Dialoog, wat is dat?

De dialoog is een krachtig instrument om mensen bij elkaar te brengen, ideeën uit te wisselen en je blik te verruimen.

Ruimte voor iedereen

Wij zijn gewend om via discussie en debat iets voor elkaar te krijgen. Deze manier van communiceren levert ons vaak niet op wat we willen: een betere samenwerking. De dialoog is een uitgelezen instrument om kennis, ervaring en inzichten van verschillende mensen optimaal te benutten. De dialoog maakt het mogelijk om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Er is ruimte voor iedereen om te vertellen en te luisteren, zonder dat daar direct een mening over wordt gegeven. Iedereen is gelijkwaardig.

Prikkelend en grensverleggend

In een dialoog met anderen word je geprikkeld je eigen standpunten opnieuw te bekijken en krijg je inzicht in en begrip voor de overwegingen van anderen. De dialoog zorgt voor breder draagvlak voor creatieve ideeën en oplossingen voor allerlei vraagstukken. De dialoog is grensverleggend, niet alleen voor jezelf maar ook voor je gesprekspartners.

Georges van Acker, Vlaams dichter:

“Als iedereen gelijk wil hebben, is er geen plaats meer voor dialoog.”