Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 7 – 24 december 2013

In deze nieuwsbrief:

  • Nieuwjaarswens
  • Neem een kijkje op onze vernieuwde website
  • Terugblik Week van de Dialoog 4-9 november 2013
  • Organisatie Dialoognetwerk in 2014
  • Dialoogambassadeurs

Nieuwjaarswens


Neem een kijkje op onze vernieuwde website

Vanaf nu kun je op onze vernieuwde website www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl een schat aan informatie vinden over de dialoog. Hiermee willen we meer mensen en organisaties stimuleren om deze mooie methodiek te gaan gebruiken voor waardevolle gesprekken en de verbetering van de eigen woon- werk- of leefomgeving. De dialoog is immers een krachtig instrument om mensen bij elkaar te brengen, ideeën uit te wisselen, je blik te verruimen en tot een betere samenwerking te komen. Zie ook de algemene folder van het dialoognetwerk.

Dank aan Michiel van der Meulen van TSTP die met veel enthousiasme de website heeft vormgegeven en hierin veel eigen tijd heeft geïnvesteerd.


Terugblik Week van de Dialoog 4-9 november 2013

Totaal hebben ± 140 mensen deelgenomen aan één van de 22 dialoogtafels.

Bij alle betrokkenen is de opening in Moermond met 6 dialoogtafels en een gemeenschappelijke borrel na afloop als een groot succes beleefd. De keuze voor een Week van de Dialoog, waarin tafelorganisatoren zelf hun meest geschikte tijdstip konden kiezen is voor herhaling vatbaar. Tafelorganisatoren die een duidelijk doel hadden wie ze uit wilden nodigen hadden het minste moeite om genoeg deelnemers voor hun tafel te vinden. Nuttige tips zijn verzameld, waar tafelorganisatoren volgend jaar hun voordeel mee kunnen doen. De geïnterviewde tafelorganisatoren waren tevreden over de inzet en kwaliteit van de gespreksleiders; ‘het is prettig om een rolverdeling te hebben’, ‘de dialooggespreksleiders zijn in staat om mensen steeds terug te brengen bij de vraag en het onderwerp’.

Het merendeel van de geïnterviewden vond het thema ‘Krimp als kans’ een actueel en goed gekozen thema. ‘Krimp’ is van alle tijden. Door de focus op de kansen die krimpsituaties kunnen bieden kwamen veel mooie verhalen naar voren hoe mensen in staat waren en zijn om nieuwe wegen in te slaan.

Ook dit jaar zorgden de dialogen weer voor inspirerende gesprekken en waren deelnemers verrast te ervaren hoe in korte tijd een diepgang in de gesprekken kan ontstaan. Krachten bundelen en samen kansen en mogelijkheden benutten om Schouwen-Duiveland meer op de kaart zetten blijkt een diep gekoesterde wens bij velen. Bijvoorbeeld door meer samen op te trekken om onze specifieke Zeeuwse producten meer zichtbaar te maken, of door meer culturele evenementen en initiatieven te stimuleren door het jaar heen. Meer ervaringen en een overzicht van de concrete acties kun je vinden op www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Ook de uitkomsten van vorige jaren kun je hier terugvinden en downloaden.


Organisatie dialoognetwerk in 2014

Op donderdag 23 januari van 16.00-18.00uur gaan we met de leden van de organisatiegroep ons buigen over de ontwikkeling van het netwerk en de taakverdeling. Plaats: Zeeuwland, Kerkhof 1, Zierikzee. Ben je enthousiast over de dialoog en heb je tijd en zin om mee te doen? Je bent van harte welkom. Stuur een mail naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel. 0111-453444.

Een belangrijk deel van de gespreksleiders wil zich verder verdiepen in de dialoogmethodiek en vanuit een gespreksleiderspool dialogen begeleiden vanuit andere contexten. In het voorjaar wordt met de gespreksleiders een bijeenkomst georganiseerd om dit verder uit te werken.


Dialoogambassadeurs

Onze droom is dat in alle (dorps)kernen en in organisaties van betekenis minimaal één dialoogambassadeur te vinden is. Deze persoon hoeft niets anders te doen dan (dorps)bewoners of collega’s  hun enthousiasme over te brengen voor de dialoog en hen de weg te wijzen naar de organisatiegroep voor ondersteuning bij het organiseren van dialogen. Op de nieuwe website is een start gemaakt met een overzichtje waar je op ons eiland de dialoogambassadeurs kunt treffen.

Ben jij dialoogambassadeur en wil je jouw naam voor jouw (dorps)kern of organisatie op de site, stuur een mail naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Heb jij een ervaring met het toepassen van de dialoogmethodiek, die je graag wilt delen met anderen? Laat het ons weten, we plaatsen dit graag op de site.


Meer informatie over Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Voor meer informatie over het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland: www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Wil je meedenken of je inschrijven voor de nieuwsbrief, meld je dan aan bij info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door het Oranje Fonds en Hart van Leefbaarheid.