Organisatie

Organisatie Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Het dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt ondersteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers en professionals. Voor het dagelijks reilen en zeilen van het netwerk is een kerngroep opgericht. Deze voert taken uit op het gebied van relatiebeheer, organisatie, administratie, gespreksleiderstrainingen, dialoogondersteuning, uitbreiden netwerk en communicatie, e.d.

Aan de kerngroep nemen deel:

Inge van Ooijen
Rudolf Fontein-Hubregtse
Annemieke Pieters, relatiebeheer
André Dekker
Sabine Dingemans
Gera Klijnsma
Valeska Nastaly
Birgitta Ruther
Sandra Engel (SMWO)

Het netwerk is ondergebracht in een stichting. Het bestuur hiervan komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. Het bestuur is een voorwaardenscheppend bestuur en richt zich met name op visieontwikkeling, financiële zaken, kwaliteitsontwikkeling en de continuïteit van het Dialoognetwerk.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Inge van Ooijen, voorzitter
Rudolf Fontein-Hubregtse, secretaris,
Fokkeline Padmos, penningmeester
Janine Schoneman (Rabobank) lid en
Jeffrey van Doorenmalen (Zeeuwland) lid

Geef een reactie