Missie, visie, doelen

Missie

Mensen en organisaties op Schouwen-Duiveland enthousiast maken voor de dialoog als middel om de kwaliteit van werken, wonen en leven te verbeteren en elkaar te stimuleren dit in de eigen praktijk van alledag verder inhoud en vorm te geven.

Visie Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland op verandering en vernieuwing

Met de dialoog onderzoek je vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. De inbreng van alle deelnemers en belanghebbenden is even waardevol. Vele ideeën kunnen immers leiden tot meerdere oplossingen. Kenmerkend voor de dialoog is de gezamenlijke zoektocht en haar procesgerichte aanpak. De dialoog is grensverleggend voor alle gesprekspartners!

Wij zien de dialoog als de sleutel tot succesvolle samenwerking en vernieuwing!

Drie punten staan hierbij centraal:

  1. focussen op krachten en mogelijkheden van iedere belanghebbende
  2. focussen op wat werkt (en loslaten wat niet meer werkt)
  3. denken en samenwerken met belanghebbenden in plaats van denken voor en over anderen.

Doelen

  • Het uitdragen van de dialoog als waardevol communicatiemiddel waarbij gelijkwaardigheid en respect centraal staan.
  • Bewoners, organisaties en bedrijven op het eiland laten kennismaken met de dialoog door hen dit zelf te laten ervaren.
  • Dialooggesprekken stimuleren en ondersteunen in tal van situaties met een gezamenlijke uitdaging waarvan de oplossing van tevoren niet vaststaat.

Geef een reactie