Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 3 – 2012

  • Thema voor de Dag van de Dialoog op 9 november 2012: KLAAR STAAN!
  • Geef u op als tafelorganisator!
  • Doet u mee aan de gespreksleiderstraining of weet u iemand die mee wil doen?
  • Makkelijke handout: flyer over Schouwen-Duiveland in Dialoog
  • Het dialoog-ambassadeursnetwerk Schouwen-Duiveland
  • Sponsoren of een andere bijdrage leveren?

Thema voor de Dag van de Dialoog op 9 november 2012 is KLAAR STAAN!

In de eerste bijeenkomst van het nieuwe Dialoog-ambassadeursnetwerk Schouwen-Duiveland is door de aanwezigen gekozen voor het thema “Klaar Staan”. Dit thema roept prettige, positieve associaties op en sluit goed aan bij de actieve sfeer die bij een dialoogtafel ontstaat.

In september gaat een groepje de dialoogvragen die bij dit thema worden gemaakt in een proefdialoog uitproberen en waar nodig de vragen bijstellen.


Geef u op als tafelorganisator!

Vorig jaar hadden we 20 dialoogtafels. Onze droom is om dit jaar met elkaar 30-40 tafels te realiseren. Op dit moment staat de stand op ong. 14 dialoogtafels. Helpt u mee om deze droom waar te maken? U kunt een tafel organiseren op uw werk, bij u thuis of op een bijzondere locatie. Het Dialoog-ambassadeursnetwerk zorgt voor uitnodigingskaarten die u aan potentiële deelnemers kunt geven.

Zie voor meer informatie over het organiseren van een dialoogtafel de handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel?´ Het mooiste is als iemand uit de groep die u uitnodigt gespreksleider wil worden.

Mocht het u niet lukken een gespreksleider te vinden, dan kan het ambassadeursnetwerk Schouwen-Duiveland in Dialoog u daarbij helpen.


Doet u mee aan de gespreksleiderstraining of weet u iemand die mee wil doen?

Vindt u het leuk en heeft u het lef om een dialoogtafel te begeleiden en heeft u de bereidheid om een training voor gesprekleiders te volgen, meld u dan aan!

De training is gratis en heel laagdrempelig. Met veel praktische oefeningen en beknopte theorie krijgt u de nodige handvatten om een dialoogtafel op een professionele manier te begeleiden. De training is noodzakelijk om de gespreksdeelnemers een écht dialooggesprek te kunnen bieden.

We oefenen met de vragen bij het thema ‘Klaar staan’ en met de valkuilen en vooral de kansen, die aan een dialoogtafel ontstaan. Een leuke, leerzame, noodzakelijke en gratis voorbereidingsactiviteit, gegeven door ervaren trainers. Bovendien ontvangen de deelnemers aan de training een gespreksleidersmap met daarin alle benodigde informatie en instructie voor uw tafel.

Voor de gespreksleiderstraining kunt u een keuze maken uit twee data.

  • Woensdagavond 24 oktober 2012 van 17.30 – 22.00 uur, of
  • Donderdagmorgen 25 oktober 2012 van 9.00 – 13.30 uur.

Beide trainingen worden gehouden in het dorpshuis in Kerkwerve. Meld u tijdig aan via de site!


Makkelijke hand-out: flyer over Schouwen-Duiveland in Dialoog.

In de nieuwe flyer staat een korte samenvatting over de Dag van de Dialoog op Schouwen-Duiveland. Alles over de achtergrond,de methode die gebruikt wordt, de manieren om u op te geven als gespreksleider of organisator van één of meerdere tafels vindt u in de flyer terug. U kunt de flyer downloaden of aanvragen via telefoonnummer 0111-453444.

Wilt u ook Ambassadeur worden? Verspreidt de flyer in uw netwerk of verstuur deze per mail toe aan kennissen, vrienden, familie, buren, op uw werk, etc. Wellicht legt u een stapeltje voor geïnteresseerden neer in de ontmoetingsruimte bij uw vereniging of op de sportschool? In deze flyer is tevens een opgave strook opgenomen voor mensen zonder internet.


Het Dialoog-ambassadeursnetwerk Schouwen-Duiveland.

Op 25 juni is in een sfeer van ontmoeten en (hernieuwd) kennismaken besproken wat voor beelden wij hebben bij dialoog-ambassadeurs en wat er nodig is om het netwerk verder uit te bouwen.

Een kerngroep van dialoog-ambassadeurs gaat deze ideeën verder uitwerken. In een van de volgende Nieuwsbrieven hoort u hier meer over. Zie voor de algemene informatie over het netwerk de notitie Smaakmakende dialogen.

Uiteraard kunnen we meer ambassadeurs gebruiken. Vele handen maken licht werk! Voelt u zich aangetrokken tot de dialoogmethode en vindt u het leuk om in een prettige en enthousiaste sfeer met anderen samen te werken aan dit mooie initiatief, meldt u dan aan bij info@schouwenduivelandindialoog.nl .


Sponsoren of een andere bijdrage leveren?

Bent u begaan met uw medemens, enthousiast geworden van dit initiatief, wilt u in contact komen met anderen, hebt u oprechte interesse in anderen, heeft u wat te vertellen over het thema Klaar Staan of heeft u daar een hele eigen beleving bij? Doe mee! Mogelijkheden genoeg.

Kunt u niet op 9 november a.s. maar wilt u toch iets doen?

Alle bijdragen zijn welkom! Misschien wilt u iets lekkers bij de koffie verzorgen, een locatie ter beschikking stellen, gratis publiciteit verzorgen in uw bedrijf of elders, een geldelijke bijdrage leveren, u heeft zelf nog een fantastisch idee? Neem contact met het Dialoog-ambassadeursnetwerk Schouwen-Duiveland via de website of genoemde telefoonnummers. Wij (en met ons vele anderen) stellen uw bijdrage meer dan op prijs!!!


Meer informatie over Schouwen-Duiveland in Dialoog.

Voor meer informatie over Schouwen-Duiveland in dialoog kunt u naar www.schouwen-duivelandindialoog.nl. Wilt u meedenken of u inschrijven voor de Nieuwsbrief meld u aan bij info@schouwen-duiveland.nl of bel naar 0111-406444.