Gespreksleider worden

De gespreksbegeleider is een belangrijke sleutelfiguur in het concept van de Dag van de Dialoog.
Als gespreksbegeleider zorgt u ervoor dat iedereen aan bod komt en dat er daadwerkelijk een dialoog ontstaat waarin de deelnemers elkaar vragen stellen en luisteren. Iedere dialoogbegeleider krijgt eerst een training. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze methodiek en van het gesprek aan de dialoogtafels garanderen.

Zie voor de inhoud van de training Basistraining. Bij het onderdeel begeleiden van een groepsdialoog wordt geoefend met het gekozen jaarthema van de Week van de Dialoog.

De gespreksleiderstraining van 2016 vindt plaats op:

Donderdagmorgen 29 september 2016 tussen 8:30 – 13.30 uur (inclusief lunch)

De plaats van de training wordt later bekend gemaakt. Aangeraden wordt om na deze basistraining deel te nemen aan een oefenavond.

 Oefenbijeenkomsten

Voor gespreksleiders die de basistraining al hebben gevolgd, worden aparte oefenbijeenkomsten georganiseerd.

  • Maandagavond 10 oktober 2016 van 19.30 – 21.30 uur
  • Donderdagavond 20 oktober 2016 van 19.30 – 21.30 uur

Plaats van die oefenbijeenkomsten wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden kan via het contactformulier. U ontvangt een email ter bevestiging.