Een Dialoogtafel organiseren

Iedereen kan in principe een dialoogtafel organiseren. Of u nu inwoner, ondernemer, vrijwilliger of andere vertegenwoordiger van een organisatie op Schouwen-Duiveland bent. U bepaalt zelf waar en wanneer u een tafel organiseert en wie u daarvoor uitnodigt. De ervaring leert dat een groep van zes tot acht deelnemers het beste werkt. Het is extra inspirerend als de deelnemers elkaar nog niet kennen.

Wat heeft u nodig en hoe bereidt u de dialoogtafel voor?

Om een dialoogtafel te organiseren heeft u slechts een tafel en acht stoelen nodig. Een dialoogtafel komt het best tot zijn recht wanneer u met uw groep in een rustige ruimte zit. De tafel kan bijvoorbeeld staan in een sportkantine, bij iemand thuis, in een winkel, in een dorpshuis, enz.

Als tafelorganisator heeft u de keuze om zelf gespreksleider te worden, iemand anders als gespreksleider aan te melden of gebruik te maken van onze gespreksleiderpool. Zie ook de handleiding organisatie dialoogtafels.

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.