Doe mee, deel mee in de Week van de Dialoog 9-14 november 2015

Hoe kun je zoveel mogelijk profijt halen uit het samenwerken met anderen? Wat is je meest succesvolle ervaring? Wat geeft jou het vertrouwen dat je project zal slagen?
De dialooggesprekken met het thema ‘Vertrouwen in samenwerken; hoe creëren we win-win situaties’. beloven veel nieuwe invalshoeken op te leveren voor het samenwerken waar we allemaal, tafelorganisatoren, deelnemers en gespreksbegeleiders ons voordeel mee kunnen doen.
Zie voor verdere informatie de meest recente Nieuwsbrief.

Openingsdialoogtafels maandagavond 9 november in Renesse.
Hotel- en Congrescentrum ‘de Zeeuwse Stromen’, stelt hun accommodatie gratis ter beschikking.
De ervaring leert dat de openingsavond een leuke netwerkbijeenkomst is, waar mensen voor en na de dialoogtafels elkaar kunnen ontmoeten met een hapje en een drankje.
Wil je meedoen als deelnemer of als tafelorganisator? Meld je aan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

Comments are closed.