Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 5 – 2012

  • Opening Dag van de Dialoog op 9 november in Stadhuismuseum!
  • Dialoogtafels!
  • Verslag gespreksleidertrainingen op 24 en 25 oktober jl.
  • In Poortambacht staat de Dag van de Dialoog in het teken van de wijk!
  • Op 29 november “t’rugkieke en voorûûtblieke”in dorpshuis Oosterland!
  • Dag van Respect en Dag van de Dialoog!
  • Sponsoren of een andere bijdrage leveren?

Opening Dag van de Dialoog op 9 november in Stadhuismuseum!

De Dag van de Dialoog zal op Schouwen-Duiveland feestelijk en op een ludieke manier geopend worden in het Stadhuismuseum aan de Meelstraat 6 te Zierikzee door de heer J.G.C. (Sjef) Lommen, rector van Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman te Zierikzee om 09.30 uur.

De dorpsraden van Schouwen-Duiveland zijn ingegaan op de uitnodiging om dorpsraadsleden mee te laten doen aan de tafels die als eerste op de Dag van de Dialoog gehouden worden in het Stadhuismuseum. Deze tafels vangen aan om 10.00 uur en duren tot ongeveer 12.30 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke happening aanwezig te zijn.


Dialoogtafels!

Zoals in de vorige nieuwbrief aangegeven hadden we vorig jaar 20 dialoogtafels. Onze droom om dit jaar minimaal 30 dialoogtafels te organiseren is bijna uitgekomen. Met plezier kan ik u meedelen dat de teller nu op 29 dialoogtafels op Schouwen-Duiveland staat!

Bent u enthousiast geworden? Helpt u mee om de droom helemaal waar te maken? U kunt nog steeds een tafel organiseren bijvoorbeeld op uw werk, bij u thuis of op een bijzondere locatie. Het Dialoog-ambassadeursnetwerk heeft voor u uitnodigingskaarten ter beschikking, die u aan potentiële deelnemers kunt geven. Bekijkt u eens rustig de handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel?´


Verslag gespreksleidertrainingen op 24 en 25 oktober jl.

Op 24 en 25 oktober jl. zijn de gespreksleiders getraind door ervaren trainers. In een aantal uren hebben zij kennis gemaakt met de methode, zijn zij bekend gemaakt met de regels en randvoorwaarden bij een tafel, hebben zij de vragen uitgeprobeerd en hebben zij vooral veel geoefend. Het waren inspirerende en bevlogen bijeenkomsten. Een goede basis is gelegd voor de Dag van de Dialoog. In totaal zijn 24 gespreksleiders getraind.


In Poortambacht staat de dag van de dialoog in het teken van de wijk!

De wijk Poortambacht in Zierikzee wordt doorgaans gezien als een nogal saaie wijk, waaruit men ’s ochtends vertrekt om naar het werk te gaan en aan het eind van de middag weer terugkeert naar huis om dit huis vervolgens niet meer te verlaten. Er is weinig te doen zowel voor de jongeren als de ouderen in de wijk. Mensen leven wat langs elkaar heen. Er is weinig sociale samenhang.

Terwijl het wel de grootste wijk van Zierikzee is en er allerlei organisaties, instellingen, winkels etc. in of vlak bij de wijk liggen die ieder voor zich erg actief zijn! Zo zijn er de twee basisscholen “’t Kofschip” en de “JW van der Doelschool”, de middelbare school “Pontes Pieter Zeeman”, de bibliotheek, “Borrendamme”, “Brugzicht” met de kinderboerderij, diverse winkels aan de Grevelingenstraat en het Haringvlietplein etc.

Deze organisaties en instellingen hebben zich dit jaar verenigd in een initiatief om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Stuk voor stuk organiseren zij activiteiten die ook hun uitstraling hebben naar de wijk. Door de samenwerking te zoeken kan dit nog veel beter en efficiënter.

Om erachter te komen waar de bewoners in Poortambacht behoefte aan hebben organiseren diverse organisaties dialoogtafels met bewoners uit de wijk. Zo zijn er dialoogtafels bij Pontes Pieter Zeeman, geleid door leerlingen van de school! Maar ook Brugzicht, Bolle dier en tuin, ’t Kofschip en Zeeuwland organiseren tafels. Op deze manier proberen zij bewoners actief te maken om zich in te zetten voor hun wijk en daardoor de betrokkenheid met de wijk te vergroten.

In Poortambacht is het thema “KLAAR STAAN VOOR DE WIJK”.


Op 29 november “t’rugkieke en voorûûtblieke” in dorpshuis Oosterland!

Het Dialoog-ambassadeursnetwerk wil graag -samen met de organisatoren, de gespreksleiders en de deelnemers aan de diverse tafels- de dag van de dialoog evalueren.

Even terugkijken op de dag en vervolgens vooruitkijken naar 2013. Hoe is het gegaan? Wat kan beter of moet anders? Hoe kan de dialoogmethode nog meer bij gaan dragen aan verdraagzaamheid, respect, saamhorigheid, kortom leven mét elkaar? Alle deelnemers aan de dag van de dialoog, de organisatoren en de gespreksleiders zijn hiervoor van harte uitgenodigd. We beginnen om 19.30 uur in het dorpshuis “de Oosterhof” in Oosterland. Het wordt een leuke bijeenkomst. KOMT ALLEN!!!!


Dag van Respect en Dag van de Dialoog!

Bij OBS Duiveland heeft een ander initiatief zich ontpopt als resulte van de Dag van de Dialoog.

Deze basisschool is al enige jaren een Art. één-school, waarbij de school zich onderscheidt door in de missie en de visie het eerste Grondwet-artikel centraal te stellen. Concreet betekent dit dat de school zich intensief bezig houdt met bijvoorbeeld pestproblematiek en de sociale omgang van de kinderen.

Binnen de kaders van de Dag van de Dialoog was de koppeling van dit initiatief met de dagelijkse gang van zaken op school een voor de hand liggende gedachte.

Op de Dag van Respect, één dag vóór de Dag van de Dialoog, zullen er dialoogkringen worden georganiseerd op school met alle kinderen van de bovenbouwgroepen, waarin het thema “Klaar Staan” van de Dag van de Dialoog centraal gesteld wordt. Precies volgens de werkwijze van de dialoogtafels zullen de kinderen aan de dialoogkringen gaan deelnemen met als doel op een goede en waardevolle manier (respectvol) met elkaar in gesprek te gaan.


Sponsoren of een andere bijdrage leveren?

Bent u niet in de gelegenheid om 9 november te komen of deel te nemen aan een dialoogtafel, maar wilt u toch iets doen? Alle bijdragen zijn nog steeds welkom! Misschien wilt u iets lekkers bij de koffie verzorgen, gratis publiciteit verzorgen in uw bedrijf of elders, een geldelijke bijdrage leveren of heeft u zelf nog een fantastisch idee? Neem contact met het Dialoog-ambassadeursnetwerk Schouwen-Duiveland via de website of genoemde telefoonnummers. Wij (en met ons vele anderen) stellen uw bijdrage meer dan op prijs!!!


Meer informatie over Schouwen-Duiveland in Dialoog

Voor meer informatie over Schouwen-Duiveland in dialoog kunt u naar http://www.schouwen-duivelandindialoog.nl/. Wilt u meedenken of u inschrijven voor de Nieuwsbrief meld u aan bij info@schouwen-duiveland.nl of bel naar 0111-453444.