Dialoog en debat, wat is het verschil?

Het is belangrijk dat deelnemers aan een dialooggesprek eerlijk en open vertellen over het onderwerp. En het is net zo belangrijk dat zij oprechte belangstelling hebben voor het verhaal van de ander. Dat is niet altijd makkelijk. Veel mensen hebben de neiging vooral zelf aan het woord te willen blijven en anderen te overtroeven met hun argumenten. En daar ligt het wezenlijke verschil.

Bij de dialoog staat het luisteren naar en spreken met elkaar centraal. De dialoog is gericht op het uitwisselen van ideeën, kansen en mogelijkheden. In een debat of discussie gaat het vooral om het uitwisselen van argumenten, het helder krijgen van tegenstellingen en het overtuigen van de ander.

Gelijkwaardig en respectvol

Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en stellen zich kwetsbaar op. Dialoog zonder gelijkwaardigheid en respect, vertrouwen en veiligheid, is niet voorstelbaar. Superioriteit, wantrouwen, spot of retorische aanvallen ondermijnen elke vorm van dialoog.

Debat                                                                         Dialoog

Argumenten verzamelen Waarden en wensen boven tafel krijgen
Tegenstellingen helder krijgen Begrip creëren voor ieders inbreng
Onpersoonlijk Persoonlijk
Elkaar willen overtuigen Elkaar willen leren kennen; onderlinge verhoudingen verbeteren
Streven naar overwinning Streven naar uitwisseling
Selectief luisteren Aandachtig luisteren