Schouwen-Duiveland in Dialoog Digitaal nr. 1 – 2012

Uitnodiging voorbereiding Schouwen-Duiveland in dialoog 2012

Een Dialoog, ja…. niet verwacht

heeft mij iets nieuws, iets moois gebracht.*

Samen met u willen we een start maken met de voorbereiding van de tweede Dag van de Dialoog op Schouwen-Duiveland. Graag nodigen wij u uit op maandag 16 april om 19.30 uur in het MFC Zierikzee, De Huijbertstraat 35 in Zierikzee.


Waardevolle gesprekken en ontmoetingen

Op 11 november 2011 vond de eerste Dag van de Dialoog plaats, vele van u waren daarbij aanwezig. Uit de vele reacties die we achteraf kregen en ook uit eigen ervaringen merkten we dat het een bijzondere dag was. Er is een beweging op gang gebracht om door waardevolle gesprekken nieuwe contacten te leggen en verbindingen aan te gaan. In een aantal gevallen hebben mensen elkaar gevonden en zijn ze samen nieuwe initiatieven concreet uit gaan werken en voeren.


Schouwen-Duiveland in dialoog 2012

Wij hebben voor Schouwen-Duiveland in Dialoog 2012 bewust nog geen plannen uitgewerkt. Graag willen we dit samen met u op een nieuwe manier aanpakken. Helpt u mee om van de ‘’Dag van de Dialoog’’ in 2012 opnieuw een succes te maken?


Aanmelden

Graag horen wij voor donderdag 12 april of u aanwezig bent. U kunt dit telefonisch doen op 0111 – 453444 of info@schouwen-duivelandindialoog.nl.

Graag ontmoeten wij u op maandag 16 april.

 

Met vriendelijke groet,

Marlys Schild, coördinator Hart van leefbaarheid

Inge van Ooijen, Ooijenintermediair

 

* Uit het gedicht van JDdeVG van 19 november 2011