Gespreksleiderspool

Na de basistraining kunnen dialoogbegeleiders zich aansluiten bij de gespreksleiderspool en zich, naar eigen behoefte, verder ontwikkelen in de praktijk en theorie van het ‘waarderend onderzoeken’ en de dialoogmethodiek’. Voor de  ontwikkeling van deze gespreksleiderspool is een schema gemaakt, aan de hand waarvan dialoogbegeleiders zelf kunnen aangeven naar welk niveau zij zich willen ontwikkelen.

Doelen van de gespreksleiderspool:

  • Ontwikkeling, scholing en verdieping in de theorie- en methodiekvorming van het waarderend onderzoeken en de dialoogmethodiek.
  • Ondersteuning verlenen bij het begeleiden van dialoogprojecten en dialoogtafels voor diverse doelgroepen en organisaties.

Zie de agenda en de meest recente Nieuwsbrief voor de workshops, oefenavonden en dialoogbijeenkomsten, e.d.

Aanmelden om ook opgeleid te worden tot gespreksleider kan via het contactformulier.