Dialoog

Dialoog, waarom eigenlijk?

Ons dagelijks leven is de laatste jaren enorm veranderd. De wereld om ons heen is veel complexer, mensen zijn mondiger dan een aantal jaren geleden.

Steeds kritischer

Het is niet meer alleen de overheid die bepaalt wat er gebeurt. Mensen nemen zelf initiatief om zaken voor elkaar te krijgen. We worden steeds kritischer op zaken die van bovenaf geregeld worden. Wat wij van de overheid verwachten is een duidelijke koers. Ook willen wij meer en eerder betrokken worden bij besluitvormingsprocessen en het ontwikkelen van nieuw beleid.

Eigen verantwoordelijkheid

Aan de andere kant doet de overheid steeds meer een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen. En die eigen verantwoordelijkheid willen we graag nemen! Het gaat er immers om dat we eigenlijk allemaal het zelfde willen; een betere samenleving waarin iedereen een steentje bijdraagt. Om dit gemeenschappelijk doel, of andere doelen, te bereiken is betere samenwerking nodig tussen overheid, inwoners en organisaties.

Herman Wijffels, ambassadeur van Nederland in Dialoog:

“Dialoog beschouw ik als de methode van de toekomst. Het is een methode die verbinding legt en waarvan luisteren naar de ander misschien wel het meest essentiële element is. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.”