Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 6 – 1 december 2015

Terugblik Week van de Dialoog

• Geslaagde viering van het eerste lustrum 

Het Dialoognetwerk kijkt terug op een zeer geslaagde viering van het eerste lustrum. De openingsavond was met ruim 85 deelnemers goed bezocht. De opmerking  “wij als overheid moeten ook leren hoe wij de dialoog aangaan” van de Commissaris van de Koning Han Polman was voor het netwerk een duidelijk gebaar van erkenning. Totaal werden 23 dialoogtafels georganiseerd rond het thema ‘Vertrouwen in samenwerken, hoe creëren we win-winsituaties’. De conclusie is dat een gemeenschappelijke focus wat betreft visie en doelen nodig is om win-winsituaties op te leveren. Het benodigde vertrouwen bouw je procesmatig op door een open houding en het continu afstemmen van verwachtingen.

Foto’s Annemieke Pieters

• Idealen en concrete acties

De gezamenlijke antwoorden op de vraag ‘wat de essentie is van samenwerken in een win-winkader’ geven inzicht in de kenmerken van een ideale samenwerking en welk gedrag daarbij ondersteunend is. De dialoogtafels met deelnemers die rond een bepaald thema waren uitgenodigd hebben bovendien hun gemeenschappelijke droom geformuleerd.

Veel van die genoemde idealen gaan over meer samenwerking van inwoners, commerciële partijen, verenigingen en scholen op Schouwen-Duiveland. Onder meer om de onderlinge relaties te verbeteren en actieve betrokkenheid te creëren. Ook kan samenwerking volgens deelnemers helpen bij het bevorderen van gezonder leven en bewuster omgaan met de medemens, energie en het milieu. De laatste vraag naar de stappen om de genoemde idealen te verwezenlijken levert een groot aantal maatschappelijke en persoonlijke acties op die Schouwen-Duivelanders voornemens zijn om uit te voeren.

Een van die acties is bijvoorbeeld die rondom het actuele thema vluchtelingenopvang.  Aan twee dialoogtafels  is besproken hoe samen met betrokken partijen actie ondernomen kan worden. Die concrete ideeën worden meegenomen naar een bijeenkomst die de Gemeente, Zeeuwland en het SMWO samen organiseren half december organiseren.

Klik hier voor meer informatie PDF met alle uitkomsten

• Gezellige afsluiting op 10 december in Zonnemaire

Op 10 december is in d’Ouwe Smisse in Zonnemaire een gezellige afsluiting van de Week van de Dialoog, waar alle belangstellenden en betrokkenen zoals deelnemers, tafelorganisatoren en gespreksbegeleiders zijn uitgenodigd. Inloop is vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur. Zie voor meer informatie hieronder.

Ouwerkerk in actie

‘Leefbaarheid maken we samen’ was het thema waar bewoners van Ouwerkerk op 2 november j.l. over in gesprek gingen.
Ondanks de angst van inwoners dat Ouwerkerk steeds meer voorzieningen kwijtraakt en de uitleg van Zeeuwland waarom er in dit dorp geen nieuwe woningen meer worden gebouwd, kwamen er aan de dialoogtafels veel concrete ideeën naar voren om weer meer levendigheid in het dorp te brengen.
Een uitdaging voor de dorpsraad en de dorpsbewoners om aan de slag te gaan met  bijvoorbeeld het opzetten van een hulpdienst voor senioren, het organiseren van een culturele avond met verhalen en muziek van dorpsbewoners en het meer synergie brengen tussen de dorpsactiviteiten en de activiteiten van recreatieondernemers.

Twee nieuwe dialooginitiatieven

• Dialoogcafé in dÓuwe Smisse in Zonnemaire

In zijn proeflokaal d’Ouwe Smisse in Zonnemaire start Evert van Dilst op donderdag 10 december a.s. zijn dialoogcafé.
In samenwerking met de gespreksleiderspool van het Dialoognetwerk zullen regelmatig dialogen worden georganiseerd rond actuele thema’s. Voor de opening is ervoor gekozen om een combinatie te maken met een gezellige afsluiting van de Week van de Dialoog.
Tijdens de avond wordt via de open space methodiek gesproken over de uitkomsten van de dialoogtafels en ideeën en wensen verzameld voor  het dialoog café en de dialoogontwikkeling in Schouwen-Duiveland en Zeeland.
Vanaf 19.00 uur is de inloop. Adres: Breedveld 3, Zonnemaire.

Aanmelden: via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of  info@ouwesmisse.nl

•  Filosofisch café in de Zeeuwse Hemel

Op zondag 13 december 2015 gaat in de Zeeuwse Hemel het eerste ‘Huis-,tuin-,en- keuken filosofie Café’  van start.
Het thema is: Heb ik ‘ruimte’ voor een vluchteling ?
Tussen 13.00 en 15.00uur gaan wij in dialoog met gastspreker Vincent de Rooij (docent ethiek en filosofie Hogeschool Zeeland). Hij zal een korte inleiding houden, waarna de aanwezigen in kleine groepjes in gesprek gaan. 
Mocht je interesse hebben, dan kan je je vanaf nu opgeven via info@dezeeuwsehemel.nl . De volgende keer zal plaatsvinden op zondag 14 februari 2016.  Dit initiatief komt voort uit een dialoogtafel tijdens de Week van de Dialoog in 2014.

Berichten uit de organisatie van het dialoognetwerk

Na de dialoogtafels hebben de gespreksbegeleiders hun ervaringen, leermomenten en verbeterpunten voor de organisatie van de Week van de Dialoog verwoord.
Uit de reacties die we hebben ontvangen blijkt dat er o.a. behoefte is aan meer oefenen met het begeleiden van dialogen, het leren hoe je negativiteit van mensen positief kan blijven benaderen, hoe je de dialoog in kan zetten bij evaluaties en hoe je de methodiek van waarderend onderzoek op een goede manier kan toepassen in organisaties.
Binnenkort ontvangen de gespreksbegeleiders de uitkomsten van de evaluatie en een uitnodiging voor een bijeenkomst in februari 2016.

OPROEPEN

• Heb je ervaring in het schrijven van teksten, of met het programma Word-Press en wil je deze expertise inzetten voor het Dialoognetwerk? Je bent van harte welkom in onze enthousiaste kerngroep met vrijwilligers. 

• Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel 0111-453444.

Het bestuur van de Stichting en de kerngroep van het Dialoognetwerk bedankt alle mensen die in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan de dialoogactiviteiten op ons eiland!
We wensen iedereen een hele fijne jaarwisseling toe en hopen elkaar in het nieuwe jaar weer te ontmoeten op onze Dialoogreis!

Belangrijke data op een rij

10 december 2015
Gezellige afsluiting van de Week van de Dialoog en start van Dialoogcafé in d’Ouwe Smisse in Zonnemaire. Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30uur

14 december 2015
Overleg ‘Zeeland in dialoog’ in Goes 19.30 uur

16 december 2015
Themabijeenkomst

15 februari 2016
Workshop Gespreksbegeleiders Aanvang 19:30
(Datum onder voorbehoud).

Sociale media

Sluit je aan bij het Dialoognetwerk via Linkedin ( KLIK HIER Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland) en begin je eigen dialoog!
Of like ons op Facebook! ( KLIK HIER)

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.