Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 4 – 15 september 2015

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland
nr. 4, 15 september 2015

In deze nieuwsbrief:
Doe mee, deel mee in de Week van de Dialoog 9-14 november 2015
o Openingsdialoogtafels maandagavond 9 november in Renesse
o Organiseer je eigen tafel
o Doe 15 oktober mee met de basistraining gespreksbegeleiders
o Wil je deelnemen aan een dialoogtafel?
o Oefenavond met dialooggespreksbegeleiders
21 september; Inspiratiebijeenkomst met dialooggespreksbegeleiders
Berichten uit het project Zorg Verandert
Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk
Belangrijke data op een rijDoe mee, deel mee in de Week van de Dialoog 9-14 november 2015

Hoe kun je zoveel mogelijk profijt halen uit het samenwerken met anderen? Wat is je meest succesvolle ervaring? Wat geeft jou het vertrouwen dat je project zal slagen?
De dialooggesprekken met het thema ‘Vertrouwen in samenwerken; hoe creëren we win-win situaties’. beloven veel nieuwe invalshoeken op te leveren voor het samenwerken waar we allemaal, tafelorganisatoren, deelnemers en gespreksbegeleiders ons voordeel mee kunnen doen.
In deze Nieuwsbrief vind je uitnodigingen om je aan te melden als deelnemer, je te trainen als dialooggespreksbegeleider of om een tafel te organisatoren tijdens de openingsavond of daarna.


Openingsdialoogtafels maandagavond 9 november in Renesse

De eerste tafelorganisatoren voor de openingsavond hebben zich gemeld. Dit zijn:
Domein en onderwerp respectievelijk Tafelorganisator
Energie – Karlien Mabesoone, Coöperatie Energie Werkt
Onderwijs; oudercommunicatie – Yvonne Groenendijk, Y-Challenge
Onderwijs – Hans Plomp, Oosterland
Sport – Hans van de Haven, Oosterland
Cultuur; creatief samenwerken – Gerdien Janse, Zeeland Lacht
Spiritualiteit; stiltecentrum – Pieter Goodijk, Kloosterwelle

Deze tafelorganisatoren nodigen zelf 6-8 mensen uit waarmee ze (willen) samenwerken of van wie zij graag hun input horen over het thema ‘Vertrouwen in samenwerken; hoe creëren we win-winsituaties’.
Wil jij op de openingsavond ook een tafel organiseren met jouw (toekomstige) samenwerkingspartners, klanten of belangstellenden? Hotel- en Congrescentrum ‘de Zeeuwse Stromen’, die hun accommodatie gratis ter beschikking stelt, heeft ruimte voor nog veel meer tafels. Met behulp van uitnodigingskaarten, die je kunt aanvragen bij het Dialoognetwerk kun je zelf de mensen benaderen die jij graag aan tafel wilt hebben.

De ervaring leert dat de openingsavond een leuke netwerkbijeenkomst is, waar mensen voor en na de dialoogtafels elkaar kunnen ontmoeten met een hapje en een drankje.
Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiverland organiseert op de openingsavond zelf ook tafels met deelnemers die zich daarvoor aanmelden. Wil je meedoen als deelnemer of als tafelorganisator? Meld je aan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl


Organiseer je eigen tafel

Iedereen kan een tafel organiseren. Als tafelorganisator mag je zelf bepalen waar en op welke datum in de Week van de Dialoog je een dialoogtafel wilt organiseren. Ook mag je zelf zes tot acht deelnemers uitnodigen. Het Dialoognetwerk kan zorgen voor een dialooggespreksbegeleider. Een persoonlijke, mondelinge uitnodiging werkt het beste. Ter ondersteuning hebben we uitnodigingskaarten beschikbaar, waarop je zelf datum en tijd kunt invullen en waarop kort de bedoeling van de Week van de Dialoog staat uitgelegd. Je kunt deze aanvragen op het bovengenoemde adres. Omstreeks 23 september zijn deze kaarten beschikbaar.


Doe 15 oktober mee met de basistraining gespreksbegeleiders

Denk je ‘dat zou ik ook wel eens willen leren’, of weet je iemand die zich de kneepjes van het begeleiden van een dialoogtafel eigen wil maken? Soms hebben mensen even een duwtje nodig of moet je jezelf een duwtje geven. Schroom niet. De training is laagdrempelig, met veel praktische oefeningen en dit jaar nog gratis. Je krijgt een gespreksbegeleidersmap, waarin je makkelijk iets kan opzoeken. Opgeven graag zo snel mogelijk via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel naar 0111-453444. Vermeld daarbij voor welk tijdstip je kiest:
– Donderdagmorgen 15 oktober 8.30 – 12.30 uur of
– Donderdagavond 15 oktober 17.30 – 22.00 uur.
Beide trainingen duren ca. 4 uur. Brood en soep worden geserveerd.
Plaats van de training: dorpshuis Zonnemaire.


Wil je deelnemen aan een dialoogtafel?

De Week van de Dialoog is bij uitstek je kans om eindelijk eens te ervaren hoe het is als er naar je geluisterd wordt, hoe er in een kleine groep van 6-8 personen ervaringen worden gedeeld en hoe mensen elkaar kunnen uitnodigen om die eerste stap te zetten voor wat je heel graag wilt doen of bereiken. Iedereen kan deelnemen aan een dialoogtafel, jong en oud, inwoner of gast, medewerker bij een organisatie of directeur. Vermeld bij je opgave je naam, telefoon, je mailadres, adres en je voorkeur voor de dag (openingsavond, of elders in de week). Telefonisch op 0111-453444 of mogelijk via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl


Oefenavond met dialooggespreksbegeleiders

Donderdagavond 22 oktober is de oefenavond gepland met dialooggespreksbegeleiders, die eerder de basistraining hebben gevolgd. We oefenen met het thema ‘Vertrouwen in samenwerken, hoe creëren we win-winsituaties’. Plaats: SMWO, Zierikzee – Calandweg 51.Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Graag opgeven Telefonisch op 0111-453444 of mogelijk via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl


21 september inspiratieavond voor dialooggespreksbegeleiders

Steeds meer wordt de dialoog ingezet voor uiteenlopende doeleinden, zoals o.a. het inventariseren van ideeën voor nieuwe projecten, bijeenkomsten met dorpsbewoners, het napraten over een film of inleiding of een high tea met belangstellenden, die zelf hun eigen thema kunnen kiezen. Ook zijn er ideeën voor het starten van een dialoogcafé. Allerlei nieuwe initiatieven, die vragen om gespreksbegeleiders die iets meer willen en kunnen dan nodig is voor de Week van de Dialoog. Hoog tijd dus om met de gespreksbegeleiders uit ons netwerk, na te gaan welke ideeën en wensen er leven en hoe we dit met elkaar inhoud en vorm kunnen geven. Het belooft een boeiende, speelse en interactieve avond te worden.
Dank aan Hotel- en Congrescentrum “de Zeeuwse Stromen” in Renesse die hun locatie gratis voor ons ter beschikking stelt. Het adres is: Duinwekken 5 te Renesse. Aanvang: 19.30 – 22.00 uur.
Graag aanmelden telefonisch op 0111-453444 of via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl


Berichten uit het project Zorg verandert

“De veranderingen in de zorg zijn formeel een feit. Maar om écht een verandering teweeg te brengen bij mensen en organisaties is meer nodig. Wij verwachten met Zorg Verandert een impuls te geven in Zeeland” aldus Klaartje Koenraad, regiocoördinator van Zorg Verandert (bron Nieuwsbrief Zorg Verandert 4-6-2015).
Wil je met jouw belangen, cliënten of patiëntenorganisatie een bijeenkomst organiseren over de veranderingen in de zorg neem dan contact op met Klaartje Koenraad, telefoonnummer: 06 12815212 of mail naar K.Koenraad@klaverbladzeeland.nl. Klaartje kan voor zo’n bijeenkomst voor de inhoudelijke informatie zorgen en zij organiseert dialooggespreksbegeleiders van Zeeland in Dialoog voor het begeleiden van de dialooggroepen.

Onder de titel ‘Mijn breinkracht’ organiseert Hersenletselcentrum Zeeland in samenwerking met Zorg Verandert en Zeeland in Dialoog een viertal bijeenkomsten voor mensen met hersenletsel. Het doel van de bijeenkomsten is om ervaringen uit te wisselen en contact te leggen met mensen die voor dezelfde uitdagingen staan: vormgeven aan een leven met breinkracht. De eerste bijeenkomst is op 22 september a.s. in Goes, van 19.00-21.00uur.
Voor meer informatie en aanmelding hersenletsel@ketenzorgzeeland.nl of 06 34315562 of 06 20549524.


Berichten uit de organisatie

We zijn erg blij met de positieve toezegging, die het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland deze zomer ontving van het Hart van Leefbaarheid (fonds van de Gemeente Schouwen-Duiveland en Zeeuwland). Voor het bedrag ad. € 10.000 kunnen we in 2015, aangevuld met vrijwillige arbeid van inwoners en professionals en enige sponsoring van organisaties, de onkosten voor de Week van de Dialoog en andere activiteiten dekken. Binnenkort kun je de jaarrekening van 2014 terugvinden op www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl onder de knop Downloads.

Mutaties
Helaas heeft Johan van Westenbrugge zich teruggetrokken uit het bestuur. Rudolf Fontein heeft het penningmeesterschap overgenomen. Ook Kim Bij de Vaate heeft vanwege een te drukke agenda zich teruggetrokken uit de kerngroep. Birgitta Ruther gaat in haar plaats, samen met Rudolf Fontein, de trainingen voor gespreksbegeleiders verzorgen. Met een gezellige borrel hebben we Kim en Johan bedankt voor hun actieve inzet en bijdragen.

Oproep
In de kerngroep hebben we momenteel gebrek aan expertise met het programma Word-press voor het onderhoud van de website.
Ook zijn we op zoek naar iemand met journalistieke ervaring of talenten voor het schrijven van persberichten en teksten voor de Nieuwsbrief. We beloven dat je deel gaat uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers, die gemiddeld éénmaal per maand vergaderen, meestal op een doordeweekse dag.


Belangrijke data op een rij

17 september Proefdialoog met de vragen voor het thema ‘Vertrouwen in samenwerken, hoe creëren we win-winsituaties’.
21 september Inspiratieavond voor gespreksbegeleiders in Renesse
22 september Start van ‘Mijn Breinkracht’ voor mensen met hersenletsel
15 oktober Basistraining dialooggespreksbegeleider (‘s morgens of ’s avonds)
22 oktober Oefenavond voor gespreksbegeleiders met het nieuwe thema
9 november Openingsavond Week van de Dialoog
9 – 14 november Week van de Dialoog


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.