Categorie: Actueel

Vacature

Versterking voor de kerngroep

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland bestaat uit een bestuur, dat het voorwaarde scheppende werk doet en daarnaast uit een kerngroep die diverse dialogen ondersteunt en activiteiten mee helpt bedenken en organiseren. De kerngroep vergadert zo’n tien keer op een jaar en de leden zijn daarnaast betrokken bij verschillende dialogen.

Kerngroepleden houden zich tevens bezig met het trainen van dialoogbegeleiders en het organiseren van intervisie, het actief werven van deelnemers aan dialogen en trainingen, relatiebeheer, administratie en communicatie.

We hebben ruimte voor

nieuwe leden van de kerngroep

Ben jij enthousiast over de dialoog en voel jij je geroepen tot het uitvoeren van een of meer van bovengenoemde taken? Meld je dan aan en neem contact op met Inge van Ooijen, tel. 06- 28849891 of info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.

Uitnodiging ‘Mobiliteit op Schouwen-Duiveland’


Met een gesponsorde elektrische auto en stroom uit eigen zonnepanelen verzorgt de Zuidhoek een pakket aan persoonlijke dienstverlening: het bezorgen van de was en maaltijden, of het vervoeren van mensen naar voorzieningen in of buiten het dorp, zoals de supermarkt, bibliotheek of geldautomaat. Dit is een goed voorbeeld van slimme oplossingen waarmee de Zuidhoek én op duurzame wijze behoeften van bewoners vervult én werkgelegenheid creëert voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Heeft u ook ideeën of oplossingen voor mobiliteitsvragen op Schouwen-Duiveland?
Op maandagavond 6 november 2017 organiseert het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland een bijeenkomst over ‘mobiliteit op Schouwen-Duiveland’. We beogen hiermee een impuls te geven aan nieuwe verbindingen tussen inwoners, ondernemers en organisaties rond het thema mobiliteit. Een mooie kans om uw initiatief verder te brengen.

Ter voorbereiding op bovengenoemde bijeenkomst is een werkgroep samengesteld met Janine Schoneman (Rabobank), Jeffrey van Doorenmalen (Zeeuwland), Jos Rijk (Zuidhoek) en ondergetekende. Vanwege uw betrokkenheid bij de mobiliteit op Schouwen-Duiveland nodigen we u uit om samen met ons mee te denken hoe we in november tot een goede opbrengst kunnen komen. Deze voorbereidende bijeenkomst vindt plaats op

woensdag 6 september 2017
tijd: 16.00 – 18.00 uur;
plaats: de Zuidhoek, Deltastraat 8 te Zierikzee.

Het Dialoognetwerk faciliteert de bijeenkomst in november.

Laat u weten of u komt? U kunt dit laten weten aan degene die u benaderd heeft of een bericht sturen naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

Vriendelijke groet,
Inge van Ooijen
Voorzitter Stichting Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Toekomst van de zorg

UITNODIGING

Kom, praat, denk en doe mee aan de dialoogtafel over de toekomst van de Zorg in Zeeland.
In Zierikzee kunt u op 8 mei a.s. aanschuiven en meepraten over wat goede zorg in uw omgeving inhoudt.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Klankbordgroep ‘Toekomst van de Zorg in Zeeland’ en ‘Zorg Verandert’
Ben je betrokken bij de zorg als (toekomstig) cliënt, patiënt, mantelzorger, lid van een cliëntenraad of medewerker uit de eerste- of tweedelijnszorg? Dan ben je van harte welkom .

Zeeland kent 6 verschillende (schier)eilanden, waardoor kwalitatief goede en betaalbare zorg niet
overal hetzelfde te organiseren is. Op een eerder moment zijn de knelpunten bij de zorg in Zeeland geïnventariseerd. Nu willen we met mensen in dialoog gaan om ervaringen verder te onderzoeken, en te ontdekken wat in onze verschillende Zeeuwse regio’s de dromen, tips en acties zijn.

De thema’s die op 8 mei aan twee dialoogtafels besproken worden zijn: ‘De juiste zorg op de juiste plek’ en ‘Hartelijke en betrokken zorg’

Programma
Vanaf 17.30 uur: inloop met soep en een broodje
18.30 uur: na een korte inleiding start van de dialoogtafels
20.30 uur: napraten met een hapje en een drankje
21.30 uur: einde

Locatie
Gemeentehuis Zierikzee Laan van St Hilaire 2

Aanmelding via: PvanKooten@dezb.nl

 

Jaarverslag 2016

Benieuwd wat het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland het afgelopen jaar samen met inwoners, bedrijven en organisaties heeft bereikt? En wat onze plannen zijn voor de komende jaren? Lees ons jaarverslag.

Kom naar de Week van de Dialoog!

flyera4_week-van-de-dialoog2016_pagina_1

Hoe gastvrij ben jij? En voor wie? En wat is gastvrijheid voor jou? Over die vragen buigt het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland zich samen met inwoners en organisaties uit Schouwen-Duiveland tijdens de Week van de Dialoog. Die wordt op 7 november om 19.30 uur geopend in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Iedereen is welkom om mee te praten.

Dit jaar is het thema van de Week van de Dialoog ‘gastvrijheid’ met als motto: jouw gastvrijheid is mijn geluk. Henk Gravestein, projectmanager bij de Jachthaven Bruinisse, vertelt wat gastvrijheid voor hem betekent en op welke manieren hij ermee te maken heeft in zijn dagelijks leven en zijn werk. Zijn verhaal zal aanwezigen inspireren om over het thema in dialoog te gaan. Ook burgemeester Rabelink draagt de dialoog een warm hart toe en daarom opent hij op 7 november de Week van de Dialoog. De openingsavond begint om 19.30 uur in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Belangstellenden kunnen voor een dialoog over gastvrijheid aanschuiven bij vertegenwoordigers uit verschillende sectoren. De bedoeling is dat er – wellicht diezelfde avond nog – een vervolg komt op deze dialogen en er mogelijk aansluiting wordt gezocht bij een andere sector of organisatie. Vervolgens worden in de rest van de week meerdere dialogen georganiseerd door verschillende mensen, verspreid over Schouwen-Duiveland.

Opgeven

Meedoen aan de Week van de Dialoog kan gewoon als deelnemer, maar je kunt ook zelf mensen uitnodigen om rond de tafel te gaan of een gesprek begeleiden. Voor alle drie de manieren is het nodig om je in te schrijven. Dat kan door te mailen naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Deelname is gratis. Meer informatie: http://dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl/dag-van-de-dialoog/week-van-de-dialoog-2016/

flyera4_week-van-de-dialoog2016_pagina_2

Dialoog begeleiden? Word gespreksbegeleider!

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland geeft in aanloop van de Week van de Dialoog (7 t/m 12 november 2016) een gratis training om een dialoog te kunnen begeleiden. Je wordt dan gespreksbegeleider. Na de training kun je zelf, waar en waarover je maar wil, een dialoog organiseren.

Sleutelfiguur

De gespreksbegeleider is een belangrijke sleutelfiguur in het concept van de dialoog. De dialoog is een gespreksvorm die anders is dan een discussie. Het doel is dat er een netwerk ontstaat tussen inwoners en organisaties en dat ideeën uiteindelijk verder worden uitgewerkt. Elke deelnemer komt aan het woord en kan zijn of haar ideeën en wensen uiten. Als gespreksbegeleider zorg je ervoor dat iedereen aan bod komt en dat er daadwerkelijk een dialoog ontstaat door middel van vragen stellen en luisteren. Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland hanteert daarvoor een bepaalde methodiek. Om een kwaliteitsvolle dialoog te garanderen, krijgt iedere dialoogbegeleider eerst een training.

Lijkt dit je wat?

Geef je dan op voor de basistraining gespreksbegeleider op donderdagmorgen 29 september 2016 van 8.30 tot 13.30 uur (inclusief lunch) in dorpshuis De Maire, I.M. Van de Bijlstraat 10, 4316 AB Zonnemaire. Aan de hand van een bepaalde methodiek word je wegwijs gemaakt in het begeleiden van een dialooggesprek.

Oefenavond

Aangeraden wordt om na de basistraining deel te nemen aan een oefenavond. Er zijn twee oefenbijeenkomsten, namelijk op maandagavond 10 oktober 2016 van 19.30 tot 21.30 uur en donderdagavond 20 oktober 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van SMWO, Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee. Schrijf deze data alvast in je agenda!

Week van de Dialoog

Het is de bedoeling dat er tijdens de Week van de Dialoog zoveel mogelijk mensen met elkaar in gesprek gaan over het thema van dit jaar: Gastvrij Schouwen-Duiveland. Aan elke dialoogtafel zit een gespreksbegeleider. De kersverse gespreksbegeleiders kunnen ook een dialoogtafel begeleiden tijdens de Week van de Dialoog. Ook kun je als gespreksbegeleider zelf een dialoog organiseren tijdens deze week.

Opgeven

Je kunt je opgeven voor de training voor gespreksbegeleider door te mailen naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Of kijk voor meer informatie over de dialoog op onze website www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.

Dialoog Gastvrijheid op Schouwen-Duiveland

Elkaar opzoeken en kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Tot die conclusie kwamen de aanwezigen bij de dialoog over Gastvrij Schouwen-Duiveland, die donderdag 9 juni in het dorpshuis van Noordwelle werd georganiseerd. Deze dialoog was een voorloper op de Week van de Dialoog, die dit najaar wordt gehouden.

Het was een experiment: kijken wat eruit komt als je mensen van verschillende organisaties aan de hand van een thema met elkaar in gesprek laat gaan. Dat thema was gastvrijheid op Schouwen-Duiveland. De bedoeling is dat de verschillende deelnemers verder met elkaar in dialoog gaan. In totaal waren elf mensen van tien organisaties en bedrijven aanwezig, naast vrijwilligers van het Dialoognetwerk. Samen spraken ze over wat gastvrijheid voor hen betekent, maar ook wat ze zouden willen bereiken op Schouwen-Duiveland op dat gebied.IMG_20160609_101659

Er zijn inmiddels al diverse nieuwe verbindingen en afspraken gemaakt tussen organisaties. Aan de  aan de hand van de uitkomsten beraden de deelnemers en het Dialoognetwerk zich op de vervolgstappen. Het thema gastvrijheid is daarbij leidend. We kijken daarbij niet alleen naar wat we op dit gebied voor vluchtelingen kunnen doen, maar bijvoorbeeld ook voor toeristen en tussen inwoners onderling.

Verslag dialoog Gastvrij Schouwen

Doe mee, deel mee in de Week van de Dialoog 9-14 november 2015

Hoe kun je zoveel mogelijk profijt halen uit het samenwerken met anderen? Wat is je meest succesvolle ervaring? Wat geeft jou het vertrouwen dat je project zal slagen?
De dialooggesprekken met het thema ‘Vertrouwen in samenwerken; hoe creëren we win-win situaties’. beloven veel nieuwe invalshoeken op te leveren voor het samenwerken waar we allemaal, tafelorganisatoren, deelnemers en gespreksbegeleiders ons voordeel mee kunnen doen.
Zie voor verdere informatie de meest recente Nieuwsbrief.

Openingsdialoogtafels maandagavond 9 november in Renesse.
Hotel- en Congrescentrum ‘de Zeeuwse Stromen’, stelt hun accommodatie gratis ter beschikking.
De ervaring leert dat de openingsavond een leuke netwerkbijeenkomst is, waar mensen voor en na de dialoogtafels elkaar kunnen ontmoeten met een hapje en een drankje.
Wil je meedoen als deelnemer of als tafelorganisator? Meld je aan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

Verslag van de opbrengst van de WMO avond ‘Zelfzorg, goed voor elkaar’ van 19 januari 2015

Op 19 januari heeft deze WMO-avond met het thema ‘”Zelfzorg, goed voor elkaar” plaatsgevonden. Ongeveer 130 inwoners zijn op deze avond afgekomen en hebben aan een dialoogtafel deelgenomen.
Aan die deelnemers is door de voorzitter van de WMO adviesraad Ron van Kan en de Gemeente Schouwen-Duiveland bij monde van de wethouder Cees van den Bos, een verslag van de opbrengst + een bedank bericht van die bijeenkomst verstuurd.

Zij kijken terug op een geslaagde en inspirerende avond en dagen iedereen uit om de energie die op deze avond los kwam vast te houden. En verder stellen zij dat “Dit is de wijze waarop we met elkaar de nieuwe manier van “zorgen voor elkaar” vorm kunnen geven”.

Voor een PDF file van het verslag van die avond klik op: Verslag Zelfzorg 19-1-2015.
Als u kennis wilt nemen van de bedank-brief klik dan op: Bedankbericht Zelfzorg (ook PDF document).