Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 2 – 2012

  • Nieuw: Netwerk dialoog-ambassadeurs
  • Uitnodiging bijeenkomst 25 juni 2012 voor belangstellenden van de dialoog
  • 9 November tweede Dag van de Dialoog op Schouwen-Duiveland
  • Organisatie netwerk dialoog-ambassadeurs: we zoeken extra handen
  • Informatie vanuit Nederland in Dialoog

Nieuw: Netwerk ambassadeurs van de dialoog

Ben jij voorstander van de dialoog en wil je het belang hiervan verder uitdragen?

Meld je aan als ambassadeur van de dialoog op www.schouwen-duivelandindialoog.nl!!

In de bijeenkomst van 16 april j.l. werd door de aanwezigen de behoefte uitgesproken om meer met de dialoog te doen dan éénmaal per jaar de organisatie van de Dag van de Dialoog. Wijzelf (bewoners en organisaties) zijn de beste ambassadeurs om de dialoog meer onder de aandacht te brengen!!! Een groepje bewoners en organisaties zijn met deze input aan de slag gegaan. Besloten is om Schouwen-Duiveland in dialoog om te vormen naar een netwerk van dialoog-ambassadeurs. Alle bewoners en organisaties, die de dialoog een warm hart toedragen kunnen zich bij het netwerk aansluiten. In de notitie ‘Smaakmakende dialogen’ staat beschreven waarom een netwerk van dialoog-ambassadeurs juist in deze tijd nuttig is, wat de uitgangspunten en activiteiten zijn en wat een ambassadeur kan doen.


Uitnodiging bijeenkomst 25 juni 2012 voor belangstellenden van de dialoog

Op maandag 25 juni a.s. organiseren we een eerste, feestelijke bijeenkomst voor (toekomstige) ambassadeurs en belangstellenden. Plaats Dorpshuis Zuudènde in Kerkwerve, Beatrixstraat 1, aanvang: 19.30uur. Na een toelichting op de nieuwe plannen van het netwerk gaan we deze avond op speelse wijze het thema vaststellen voor de tweede Dag van de Dialoog in 2012. Als u hier vast over na wilt denken volgen hier de criteria waaraan een thema moet voldoen: Het moet een maatschappelijk onderwerp zijn. Het moet een breed publiek op Schouwen-Duiveland aanspreken. Een goed thema is positief geformuleerd en nodigt uit om er eigen ervaringen en belevingen bij te vertellen. Het thema is in geen geval politiek of religieus. Het thema van vorig jaar ‘Erbij horen’ voldeed aan deze criteria en bleek erg succesvol.

Marjan Glas en Inge van Ooijen bereiden de avond inhoudelijk voor.

Graag horen wij voor donderdag 21 juni 2012 of u aanwezig bent. U kunt dit telefonisch doen op 0111 – 453444 of per mail info@schouwen-duivelandindialoog.nl.

Wilt u aanwezig zijn, maar kunt u geen vervoer regelen, laat het ons weten, wie weet kunt u met iemand anders meerijden.


9 november 2012 – tweede dag van de dialoog op Schouwen-Duiveland

De tweede Dag van de Dialoog is gepland op 9 november 2012. Zet deze datum vast in uw agenda. Als u mee wilt doen als tafelorganisator, gespreksleider, of deelnemer kunt u dat al vast melden via onze website www.schouwen-duivelandindialoog.nl. De gespreksleidertraningen zullen plaatsvinden in oktober. Meer informatie hierover volgt later.


Organisatie netwerk dialoog-ambassadeurs; we zoeken extra handen

Het groepje mensen dat de ideeën van het netwerk voor dialoog-ambassadeurs heeft uitgewerkt wil als klankbordgroep verdergaan. Deze groep zal een paar maal per jaar bij elkaar komen om de ontwikkeling van het netwerk te stimuleren en te verstevigen. De klankbordgroep bestaat thans uit Sabine Dingemans (dorpsraad Oosterland), Adrie Tange (Zeeuwland), Marlys Schild (gemeente), Marjan Glas, Johan van Westenbrugge (Octocare), Jeroen Portier (Welzijnshuis) en Inge van Ooijen (Ooijenintermediair). Aanvulling is welkom.

Aan het Welzijnshuis is gevraagd om voorlopig ondersteuning te blijven verlenen wat betreft het secretariaat en websitebeheer. We zoeken mensen voor de redactiegroep (het schrijven van nieuwsbrieven, persberichten, en berichten in de sociale media), websitebeheer, p.r.,fotografen en natuurlijk ook tafelorganisatoren en gespreksleiders voor de tweede Dag van de Dialoog op 9 november a.s. Geef je op via info@schouwen-duivelandindialoog.nl of bel naar 0111-453444.


Informatie vanuit Nederland in dialoog

Het aantal gemeenten dat de Dag van Dialoog organiseert breidt zich uit. In 2012 doen 80 gemeenten mee. De landelijke dagen vinden plaats in de week van 1 tot en met 10 november 2012. In Middelburg is een initiatiefgroepje begonnen met de voorbereiding van de Dag van de Dialoog in Middelburg. Bekeken wordt hoe we samen kunnen werken en elkaar kunnen versterken. Ook de omliggende gemeente Goedereede doet dit jaar voor het eerst mee.

In samenwerking met Nederland in Dialoog, de Rabobank en het Wereldnatuurfonds worden dit jaar dialooggroepen voor jongeren georganiseerd: de World=U – local action on global issues. Op de site www.worldisu.nl kunt u meer lezen over dit initiatief. Zie verder www.nederlandindialoog.nl.


Voor meer informatie over Schouwen-Duiveland in Dialoog kunt u naar www.schouwen-duivelandindialoog.nl. Wilt u zich aanmelden als ambassadeur, meedenken of meehelpen met de organisatie, of wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief meld u aan bij: info@schouwen-duivelandindialoog.nl of bel naar 0111-453444.