Recentste nieuwsbrief

 

Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 6 – december 2017

In deze Nieuwsbrief:

Dialoogambassadeurs in actie: 

• Voortgang thema’s Dag van de Dialoog

• Integrale aanpak mobiliteit en pilotproject Schouwen-Duiveland

• Uitkomsten en afspraken dialoog ‘Langer thuis blijven wonen in Kerkwerve, hoe maken we dat mogelijk?’

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk:

• Voortgang dialoognetwerk

• Gespreksbegeleidersbijeenkomst

• Fijne feestdagen

Belangrijke data op een rij

---

Dialoogambassadeurs in actie


Voortgang thema’s Dag van de Dialoog

 Van buurtbus naar verbindingsbus

We hebben gemerkt dat het zoeken naar een thema voor de Dag van de Dialoog beter werkt als we contact zoeken met mensen die al met een bepaald thema bezig zijn of daar plannen voor hebben. Dit jaar hebben we vier partijen gevonden die al bezig waren met een initiatief dat paste bij het hoofdthema mobiliteit. Het bleek op 6 november dat het thema veel mensen aangaat en aanspreekt.

Van de deelthema’s waren er vooral veel mensen geïnteresseerd in het initiatief van Theo Hoets uit Dreischor ‘Van buurtbus naar verbindingsbus’. Ook vervoerder Connexxion en mensen van de provincie schoven aan rond de dialoogtafel om te horen wat de ideeën van Theo en de overige deelnemers waren rond dit thema.

Op 7 december hebben Theo Hoets en Inge van Ooijen van het Dialoognetwerk een vervolggesprek bij de provincie gehad over dit thema. Bij dat overleg waren de beleidsambtenaar buurtbus bij de provincie, de coördinator van de buurtbussen in Zeeland en een verkeersdeskundige van Connexxion aanwezig. Wat de provincie en Connexxion betreft verdient het idee van Theo Hoets verdere uitwerking. Op korte termijn zouden er daarom gesprekken moeten volgen met de vrijwilligers van de buurtbusvereniging en de gemeente Schouwen-Duiveland om een volgende stap in het proces te maken.

Er maken op dit moment te weinig passagiers gebruik van de buurtbus en als dat niet verandert, dan is het einde buurtbus. Volgens Theo Hoets is dat een slecht vooruitzicht, zeker voor de leefbaarheid in de kleine kernen op Schouwen-Duiveland. ,,Ik hoop dat het gemeentebestuur van Schouwen Duiveland zich dat realiseert en zijn verantwoordelijkheid neemt. Er moet dus duidelijk een ‘buurtbus nieuwe stijl’ komen en ik hoop dat alle betrokken verantwoordelijken, bij de provincie, Connexxion en de gemeente Schouwen-Duiveland daar aan mee willen werken”, zegt Theo Hoets.

Van afgezonderd en alleen naar bereikbaar en samen

Nog tijdens de dag van de dialoog is tussen Willem van Zalm van EWSD en Guido Fioole van Fioole auto’s in Zierikzee afgesproken dat er een elektrische deelauto van Fioole ter beschikking werd gesteld voor het werkloosheidsproject van EWSD. Dat is de eerste stap in het verder uitrollen van het project van EWSD over Schouwen-Duiveland, want nu rijdt er niet alleen een elektrische auto in Burgh-Haamstede, maar ook in Zierikzee. Langdurig werklozen halen daarbij ouderen uit hun isolement door ze een taxirit aan te bieden en zelf krijgen ze een opleiding tot taxichauffeur. Voorts zijn er zijn tijdens de dialogen diverse ideeën geuit over hoe mensen die eenzaam zijn meer betrokken kunnen worden bij de maatschappij.  Op 16 januari a.s. heeft deze dialooggroep een vervolgdialoog afgesproken en geïnteresseerden kunnen daarbij aansluiten. Plaats: Bibliotheek Zierikzee, Hatfieldpark 1 van 12.00-14.00uur.

Van bezit naar gebruik in een deeleconomie

Er zijn tijdens de dialogen diverse ideeën geuit over o.a. de eigen bijdragen aan de leefbaarheid, het verduurzamen van autogebruik en de voor- en nadelen om  auto’s en ander bezit te delen. Er zijn daaruit voor zover wij weten nog geen concrete initiatieven gerold, maar misschien zijn op individueel niveau wel al stappen gezet.

Van werkloos naar betrokken inzet

Jos Rijk is met De Zuidhoek bezig om een project verder uit te rollen met als doel om elk dorp op Schouwen-Duiveland van elektrische auto’s te voorzien, hetgeen zowel banen oplevert als leerwerkplekken.

Integrale aanpak mobiliteit

Sjoerd de Jongh van Y-logic en Nathalie Goedhart van AddVision hebben op verzoek van het Dialoognetwerk een overleg gehad met de provincie over een integrale aanpak van mobiliteit op Schouwen-Duiveland. De Jongh en Goedhart werken voor de provincie Zeeland aan het project Bereikbaar Zeeland en het dialoogthema mobiliteit op Schouwen-Duiveland sluit daar mooi bij aan. Daarom hebben zij hun medewerking verleend aan de dialoog en willen ze helpen om het thema mobiliteit op de kaart te zetten in Schouwen-Duiveland.

De provincie wil onder een aantal voorwaarden van Schouwen-Duiveland een pilotregio maken op het gebied van mobiliteit. Een voorwaarde is dat er een gesprek met de gemeente moet volgen over draagvlak, ondersteuning en mogelijke subsidieregelingen. Ook wordt er een vervolggesprek gepland met alle betrokken partijen over de verdere uitwerking van een ‘integrale aanpak van mobiliteit op Schouwen-Duiveland’. Ook moet er een lokale kartrekker komen naast de inzet van het projectteam Bereikbaar Zeeland. En het moet mogelijk zijn de opgedane kennis binnen Schouwen-Duiveland op een later moment ook in te zetten voor andere regio’s.

Uitkomsten en afspraken dialoog ‘Langer thuis blijven wonen in Kerkwerve, hoe maken we dat mogelijk?’

In samenwerking met initiatiefneemster Ina van Kan is woningcoöperatie Zeeuwland op 21 november in dialoog gegaan met negen dorpsbewoners van Kerkwerve om te kijken hoe mensen in zorgwoningen langer thuis kunnen blijven wonen in dat dorp. Er is daarbij gekeken naar de voorzieningen die er nu al zijn voor ouderen, zoals een rolstoeltoegankelijk dorpshuis, thuiszorg, Tafeltje-dek-je, een bejaardensoos en een hulpkring voor diverse vragen. Daarnaast is gesproken over wat wenselijk is en dat is beter openbaar vervoer, meer bekendheid geven aan de bestaande voorzieningen, betere zorgwoningen waar alle zorg kan worden gegeven en daarbij onder andere een betere communicatie met hulpverleners via bijvoorbeeld een centraal punt in het dorpshuis. Verder zouden er onder meer een spreekuur van de huisarts en ontmoetingspunten moeten komen en er moet voor worden gezorgd dat niet alle voorzieningen naar Zierikzee gaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de brandweer. Er is niet alleen over ouderen gesproken. Ook voor bewoners van andere leeftijden dient Kerkwerve aantrekkelijk te blijven. Er is afgesproken in januari een vervolgdialoog te houden met een grotere groep bewoners van Kerkwerve met verschillende leeftijden. Bij die dialoog is gekozen voor vier thema’s: zorgwoningen, voetbalkooi, vervoer en openbare ruimte.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

Voortgang dialoognetwerk

Het bestuur en de kerngroep van het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland hebben gesproken over een nieuwe aanpak voor de voortgang van het dialoognetwerk. Na zeven jaar is het netwerk toe aan een nieuwe werkwijze en zowel de werkwijze van het bestuur als de rol van de kerngroep wordt onder de loep genomen. De inzet en de bekendheid van de dialoog op Schouwen-Duiveland is gegroeid en daarom ziet het dialoognetwerk dat het nodig is om een andere weg in te slaan. De balans ligt nu meer bij het faciliteren van de dialoog dan bekendheid geven aan de dialoog. Het netwerk waardeert de betrokkenheid van de gespreksbegeleiders en wil hen daarom raadplegen over het pad dat het dialoognetwerk zou kunnen gaan bewandelen.

Gespreksbegeleidersbijeenkomst

Er is afgesproken dat op 18 januari 2017 verder wordt gesproken over de toekomst van de gespreksbegeleiderspool. Heb je de basistraining voor gespreksbegeleider gevolgd? Kom dan 18 januari 2018 om 19.30 uur naar het SMWO aan het Calandplein in Zierikzee. Dan vervolgen we onze dialoog over onze toekomst met behulp van de ervaringen van 6 november a.s. en het verslag van 21 september 2017. Aanmelden via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

Fijne feestdagen

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wenst alle deelnemers aan de dialogen en alle betrokkenen bij het Dialoognetwerk fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.

---

Belangrijke data op een rij

16 januari 2018
Vervolg dialoog mobiliteit in de Bibliotheek in Zierikzee Hatfieldpark 1 van 12.00-14.00 uur

18 januari 2018
Toekomst van de gespreksbegeleiderspool, vervolgdialoog, SMWO-gebouw, Calandplein in Zierikzee, 19.30 uur

---

Bezoek ons ook op Facebook en Twitter

---

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt ondersteund door Zeeuwland en de gemeente Schouwen-Duiveland