Hoe werkt de dialoog?

De dialoog is te gebruiken in tal van situaties waarin mensen met elkaar in gesprek willen gaan, zonder een van te voren opgezet plan.

Denk bijvoorbeeld aan een brainstorm met businessteams om werkprocessen te verbeteren of het team beter te laten functioneren. Of een dorpsraad die met bewoners op zoek is naar ideeën voor de leefbaarheid in het dorp. Een sportvereniging die manieren zoekt om nieuwe leden te werven of een stichting die graag meer vrijwilligers wil betrekken.

Helder probleem, oplossing staat open

Duidelijke problemen, of liever uitdagingen, waarbij de oplossing nog niet vaststaat. Maar waarbij de inbreng van iedereen even waardevol is en waarbij vele ideeën kunnen leiden tot een of meer oplossingen.

Waarderend onderzoeken

Onder leiding van een dialooggespreksleider ontstaat een gesprek. Met gerichte vragen stimuleert de gespreksleider mensen om hun eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de appreciative inquiry (waarderend onderzoeken) en oplossingsgericht werken. Met de dialoog onderzoek je vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. De inbreng van alle deelnemers aan de dialoog is even waardevol: vele ideeën kunnen immers leiden tot meerdere oplossingen. De dialoog is dan ook grensverleggend voor alle gesprekspartners.

Klik hier voor dialoogspelregels

 “Een goede dialoog stelt ons in staat om anders te doen dan we deden.”