Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 7 – 2011

 • Evaluatiebijeenkomst 21 november in Pontes Pieter Zeeman
 • Schouwen-Duiveland in dialoog 2012
 • Geef u op voor het Platform Schouwen-Duiveland in Dialoog

Evaluatiebijeenkomst 21 november in Pontes Pieter zeeman

Ondanks de mist waren er toch nog 30 personen aanwezig op de evaluatiebijeenkomst. Na een broodmaaltijd gingen we onder het motto “T’rugkieke en Vóórûûtblieke” aan de slag.

“T’rugkieke”

Jeroen Portier van het Welzijnshuis presenteerde een mooie compilatie van foto’s, uitspraken, dromen en acties van diverse dialoogtafels op 11 november. Dit bracht de deelnemers weer dicht bij hun ervaringen van die dag.

Na eerst in tweetallen ervaringen te hebben uitgewisseld, hebben we in de eerste gespreksronde teruggekeken. Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat zijn verbeterpunten en nieuwe ideeën voor 2012?

De aanwezigen vonden de deelname aan een dialoogtafel een prettige, leerzame en vooral waardevolle ervaring. Er zijn wel verbeterpunten:

 • een goed communicatieplan maken met daarin de doelgroepen en wanneer je wat communiceert;
 • op de website en in de nieuwsbrieven korte teksten gebruiken; meer to the point;
 • aan sommige tafels zaten teveel dezelfde mensen of mensen die elkaar al te goed kenden; diversiteit is een voorwaarde voor een geslaagde dialoog;
 • badges maken voor deelnemers.

Met al deze aandachtspunten en nog veel meer gaan we ons voordeel doen voor de organisatie van de dag in 2012!

 ”Vóórûûtblieke”:

Alle concrete acties die deelnemers tijdens de dialoogtafel op hun A4 met ballonnen hadden vermeld, waren in zes categorieën op een rij gezet. Klik hier voor een volledig overzicht

In de tweede gespreksronde hebben we hier over doorgepraat. Er waren een aantal deelnemers die een concrete actie niet nodig vonden. De ervaring van de dag zelf was voor hen al voldoende. Toch zijn er een aantal concrete stappen genoemd zoals:

 • leefbaarheid op het dorp behouden en verbeteren door te luisteren naar anderen en nieuwe contacten te maken, open te staan voor nieuwe ideeën;
 • ontmoetingen organiseren tussen doelgroepen die elkaar kunnen ondersteunen;
 • een ontmoeting organiseren in Zonnemaire over ideeën en activiteiten;
 • samen een beloningssysteem voor vrijwilligers opzetten;
 • in Kerkwerve meewerken aan het organiseren van activiteiten;
 • in Valletta in Zierikzee koffiebijeenkomsten organiseren;
 • meedoen aan het organiseren van de dag van de dialoog in 2012;
 • en nog veel meer.

De avond werd opgeluisterd door mooie gedichten van Pernette van der Werff en Anneke de Vries.

Het gedicht van Pernette vindt u hieronder. Anneke heeft een gedicht gemaakt waarin elke dialoogtafel is terug te herkennen. Het is te lang om hier op te nemen. Klik hier voor het gedicht van Anneke de Vries.

Erbij horen

Over het leven zou ik je willen vragen
Hoe jij het beleeft
Hoe jij er in staat
Hoe jij het ziet en hoort
Wat is voor jou erbij horen?
Een geluid
Een bekende stem
Een toonval , een gezin, een vriend
Een eiland of de wereld
Hoe zie jij het erbij horen
Van binnen en daar buiten
Laat ons dromen
Met jou meegaan in jouw wensen
Samen doen wat te doen valt voor dit leven
Samen
Dit
En nog veel meer zou ik met je willen delen

11.11.11 Dag van de dialoog Pernette van der Werff


Schouwen-Duiveland in dialoog 2012

Samen met bewoners en organisaties willen we in november 2012 opnieuw Schouwen-Duiveland in Dialoog organiseren. We hopen voor volgend jaar nog meer mensen warm te maken voor het organiseren en begeleiden van of meepraten aan een dialoogtafel. Graag willen wij onze werkgroep uitbreiden met betrokken bewoners en organisaties die mee willen werken aan de organisatie. Vanuit een platform met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van bewoners en organisaties willen we de kracht van de dialoog benutten voor nieuwe ontmoetingen en het stimuleren van nieuwe initiatieven. In een brainstormbijeenkomst in het voorjaar van 2012 kunnen we dan samen het nieuwe thema kiezen.


Geef u op voor het Platform Schouwen-Duiveland in dialoog

Wilt u deelnemen aan het Platform Schouwen-Duiveland in dialoog? Laat het ons weten via de mail: info@schouwen-duivelandindialoog.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Jeroen Portier op 0111-453458.


Meer informatie over Schouwen-Duiveland in Dialoog

Voor meer informatie over Schouwen-Duiveland in dialoog kunt u naar www.schouwen-duivelandindialoog.nl. In januari 2012 wordt de website opnieuw ingericht en zal deze gedurende een maand uit de lucht zijn. Wilt u meedenken of u inschrijven voor de Nieuwsbrief meld u aan bij info@schouwen-duivelandindialoog.nl of bel naar 0111-453444.