Wat levert de dialoog je op?

Heel veel!

Een goed dialooggesprek is waardevol voor alle deelnemers.

  • Door uitgebreid kennis te maken met de manier waarop je gesprekspartners denken, verrijk je jezelf.
  • Je leert de ver- en vooronderstellingen van de ander kennen en zo kun je hem of haar beter begrijpen.Tegelijkertijd word je je meer bewust van je eigen achterliggende gedachten.
  • Door met elkaar te praten over een idee en samen verschillende oplossingen te onderzoeken, is er meer draagvlak. Dat betekent een grotere kans op succes.
  • Gesprekken voeren volgens de dialoog is gewoon leuk om te doen. Het brengt je in contact met facetten van mensen en denkbeelden die je anders misschien niet zou tegenkomen.

Een geslaagde dialoog kun je vergelijken met een jamsessie in de jazzmuziek. Jazzmusici starten hun uitvoering met het spelen van een vertrouwde melodie. Gaandeweg komt er meer kleur in hun spel en ontstaan er improvisaties. Elke muzikant weet dat als ze gaan wedijveren het samenspel in rook opgaat.