Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 6 – 2012

KLAAR STAAN! 9-11-2012!

  • Voorpret 29e en napret 9e november?

UITNODIGING bijeenkomst 29 november 2012 “t’rugkieke en voorûûtblieke”in dorpshuis Oosterland!

Zoals reeds aangekondigd in de vorige nieuwsbrief nodigt de kerngroep dialoog-ambassadeurs u hiermee van harte uit om samen met de organisatoren, de gespreksleiders en de deelnemers aan de diverse tafels en andere betrokkenen bij de Dag van de Dialoog naar de bijeenkomst te komen op 29 november in het dorpshuis “de Oosterhof” (St. Joosdijk) in Oosterland; aanvang 19.30 uur.

Programma “t’rugkieke en voorûûtblieke”

Een interactieve bijeenkomst!!!!

T’rugkieke

  1. Beeldimpressie van de dialoogtafels op 9 november
  2. Ervaringen aan de dialoogtafels.
  3. ‘Klaar staan’. De rode draad in de gesprekken en overzicht van acties.
  4. Organisatie Dag van de dialoog. Wat liep goed, welke verbeterpunten

Voorûûtblieke

Dialoog: Hoe gaan we de dialoog inzetten om het wonen, werken en leven op Schouwen-Duiveland mooier te maken? Uitwisseling van ideeën, mogelijkheden en de vervolgstappen voor het Dialoog-ambassadeursnetwerk.

U kunt zich opgeven via de mail info@schouwen-duivelandindialoog.nl of telefoonnummer 0111-453444. Wilt u in uw mail duidelijk aangeven dat het de bijeenkomst betreft en graag uw naam nog een keer vermelden. Het is fijn als u aan wilt geven met hoeveel personen u komt.


Voorpret 29e en napret 9e november?

Wilt u alvast voorpret voor de bijeenkomst van de 29e of nagenieten van de tafels en opening van de Dag van de Dialoog op onder andere de 9e November kijk dan voor foto’s elders op deze site. www.schouwen-duivelandindialoog.nl