Dag van de Dialoog

De Dag van de Dialoog ondersteunt de gemeenschapsvorming en helpt ‘de boel bij elkaar te houden’. Het is een bottom-up initiatief, dat jaarlijks in de eerste helft van november wordt georganiseerd. Aan de hand van een thema vertellen mensen elkaar wat zij ervaren, waar ze van dromen en wat ze willen doen in hun directe omgeving.

De oorsprong van het concept Dag van de Dialoog ligt in de maatschappelijke verwarring na de aanslagen op de Twin Towers in de VS. Kort na 11 september 2001 hebben verschillende Rotterdamse organisaties het platform ‘De Dialoog’ opgericht. Hiermee wilde men de samenhang in de gemeente Rotterdam versterken. In de jaren daarna is het concept Dag van de Dialoog geïntroduceerd door andere gemeenten.

Vanaf 2006 is Nederland in Dialoog  gevormd, met steun van o.a. het Oranjefonds. Dit is een landelijk coördinatiepunt dat de methodiek, organisatie en succesfactoren van de dialoog verder uitdraagt. In 2013 werd op 100 plaatsen deelgenomen aan de Dag van de Dialoog. Schouwen-Duiveland was de eerste Zeeuwse gemeente die in 2011 heeft deelgenomen. www.nederlandindialoog.nl

Zes pijlers

Dialoogtafel in 2012

De Dag van de Dialoog rust op zes pijlers die essentieel zijn voor het slagen van een dialoog:

  1. Het is een maatschappelijk initiatief van burgers en organisaties
  2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van zes tot acht personen aan tafels verspreid over de gemeente.
  3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met vier vragen.
  4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders die een dialoogtraining hebben gevolgd.
  5. De eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers staat in het gesprek centraal.
  6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.