Waarderend onderzoeken

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland laat zich inspireren door het gedachtegoed van ‘het waarderende onderzoek’, oftewel de ‘appreciative inquiry’. Met deze zienswijze en methodiek wordt het potentieel aan krachten en kwaliteiten van personen en groepen zichtbaar gemaakt en worden stappen gezet naar vernieuwing en verandering.

Levendige gesprekken

De focus ligt niet op problemen en wat er fout gaat, maar op de mogelijkheden die samen ontdekt en ontwikkeld worden. Met een open, onbevooroordeelde houding en het stellen van krachtige vragen, die energie geven en tot de verbeelding spreken, worden ervaringen en dromen uitgewisseld en veranderingen in gang gezet. Bijvoorbeeld de vragen ‘Wanneer was je het meest succesvol?’ of ‘Wat heb je ingezet om je doel te bereiken?’ zorgen voor levendige gesprekken waaruit mensen hun voordeel kunnen halen.

Methodiek

Voor de groepsdialogen hanteert het Dialoognetwerk de methodiek van Nederland in Dialoog. Dit is een laagdrempelige methodiek waarmee in vier stappen het gekozen thema wordt besproken:

  1. Kennismaken/contactlegging met het thema
  2. Ervaringen delen,
  3. Dromen,
  4. Doen.

Passend bij het thema dient bij elke stap een krachtige vraag als leidraad voor het gesprek. In alle dialooggesprekken worden de dialooggespreksregels gehanteerd.