Dialoog Gastvrijheid op Schouwen-Duiveland

Elkaar opzoeken en kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Tot die conclusie kwamen de aanwezigen bij de dialoog over Gastvrij Schouwen-Duiveland, die donderdag 9 juni in het dorpshuis van Noordwelle werd georganiseerd. Deze dialoog was een voorloper op de Week van de Dialoog, die dit najaar wordt gehouden.

Het was een experiment: kijken wat eruit komt als je mensen van verschillende organisaties aan de hand van een thema met elkaar in gesprek laat gaan. Dat thema was gastvrijheid op Schouwen-Duiveland. De bedoeling is dat de verschillende deelnemers verder met elkaar in dialoog gaan. In totaal waren elf mensen van tien organisaties en bedrijven aanwezig, naast vrijwilligers van het Dialoognetwerk. Samen spraken ze over wat gastvrijheid voor hen betekent, maar ook wat ze zouden willen bereiken op Schouwen-Duiveland op dat gebied.IMG_20160609_101659

Er zijn inmiddels al diverse nieuwe verbindingen en afspraken gemaakt tussen organisaties. Aan de  aan de hand van de uitkomsten beraden de deelnemers en het Dialoognetwerk zich op de vervolgstappen. Het thema gastvrijheid is daarbij leidend. We kijken daarbij niet alleen naar wat we op dit gebied voor vluchtelingen kunnen doen, maar bijvoorbeeld ook voor toeristen en tussen inwoners onderling.

Verslag dialoog Gastvrij Schouwen

Comments are closed.