Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 6 – 15 december 2016

Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 6, 15 december 2016

In deze nieuwsbrief: 

• Samenvatting dialoogtafels Week van de Dialoog 2016
• Vevolg Kinderdialoog
 over pesten in Nieuwerkerk
• Zorg verandert Dialogen met taalmaatjes

• Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk
• Belangrijke data op een rij
• Nieuwjaarswens

---
---

Samenvatting dialoogtafels Week van de Dialoog 2016

 

De openingsavond op 7 november van de Week van de Dialoog kunnen we een succes noemen met een mooie opkomst en vervolgens een mooie dialoog over gastvrijheid, verspreid over negen tafels in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
Gastspreker Henk Gravestein gaf volgens velen heel duidelijk weer wat het begrip gastvrijheid inhoudt. ,,Het komt uit je hart”, zei Henk.
Maar velen waren ook van mening dat je ook kunt leren om gastvrij te zijn. Dat blijkt uit de diverse uitkomsten uit de dialogen.
Later in de week zijn er ook nog twee dialogen gehouden in de Ruilwinkel en in wooncomplex Valetta in Zierikzee.
Ook die resultaten zijn meegenomen in de samenvatting die op de website is te lezen. 

---
---

Vervolg Kinderdialoog over pesten in Nieuwerkerk

Twee kinderen van de OBS school de Schoener uit Brouwershaven gaven donderdag 1 december j.l. het estafettestokje voor de kinderdialoog over pesten door aan de kinderen van groep 8 van de OBS school Duiveland in Nieuwerkerk.
In drie kleine groepjes hebben de kinderen hun eigen ervaringen met pesterijen uitgewisseld en besproken wat ze kunnen doen om het pesten de wereld uit te helpen. Lichamelijk letsel en je wat anders gedragen dan een ander zijn vaak de aanleiding dat kinderen worden gepest.

Een paar kinderen vertelden dat ze hun ouders of leerkracht niet durfden te zeggen dat ze gepest werden uit angst dat het pesten erger zou worden.
Omdat juist gebeurde wat ze wilden voorkomen, moesten ze op gegeven moment wel hun ouders of leerkracht in vertrouwen nemen.
Samen met hen hebben ze oplossingen bedacht die werkten. 

---

Vervolg intervisie voor taalmaatjes

Onder de vlag van Zorg Verandert werken gespreksbegeleiders van ons Dialoognetwerk begin 2017 weer mee aan twee intervisiebijeenkomsten met taalmaatjes in Zierikzee en in Sommelsdijk (zie agenda).

Taalmaatjes zijn vrijwilligers die statushouders begeleiden bij buitenschoolse activiteiten, bij het inburgeren in de woon- en leefomgeving en bij het oefenen met de Nederlandse taal.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

• Oproep

Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel 0111 – 453 444.

---

Belangrijke data

12 januari 2017
Kerngroepvergadering

15 januari 2017        
Filosofisch café met filosoof Joeri Kooimans

17 januari 2017
Dialoog met taalmaatjes Zierikzee

1 februari 2017       
Dialoog met taalmaatjes Sommelsdijk

2 februari 2016       
Bestuursvergadering

---

Nieuwjaarswens

Het bestuur en de kerngroep van het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland bedankt alle mensen die in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan de verschillende dialoogactiviteiten.

We wensen iedereen goede feestdagen toe en een initiatiefrijk 2017.

We hopen op een nieuw jaar waarin we met elkaar veel voor elkaar krijgen!

---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.