Recentste nieuwsbrief

 

Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 5 – oktober 2017

In deze Nieuwsbrief:

Dialoogambassadeurs in actie: 

• Dialoog over mobiliteit op Schouwen-Duiveland

• Dialoog Van Zorg naar Beter

• Dialoog Zeeuwland en dorpshuis Kerkwerve

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk:

• bijeenkomst Gespreksbegeleiders
Belangrijke data op een rij

---

Dialoogambassadeurs in actie

Dialoog over Mobiliteit op Schouwen-Duiveland

De voorbereidingen voor de Dag van de Dialoog op 6 november 2017 zijn in volle gang. Er hebben zich inmiddels meer dan 50 mensen aangemeld voor de dialoogbijeenkomst over Mobiliteit op Schouwen-Duiveland. De deelnemers komen uit diverse geledingen van de samenleving. Zo doen leerlingen van het Technasium uit Zierikzee mee, naast diverse ondernemers en inwoners. Ook leden van dorpsgemeenschappen en vertegenwoordigers van de gemeente hebben zich aangemeld. Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan snel via deze link.
Op de website www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl vind je meer informatie over de inhoud van de dialoog en de vier deelonderwerpen die als inspiratie voor het thema mobiliteit worden toegelicht.
Hierbij het programma van 6 november bij De Zuidhoek in Zierikzee:
19.00 uur          Inloop met koffie, thee
19.30 uur          Opening: gastvrouw Gera Klijnsma
19.31 uur          Welkom bij de Zuidhoek door Jos Rijk met toelichting over project de Zuidhoek
19.35 uur          Doel dialoog Mobiliteit op Schouwen-Duiveland door Inge van Ooijen, voorzitter Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland
19 38 uur          Korte pitches (2 minuten per persoon)

• Sjoerd de Jongh, Y-logic – Elektrische deelauto

• Theo Hoets, inwoner Dreischor – Van buurtbus naar verbindingsbus

• Kort interview met jongeren van de Pontes

• Willem van Zalm, EWSD – Van afgezonderd en alleen naar bereikbaar en samen, over het project bij de Duinen in Haamstede

19.50 uur          Huishoudelijke mededelingen en indeling dialoogtafels
20.00 uur          Start Dialoogtafels
21.30 uur          Plenair: uitkomsten dialoogtafels en afronding
21.45 uur          Hapje en drankje

De bijeenkomst op 6 november is mede tot standgekomen met ondersteunende bijdragen van Rabobank en Zeeuwland

Dialoog Van Zorg naar Beter

Na de diverse dialogen in de provincie over de toekomst van de Zorg in Zeeland, komt het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) met een vervolgstap. Op woensdagavond 15 november wordt een bijeenkomst Van Zorg naar Beter georganiseerd. Locatie en tijd: Het Goese Lyceum, Oranjeweg in Goes, 16.30 uur tot 21.30 uur.
In een wervelend programma worden mensen met elkaar in een inspirerende en brede dialoog gebracht om samen tot concrete ideeën en samenwerkingsverbanden te komen. Op 15 november krijgen 11 initiatieven en 4 uitdagingen een podium geven om een volgende stap te zetten op weg naar een geslaagde innovatie. Onder die initiatieven zijn er in elk geval twee die betrekking hebben op Schouwen-Duiveland: het wooninitiatief Vlinderduin in Burgh-Haamstede en de ambitie van sociale werkvoorziening De Zuidhoek in Zierikzee om een sociale netwerk economie op poten te zetten.  Je leest er alles over op de website www.proeftuinzeeland.nl
Zeeland in Dialoog is gevraagd om dit initiatief te ondersteunen met haar ervaren gespreksbegeleiders van Zorg Verandert.  Heb je interesse om ook gespreksbegeleider te worden bij Zorg Verandert? Meld je dan aan via https://www.zorgverandert.nl/gespreksbegeleider-worden-bij-zorg-verandert
Binnenkort worden trainingen georganiseerd, waardoor je snel kunt instromen. Naast een verdiepende dialoogtraining, wordt ook uitgelegd hoe je gestructureerd de dialogen kunt evalueren en invoeren op de site. Hiermee wordt landelijk waardevolle informatie bijeengebracht.
Daarnaast is dat ook voor jou interessant, omdat je dan in aanmerking kunt komen voor de vrijwilligers-fee. Voor meer informatie over Zorg Verandert kun je contact opnemen met Margot Verhagen via Margot.zorgverandert@gmail.com

Dialoog i.s.m. Zeeuwland en dorpshuis Kerkwerve

Woningcorporatie Zeeuwland wil vanuit de dorpshuizen op Schouwen-Duiveland diensten gaan leveren die het voor ouderen mogelijk maken in hun eigen (aangepaste) woning te kunnen blijven wonen. Zeeuwland heeft over het hele eiland nieuwe, tien jaar durende, huurovereenkomsten gesloten met de dorpshuizen. Om meer voor ouderen te kunnen betekenen, vindt Zeeuwland het van belang om krachten te bundelen met organisaties zoals de Zonnebloem en het Rode Kruis. Met de vrijwilligers van deze organisaties en de dorpshuizen zou dit mogelijk gemaakt kunnen worden. Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland is benaderd om bij wijze van proef een aantal dialoogtafels in Kerkwerve te organiseren over bovenstaand idee. Er wordt eind november een dialoog georganiseerd.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

Gespreksbegeleidersbijeenkomst

Vanwege de ontwikkeling van de dialogen naar verschillende onderwerpen en gebieden in de samenleving, is er behoefte aan goed toegeruste gespreksbegeleiders. Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wil daarnaast toe naar een vaste gespreksleiderspool. Deze wens is op 21 september voorgelegd aan de gespreksbegeleiders die verbonden zijn aan het Dialoognetwerk. Er waren deze avond in het dorpshuis in Noordgouwe 11 gespreksbegeleiders aanwezig. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat er in elk geval behoefte is aan meer training ter bevordering van de deskundigheid en de gespreksbegeleiders gaven aan dat ze vaker een dialoog zouden willen begeleiden om meer ervaring hiermee op te doen. Ook zijn instructies vooraf, over de aanpak van de dialoog gewenst en achteraf waarborging van continuïteit, zodat er ook een vervolg wordt gegeven aan een dialoog en de uitkomsten daarvan. Er is afgesproken dat op 18 januari 2017 verder wordt gesproken over de toekomst van de gespreksbegeleiderspool. Heb je de basistraining voor gespreksbegeleider gevolgd? Kom dan 18 januari 2018  om 19.30 uur naar het SMWO aan het Calandplein in Zierikzee. Dan vervolgen we onze dialoog over onze toekomst met behulp van de ervaringen van 6 november a.s. en het verslag van 21 september 2017 (zie http://dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl/downloads/).

---

Belangrijke data op een rij

6 november 2017
Dag van de Dialoog: Mobiliteit op Schouwen-Duiveland. Dialoogbijeenkomst bij De Zuidhoek, Deltastraat 8 in Zierikzee, 19.30 uur

13 november 2017
Evaluatie en vervolgactiviteiten dialoog van 6 november over Mobiliteit  op Schouwen-Duiveland met de werkgroep en vertegenwoordigers van de verschillende initiatieven

15 november 2017
Bijeenkomst Van Zorg naar Beter, Het Goese Lyceum, Oranjeweg in Goes, 16.30 uur tot 21.30 uur

eind november 2017
Dialoog in dorpshuis Kerkwerve over meer betekenen voor thuiswonende ouderen

18 januari 2018
Toekomst van de gespreksbegeleiderspool, vervolgdialoog, SMWO-gebouw, Calandplein in Zierikzee, 19.30uur

---

Bezoek ons ook op Facebook en Twitter

---

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt ondersteund door Zeeuwland en de gemeente Schouwen-Duiveland