Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 2 – 2011

  • Thema voor de Dag van de Dialoog op 11 november 2011: Erbij horen
  • Vervolgbijeenkomst op maandag 19 september in Dorpshuis Dreischor
  • Aanmelden als tafelorganisator
  • Training gespreksleiders
  • Deelnemen aan een dialoogtafel

Thema voor de Dag van de Dialoog op 11 november 2011: Erbij horen.

Op 26 juli jl. heeft de werkgroep samen met een viertal geïnteresseerden gebrainstormd over het thema voor 11 november 2011. Aan de hand van een overzicht van de thema’s uit andere gemeenten, onderwerpen die op de kick-off bijeenkomst van 28 juni werden genoemd en nog enkele nieuwe varianten werden verschillende thema’s in drie kleine groepjes besproken. Bij stemming kwamen Samen leven, Erbij horen en Thuis op Schouwen-Duiveland als de drie thema’s uit de bus. Na een nader gesprek over deze drie thema’s werd het thema Erbij horen gekozen. In september gaat een groep de dialoogvragen bij dit thema uitproberen en waar nodig de vragen bijstellen.


Vervolgbijeenkomst op maandag 19 september in Dorpshuis Dreischor

Op donderdag 19 september 2011 praten wij met u over de Dag van de Dialoog en hoe we deze dag tot een succes kunnen maken. Na een inspirerend verhaal van Annekee Pieterse uit Middelburg over haar ervaringen met de Dag van de Dialoog in Rotterdam willen we samen met u in dialooggroepen concrete ideeën uitwerken voor de organisatie van 11 november a.s.
Bent u wat minder bekend met de Dag van de dialoog dan is deze bijeenkomst ook voor u interessant. Wij starten de bijeenkomst met een korte toelichting op het ontstaan, de pijlers en de methodiek van de Dag van de Dialoog en de organisatie van Schouwen-Duiveland in dialoog. Op www.schouwen-duivelandindialoog.nl en www.nederlandindialoog.nl kunt u alvast meer informatie vinden. Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd.

Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom in Dorpshuis Dreischor, Mr. P. Moggestraat 5 in Dreischor.


Aanmelden als tafelorganisator

De ervaring in andere gemeenten is dat mensen het leuk vinden om zelf een dialoogtafel te organiseren op hun werk, bij hen thuis of op een bijzondere locatie. De werkgroep Schouwen-Duiveland in dialoog helpt u daarbij. Meer informatie over hoe het organiseren van een dialoogtafel in zijn werkt gaat kunt u vinden in de handleiding. Vanaf 26 september vind u een handleiding op onze website.


Training gespreksleiders

Vind u het leuk en heeft u het lef om een dialoogtafel te begeleiden en heeft u de bereidheid om een training voor gesprekleiders te volgen, meld u dan aan! De training is gratis en heel laagdrempelig. Met veel praktische oefeningen en beknopte theorie krijgt u de nodige handvatten om een dialoogtafel op een professionele manier te begeleiden. De trainingen zijn in oktober en verdeeld over twee dagdelen: woensdag 5 oktober, 18.00 uur – 21.00 uur (deel 1) en woensdag 19 oktober, 18.00 uur – 21.00 uur (deel 2) of 13 oktober, 9.30 uur – 12.30 uur (deel 1) en 20 oktober, 9.30 uur – 12.30 uur (deel 2).


Deelnemen aan een dialoogtafel

Ons streven is dat op vrijdag 11 november 2011, de Dag van de Dialoog, meer dan 150 mensen, verspreid over het hele eiland, aanschuiven aan één van de ruim 20 dialoogtafels. Aan de tafels praten deelnemers over het thema Erbij horen. Een dialoogtafel duurt ongeveer 2,5 uur. De plaatsen en tijdstippen worden in de loop van oktober via de nieuwsbrief en website bekend gemaakt. In vier dialoogrondes en door het stellen van prikkelende en zorgvuldig geformuleerde vragen stimuleren de gespreksleiders de deelnemers om hun ervaringen en dromen te delen en na te gaan waarmee men in actie wil komen. De Dag van de Dialoog brengt allerlei soort mensen bij elkaar. De vragen leiden tot persoonlijke en vaak bijzondere ge sprekken tussen mensen die elkaar normaal niet zo gauw zouden ontmoeten.


Meer informatie over Schouwen-Duiveland in Dialoog

Voor meer informatie over Schouwen-Duiveland in dialoog kunt u naar www.schouwen-duivelandindialoog.nl. Wilt u meedenken of u inschrijven voor de Nieuwsbrief meld u aan bij info@schouwen-duivelandindialoog.nl of bel naar 0111-406444.