plannen toegezegd, het is nu nog wachten op een akkoord van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Vervolgdialoogbijeenkomst ‘mobiliteit op Schouwen-Duiveland’

De dialooggroep van de Dag van de Dialoog bij het deelthema ‘Van afgezonderd en alleen naar bereikbaar en samen’ is op eigen initiatief op 16 januari weer bijeengekomen. De deelnemers gingen in de bibliotheek in Zierikzee verder in dialoog rondom bovengenoemd deelthema. Tijdens dit gesprek zijn diverse deelgebieden rondom het thema mobiliteit besproken: wat de knelpunten zijn en wat mogelijke acties zijn. Er is ook geconcludeerd dat sommige voorzieningen die er al wel zijn te weinig bekendheid genieten. Er zijn concrete mogelijkheden besproken die zullen worden meegenomen bij een vervolggesprek over de integrale aanpak van mobiliteit, zoals hierboven beschreven.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het verslag van de bijeenkomst van 16 januari kunnen dat opvragen via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.
---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

Toekomst van de gespreksbegeleiderspool (vervolg)

Op 18 januari is het dialoognetwerk met een tiental gespreksbegeleiders bijeen gekomen om na te denken over de toekomst van de gesprekbegeleiderspool. Er is gepolst onder de aanwezigen op welke manier zij betrokken willen zijn als gespreksbegeleider. Voor de een is het voldoende om af en toe een dialoog te begeleiden, de ander wil juist vaker worden ingezet en ook vervolg geven aan de gevoerde dialogen en zo zijn er meerdere meningen. De vraag is nu waar we naar toe willen: een light, middle of professionele organisatie van gespreksbegeleiders. Op 22 maart praten de gespreksbegeleiders daarover met elkaar verder. Mels Hoogenboom zal inspirerende vragen bedenken voor deze bijeenkomst.

Alle mensen die de basisopleiding gespreksbegeleider hebben gevolgd zijn welkom op donderdag 22 maart om 19.30 uur in het SMWO-gebouw aan de Calandweg 51 in Zierikzee.

Jaarverslag en jaarrekening

Het dialoognetwerk heeft 2017 ervaren als een overgangsjaar om een nieuwe weg in te slaan als organisatie. Er zijn diverse dialogen gevoerd en veel daarvan hebben een vervolg gekregen of wachten op een vervolg. Financieel is 2017 met een positieve balans afgesloten. Raadpleeg het jaarverslag en ons financiële resultaat op de website.

Rabo clubkascampagne

Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Oosterschelde stemmen voor de Rabo clubkascampagne. Elke stem is geld waard! Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo clubkascampagne. Stem je op ons? We zetten ons in voor een leefbare samenleving door verbindingen te leggen tussen inwoners en organisaties en partijen onderling. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/oosterschelde. Je kunt ons vinden onder de plaats Nieuwerkerk.

Interview

Feyo Korenhof: Blik van een jongere op de dialoog

De 17-jarige Feyo Korenhof (op de foto linksachter aan de tafel) uit Dreischor maakte 7 november zijn allereerste dialoogtafel mee. De 5vwo-er van de Pontes Pieter Zeeman uit Zierikzee had net een onderzoek afgerond over het openbaar vervoer. Daarom werden hij en een klasgenoot door een leerkracht benaderd of ze wilden aanschuiven bij het deelthema Van Buurtbus naar Verbindingsbus tijdens de Dag van de Dialoog. De klasgenoot van Feyo werd ziek, en daarom kwam hij alleen naar de dialoog. ,,Best een beetje spannend vond ik het, maar uiteindelijk was het heel gezellig.”

Vind je de dialoog een goed middel om een onderwerp te bespreken?

,,Ik vond het fijn dat iedereen de kans kreeg om wat te zeggen vanuit zijn eigen perspectief. Sowieso was iedereen die deelnam erg enthousiast. Verder spraken we allemaal met elkaar, ook over andere zaken. Ik denk dat de dialoog daarom voor meerdere dingen nuttig is. Je denkt met zijn allen na over een probleem.”

Denk je dat jongeren ook met elkaar in dialoog kunnen?

,,Ik zou zelf niet zo gauw naar een bijeenkomst gaan waar een discussie wordt gevoerd, maar omdat je bij de dialoog met zijn allen aan tafel zit en allemaal aan het woord kwam, vond ik het prettig. Het was best laagdrempelig. Ik denk dat het voor jongeren ook kan werken, al zullen niet al mijn leeftijdsgenoten even serieus meedoen. Het moet natuurlijk ook wel een onderwerp zijn dat aanspreekt. Ik vond het buurtbus-thema een van de beste ideeën van die avond. Het openbaar vervoer is ook een onderwerp waar veel mensen mee te maken hebben. Zelf doe ik veel op de fiets, maar klasgenoten van mij reizen met de bus. Als hierover een dialoog onder jongeren zou worden georganiseerd, spreekt dat onderwerp ze wel aan.”

Zijn er meer onderwerpen waarover jongeren in dialoog zouden kunnen gaan?

,,Als het mogelijk is om een dialoog te houden over wat je later wil doen, zouden daar wel jongeren op af komen. Ik weet al heel lang dat ik programmeur wil worden, maar veel leeftijdsgenoten weten echt niet wat ze moeten kiezen. Misschien kun je een avond organiseren waarbij bedrijven ook aanwezig zijn en dat jongeren uitleg krijgen over beroepen bij die bedrijven. Ik weet niet of het mogelijk is dat via een dialoog te doen.”

---

Belangrijke data op een rij

19 maart

Starterstraining voor dialooggespreksleider (via Goes in Dialoog), AMEC-studiecoaching, Oostwal 1, 4461 JT Goes, 18.30-21.30 uur

22 maart  

vervolgbijeenkomst toekomst gespreksbegeleiderspool,  SMWO-gebouw aan de Calandweg 51 in Zierikzee, 19.30 uur

 

---

Bezoek ons ook op Facebook en Twitter

---

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt ondersteund door Zeeuwland en de gemeente Schouwen-Duiveland