Literatuur, links en uitspraken

Literatuur:

 • Admiraal, Han. Over dialoog gesproken. Waarom dialoog geen tovermiddel is en bestuurders er niet bang voor hoeven te zijn.(pdf)
 • Barrett, Frank e.a. Appreciative inquiry. Het basiswerk. Uitg. Lannoogroep. 2012
 • Bouwen, Griet. Leiden naar talent en bezieling. Energie van mensen verbinden tot teamkracht. Uitg. Lannoo 2010
 • Geer, Peter van der. Effectief in debat en dialoog. Uitg. Noordhoff. 2011
 • Geer, Peter van der en Rosing, Jan Reinder. De debatwijzer. Overtuigend in debat en dialoog. Uitg. SDU 2006
 • Jaworski, Joseph. Oorsprong. De innerlijke weg naar kennis. Uitg. Christofoor. 2012
 • Jaworski, Joseph.Synchroniciteit. De innerlijke weg naar leiderschap. Uitg. Christofoor 2011
 • Kessels, Jos. Socrates op de markt. Uitg. Boom 1997.
 • Kahn, Michael. De tao van het gesprek. De kunst van het luisteren. Rainbowpocket nr. 393 – 1997
 • Masselink, Robbert e.a. Waarderend organiseren. Appreciative inquiry: co-creatie van duurzame verandering. Uitg.Reed Business. 2008
 • Masselink, Robbert, IJbelink, Jelmer; Het waarderend werkboek; appreciative inquiry in de praktijk. Uitg. Gelling 2011
 • Scharmer, V.Otto. Theorie U. Leiding vanuit de toekomst die zich aandient. Uitg. Christofoor. 2011
 • Senge, Peter M. De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Uit. Scriptum management 1992
 • Spruyt, Mara, Verdonschot, Suzanne en Dresen, Marieke – Verfrissende ontmoetingen. Hoe je meer kunt halen uit gesprekken op school. Lerarenreeks 2 – Ruud de Moorcentrum – Open Universiteit 2011 (pdf)

Links:

 

Dit zeggen deelnemers:

 

Zinvol omdat het je aan het denken zet

Weg met dat negatieve nieuws. Zó erg is dat allemaal niet in dit schatrijke land

Mooie persoonlijke en open gesprekken

Ik wil graag een vervolg van de Dialoog. Het is interessant en ik wil er ook iets aan bijdragen.

Probeer dingen integraal op te pakken

Samen redzaam is bijvoorbeeld ook het Dorpshuis versterken

Motto: telkens teruggaan in de tijd om door te kunnen gaan in de toekomst

Dialoog moet iets zijn dat in onze haarvaten gaat zitten

Mooie persoonlijke en open gesprekken

Was blanco binnengekomen. Wel goed gevoel hiervan. Geen angst voor morgen.

Ideaalbeeld: gemeente staat open voor ontwikkelingen