Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 6 – 6 november 2014

In deze nieuwsbrief:


Opening Week van de Dialoog

Maandag 10 november is het zover! Dan vindt de feestelijke opening plaats van de Week van de Dialoog in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Burgemeester Rabelink geeft het officiële startsein. Karin Oppelland, verbindend directeur van Nederland in Dialoog, is deze avond aanwezig en neemt deel aan één van de openingstafels. Verder is er een vrolijke noot van Zeeuwse Sien en heerlijke hapjes van de Wereldvrouwen.

Het officiële programma start om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie, thee en lekkers verzorgd door de Wereldvrouwen. Iets voor achten gaan de aanwezigen in groepjes uiteen om in en rondom de Nieuwe Kerk deel te nemen aan één van de acht dialoogtafels. Deze openingstafels staan onder meer in de Nieuwe Kerk, het Burgerweeshuis, de Zeeuwse Hemel, Zeeuwland, het Stadhuis Museum, het kantoor van de Wereldregiokrant en Het Gors- De Punt.

Om 22.00 uur komen de deelnemers aan de dialoogtafels weer bij elkaar in de Nieuwe Kerk om de avond plenair af te ronden met een praatje, een hapje en een drankje.
Iedereen die zich betrokken voelt bij het Dialoognetwerk is maandagavond welkom in de Nieuwe Kerk. Ook als u deze avond niet aan een tafel deelneemt.

In totaal zullen er in de Week van de Dialoog 29 tafels worden georganiseerd. Meer dan 25 getrainde gespreksleiders zullen deze tafels begeleiden.


Heel Nederland in Dialoog

Het is inmiddels de zevende keer dat Nederland in Dialoog samen met zo’n 2150 vrijwilligers, gesteund door honderden bedrijven, scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties en fondsen de Nationale Week van de Dialoog organiseert. Met meer dan 100 deelnemende steden en dorpen en ruim 30.000 mensen aan tafel is deze Week van de Dialoog van 7-14 november groter dan ooit. In heel Nederland gaan mensen aan tafel voor een goed gesprek met onbekenden uit hun woon- of werkomgeving.

Elke gemeente kiest haar eigen thema. Rotterdam, waar het evenement in 2001 is begonnen, heeft gekozen voor het thema Energie van Rotterdam. In Amsterdam gaat men praten over Waar sta jij voor op? In Wijk bij Duurstede staat Leven met lef centraal.

In Zeeland organiseren vijf gemeenten dit jaar een Dag van de Dialoog. Dat is er één meer dan vorig jaar. Naast onze eigen Week van de Dialoog rondom Jouw zorg, mij ’n zorg kun je terecht op 11 november in Vlissingen. Hier zijn acht dialoogtafels met het thema Leefbaarheid. In Goes worden op 13 november twaalf dialoogtafels georganiseerd rond het thema Hier word ik blij van. Op 7, 8 en 14 november vinden in Middelburg vijftien tafels plaats over het thema Geluk. In Hulst wordt van 7-14 november aan vier tafels ook gesproken over Jouw zorg, mij ’n zorg en is er een wandeldialoog met het toepasselijke thema In beweging komen. Totaal in Zeeland: 69 tafels!!!

Kijk voor meer informatie op www.nederlandindialoog.nl –vanuit deze site kun je doorklikken naar de verschillende gemeenten.


T’rugkieke en Voorûûtblieke met gespreksleiders

In oktober hebben 14 mensen de basistraining dialooggespreksbegeleiding gevolgd. Hiermee komen we op een totaal van 74 mensen die de afgelopen vier jaar hebben deelgenomen aan de basistraining.
De oefenavond met de vragen bij het thema Jouw zorg, mij ‘n zorg was met 18 gespreksbegeleiders dit jaar ook goed bezocht. Totaal gaan in De Week van de Dialoog 25 verschillende gespreksbegeleiders de diverse dialoogtafels begeleiden.

Goede gespreksbegeleiding is de smeerolie voor een geslaagde dialoog!
Op 24 november gaan we T’rugkieke en Voorûûtblieke met alle gespreksbegeleiders die de basistraining hebben gevolgd, mee hebben gedaan in de Week van de Dialoog en met degenen die deel uitmaken van de gespreksleiderspool.
Aan de orde komt:

  • Wat was voor jou als gespreksbegeleider een mooie ervaring
  • Wat waren lastige en leermomenten?
  • Terugblik op de verdiepingsbijeenkomsten in mei, juni, september en oktober.
  • In welke situaties in je eigen werk, woon- en leefomgeving zou je de waarderende gespreksmethodiek meer willen inzetten?
  • Wat heb je nodig en wat kan je zelf bijdragen om dit te realiseren?
  • Hoe kunnen we er met elkaar meer voor zorgen dat we met onze unieke aanpak mensen en organisaties ondersteunen en stimuleren om op een waarderende manier met elkaar in gesprek te gaan, samen te werken en te innoveren?

De bijeenkomst vindt plaats in het Ondernemersatelier, room 9, Calandplein1 in Zierikzee van 19.30 tot 21.30 uur.
Graag aanmelden voor 21 november via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl


Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nu Stichting

Stichtingsakte1Op 23 oktober is het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland formeel bekrachtigd als Stichting. De statuten zijn opgesteld en gepasseerd door Nini Soeters van Notariskantoor Klaassen in Zierikzee. Het opstellen en passeren van de statuten was het resultaat van een match op de Beursvloer van 16 april 2014. Als tegenprestatie heeft Rudolf Fontein voor Nini en haar medewerkers een heerlijke appeltaart gebakken.

Bij een stichting hoort ook een bestuur. Dit bestaat uit Inge van Ooijen (voorzitter), Johan van Westenbrugge (secretaris/penningmeester), Janine Schoneman, Jeffrey van Doorenmaalen en Rudolf Fontein.

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en houdt zich vooral bezig met de lange termijn visie van het Dialoognetwerk.


KennisArena Energie en Landschap

Stichting Made in Zeeland organiseert op 17 november a.s. van 15.00-21.00uur in Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee een kennisarena over Energie en Landschap.

De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers die hun productketen willen verduurzamen en burgers die kansen zien om samen te werken aan een energieneutraal Schouwen-Duiveland.
Er is een uitgebreid programma met lezingen, workshops, ketentafels en dialoogtafels. Gespreksbegeleiders uit de pool van het Dialoognetwerk begeleiden de dialoogtafels waar gesproken wordt over de vraag: ‘Hoe kunnen we samen ons lokale groene landschap benutten voor onze energievoorziening?’
Voor zowel de tafels die starten om 15.00 uur en die starten om 19.15 uur kunt u zich als deelnemer aanmelden. De duur van een gesprek is vijf kwartier (uitloop is mogelijk). Meer informatie vindt u op www.madeinzeeland.nl.

Direct naar het aanmeldingsformulier? KLIK HIER.


Nieuwe gadgets

Ter ondersteuning van de dialoogtafels hebben we twee handige gadgets laten maken: Een geplastificeerde kaart met daarop de vijf spelregels voor een goede dialoog en een zogenoemde bannerpen. Op de ‘vlag’ die uit de pen rolt staat een korte toelichting op de dialoog en de vijf spelregels. Alle deelnemers aan een dialoogtafel krijgen deze pen. De gesprekspelregels komen tijdens de dialooggesprekken op tafel te liggen.

Gadgets-pen3-600x450


Sociale media

Sluit je aan bij het Dialoognetwerk via Linkedin (KLIK HIER Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland) en begin je eigen dialoog!
Of like ons op Facebook! (KLIK HIER)


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door het Oranje Fonds en Hart van Leefbaarheid.