Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 4 – 2011

 • De gespreksleidertrainingen; een terugblik
 • Huidige stand van zaken dialoogtafels
 • Hoe ziet de 11e november er uit
 • Organisaties die meedoen
 • Deelnemen aan een dialoogtafel
 • T’rugkieke en vôôruutblieke op 21 november in Zierikzee

De gespreksleidertrainingen; een terugblik.

Op woensdag 19 oktober en donderdag 20 oktober hebben 28 enthousiaste gesprekleiders in spé hun training gekregen van Inge van Ooijen. In het dorpshuis van Kerkwerve zijn twee groepen van elk 14 deelnemers aan de hand van praktische oefeningen aan de slag gegaan. Omdat het best moed kost om je op te geven als gespreksleider, begon Inge met een korte reflectie op het begrip moed:

Moed verandert angst in vastberadenheid.
Moed betekent het leven totaal omvatten,
zonder aarzeling en doen wat gedaan moet worden,
zelfs wanneer dat moeilijk of riskant is.
Wanneer je in de verleiding wordt gebracht om op te geven,
ondersteunt moed je om toch de volgende stap te zetten.
Zij stelt je in staat tegenstand vol vertrouwen tegemoet te zien.
Moed opent je voor nieuwe mogelijkheden
en geeft je de kracht om offers te brengen voor waar je van houdt.
Soms heb je de moed nodig om te herstellen na een fout,
het weer goed te maken en het weer te proberen.
Moed geeft je kracht.

(van Linda Kavelin Popov)

Geïnspireerd gingen de deelnemers aan de slag. Eerst werd geoefend in het verschil tussen een dialoog en een discussie. Daarna is geoefend hoe je op een goede manier doorvraagt als iemand zijn of haar verhaal vertelt.

Als laatste gingen ze zelf in groepjes aan de slag met het thema “erbij horen.”De deelnemers gaven elkaar steeds op een positieve manier feedback. Hierdoor kregen de gespreksleiders een goed gevoel bij het leren leiden van een dialoogtafel.

Dat de meeste deelnemers de training als erg waardevol en verrijkend hebben ervaren blijkt uit een aantal reacties:

 • ”goed om de rol van gespreksleider aan den lijve te ondervinden”
 • ”heerlijk om te luisteren”
 • “voelde me meer thuis bij debat, maar nu blijkt dat de dialoog best bij mij past”

Voor een impressie van de trainingen zie http://www.schouwen-duivelandindialoog.nl onder Foto’s.


Huidige stand van zaken dialoogtafels

Momenteel zijn 21 tafels aangemeld bij de organisatie. Deze 21 tafels staan in 10 kernen verspreid over het hele eiland en één zelfs in Middelburg. Deze laatste tafel is hopelijk de start om volgend jaar in Middelburg ook een dag van de dialoog te organiseren.

Omdat Schouwen-Duiveland de eerste gemeente in Zeeland is die de dag van de dialoog organiseert wordt hier landelijk aandacht aan besteed. In de landelijke campagne die begin november van start gaat worden we apart genoemd. Iets waar we best trots op mogen zijn!

Tafelorganisatoren die hulp nodig hebben bij het organiseren van hun tafel kunnen de website raadplegen. Hier vind u een handleiding en nog veel meer handige informatie. Ook kunt u bellen met het Welzijnshuis: 0111-453444 of mailen naar info@hetwelzijnshuis.nl


Hoe ziet de 11e november eruit

Verspreid over 10 kernen op Schouwen-Duiveland worden dialogen gevoerd aan 21 dialoogtafels. De tijdstippen waarop de tafels beginnen verschilt per tafel; sommigen beginnen ’s ochtends, anderen ’s middags of ’s avonds. Twee tafels vinden zelfs al op donderdag 10 november plaats.

’s Ochtends wordt het startsein gegeven met een persmoment ergens op het eiland. Nadere informatie hierover volgt nog. Vervolgens gaan alle tafels van start op hun eigen plek en tijdstip.

Tussendoor maken fotografen (foto)impressies van de verschillende tafels. Het idee is dat deze foto’s in het voorjaar worden tentoongesteld in de bibliotheek in Zierikzee.

Tijdens de tafels kunnen de deelnemers hun indrukken, invallen en meningen over de dag opschrijven. Deze worden gebruikt voor de evaluatie van de dag en worden meegenomen met de organisatie van de dag volgend jaar.


Organisaties die meedoen; als organisator, gespreksleider of beschikbaar stellen van ruimte:

 • Allévo
 • Brahma Kumaris Spirituele Academie
 • Buro Odinot
 • Casa Sevilla in Zierikzee
 • Dorpshuizen/dorpsraden in Dreischor, Ellemeet, Zonnemaire en Kerkwerve
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Goemanszorg in Dreischor
 • Kip-Communicatie
 • Octocare in Ouwerkerk
 • Ooijenintermediair
 • Rabobank Oosterschelde
 • Rode Kamer in Zierikzee
 • R.O.R. Tom Hage
 • Tekstbureau Taal en Zo
 • Transitie-eiland
 • Vialingua
 • Stichting Vluchtelingenwerk
 • Het Welzijnshuis
 • Stichting Zeeuwse Wereldvrouwen
 • Witlox Mediation
 • Zeeuwland
 • Zeeuwse Stromen

U kunt nog deelnemen aan een dialoogtafel!!!!!

Bij enkele tafels is nog ruimte om als deelnemer aan te schuiven. Wilt u deze unieke gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten niet missen geef u dan snel op via de website www.schouwen-duivelandindialoog.nl, mail naar info@schouwen-duivelandindialoog.nl of bel naar het Welzijnshuis 0111- 453444.


T’rugkieke en vôôruutblieke op 21 november in Zierikzee

Op maandagavond 21 november willen we van 17.30 – 20.30 uur met iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan Schouwen-Duiveland in dialoog, alle tafelorganisatoren en gesprekleiders ‘T’rugkieke en vôôruutblieke’. Alle deelnemers houden we natuurlijk ook op de hoogte.

Let op! In Nieuwsbrief 3 stond als datum donderdag 24 november genoemd. Omdat op deze avond een grootse Zeeuwse vrouwenavond is georganiseerd hebben we de datum van onze bijeenkomst verschoven.


Meer informatie over Schouwen-Duiveland in Dialoog

Voor meer informatie over Schouwen-Duiveland in dialoog kunt u naar www.schouwen-duivelandindialoog.nl. Wilt u meedenken of u inschrijven voor de Nieuwsbrief meld u aan bij info@schouwen-duivelandindialoog.nl of bel naar 0111-453444.