Wat doen we?

De belangrijkste taak van het dialoognetwerk is mensen enthousiast en vertrouwd maken met de dialoog als middel om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren.

Concreet betekent dit dat het dialoognetwerk zich bezig houdt met een drietal hoofdactiviteiten:

  1. We stimuleren met een aansprekend thema (nieuwe) ontmoetingen en verbindingen tussen bewoners en Schouwen-Duiveland en tussen bewoners en organisaties door het organiseren van de jaarlijkse Week van de Dialoog.
  2. We organiseren trainingen, workshops, intervisiebijeenkomsten met en voor (aankomende) dialoogbegeleiders.
  3. We informeren, stimuleren en ondersteunen bewoners- en ondernemersinitiatieven, samenwerkingsverbanden en organisaties bij het toewerken naar de gewenste situatie door middel van het toepassen van de dialoog.