Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 4 – 2012

KLAAR STAAN! 9-11-2012!

  • Meerjarenplan voor het Dialoog-ambassadeursnetwerk gereed!
  • Proefdialoog gehouden!
  • Tussenstand dialoogtafels!
  • Gespreksleider worden?
  • Wie zijn wij?
  • Sponsoren of een andere bijdrage leveren?

Meerjarenplan voor het Dialoog-ambassadeursnetwerk gereed!

Het meerjarenplan “Waardevolle gesprekken en ontmoetingen op Schouwen-Duiveland” voor de jaren 2012, 2013 en 2014 is gereed. Dat is waar het ambassadeursnetwerk van de dialoog voor staat.

Als u belangstelling heeft voor dit plan, kunt u dit middels de website opvragen.


Proefdialoog gehouden!

Rondom het thema “Klaar Staan” zijn de dialoogvragen gemaakt. Deze vragen zijn op 26 september door middel van een proefdialoog uitgeprobeerd. Het was een groot succes! Een heleboel inspirerende verhalen hebben we gehoord en we hebben elkaar tot ideeën gebracht om deze toe te passen. Geweldig!


Tussenstand dialoogtafels!

Vorig jaar hadden we 20 dialoogtafels. Onze droom is om dit jaar met elkaar 30-40 tafels te realiseren. In de vorige nieuwsbrief was de stand van inmiddels toegezegde dialoogtafels ongeveer 14 tafels. Onze droom komt steeds dichterbij. De huidige tussenstand is al ongeveer 20 tafels!!!

Helpt u mee om deze droom waar te maken? U kunt een tafel organiseren op uw werk, bij u thuis of op een bijzondere locatie. Het Dialoog-ambassadeursnetwerk heeft voor u uitnodigingskaarten ter beschikking, die u aan potentiële deelnemers kunt geven. Bekijkt u eens rustig de handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel?´


Gespreksleider worden?

Meer dialoogtafels betekent automatisch behoefte aan meer gespreksleiders.

Vindt u het leuk om een dialoogtafel te begeleiden?

Word gespreksleider door u op te geven en één van de gratis trainingen te volgen, die door ervaren trainers gegeven worden. U ontvangt als deelnemer aan de training een gespreksleidersmap met daarin alle benodigde informatie en instructie voor uw tafel.

Voor de gespreksleiderstraining kunt u een keuze maken uit twee data.

  • Woensdagavond 24 oktober 2012 van 17.30 – 22.00 uur inclusief lichte maaltijd, of
  • Donderdagmorgen 25 oktober 2012van 9.00 – 13.30 uur inclusief lunch.

Beide trainingen worden gehouden in het dorpshuis in Kerkwerve. Meld u tijdig aan via de website!


Wie zijn wij?

Om letterlijk zichtbaarder te worden voor u en daarom makkelijker herkenbaar en aanspreekbaar voor u te worden, hebben wij, de organiserende kerngroep dialoogambassadeurs, een foto van onszelf geplaatst op de website. Begin oktober zal er een bijlage bij de Wereldregio zitten over de activiteiten van Hart van Leefbaarheid. Hierin komt een stukje over de Dag van de Dialoog en wederom een foto van onze kerngroep.


Sponsoren of een andere bijdrage leveren?

Bent u begaan met uw medemens, enthousiast geworden van dit initiatief, wilt u in contact komen met anderen, hebt u oprechte interesse in anderen, heeft u wat te vertellen over het thema ‘Klaar Staan’ of heeft u daar een hele eigen beleving bij? Doe mee! U kunt uzelf ook opgeven om aan een tafel plaats te nemen en te ondervinden wat de dialoog mogelijk maakt! Kortom mogelijkheden genoeg om in beweging te komen!

Kunt u niet op 9 november a.s. maar wilt u toch iets doen?

Alle bijdragen zijn welkom! Misschien wilt u iets lekkers bij de koffie verzorgen, een locatie ter beschikking stellen, gratis publiciteit verzorgen in uw bedrijf of elders, een geldelijke bijdrage leveren of heeft u zelf nog een fantastisch idee? Neem contact met het Dialoog-ambassadeursnetwerk Schouwen-Duiveland via de website of genoemde telefoonnummers. Wij (en met ons vele anderen) stellen uw bijdrage meer dan op prijs!!!


Meer informatie over Schouwen-Duiveland in Dialoog

Voor meer informatie over Schouwen-Duiveland in dialoog kunt u naar www.schouwen-duivelandindialoog.nl. Wilt u meedenken of u inschrijven voor de Nieuwsbrief meld u aan bij info@schouwen-duiveland.nl of bel naar 0111-406444.