Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 5, 24 oktober 2016


Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 5, 24 oktober 2016

In deze nieuwsbrief: 

• Week van de Dialoog over Gastvrij Schouwen-Duiveland
   – Programma openingsavond 7 november a.s. in Watersnoodmuseum
   – Meedoen als deelnemer of zelf een tafel organiseren?
• Kinderburgemeester Noa zet aandacht voor pesten op de kaart

   – Impressie Sport-themadag in Laco
   – Vervolgestafette over plagen en pesten in Brouwershaven
• Ruilwinkel Zierikzee

• Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk
• Belangrijke data op een rij

---

Week van de Dialoog over Gastvrij Schouwen-Duiveland

Het kan jullie nauwelijks ontgaan zijn. De Week van de Dialoog is al diverse keren onder de aandacht gebracht via Facebook, berichten in de krant, afgelopen week op radio Schouwen-Duiveland en via huis-aan-huis verspreide flyers bij Ons Eiland.
Van 7 tot en met 12 november is het zover, in die week worden op verschillende plaatsen op het eiland dialoogtafels georganiseerd door inwoners en organisaties.

We beginnen de week op een centrale plek, ditmaal het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
We hebben als hoofdgast Henk Gravestein. Hij is projectleider van de jachthaven in Bruinisse en vertelt wat gastvrijheid – het thema van dit jaar – voor hem inhoudt, wat hij eraan doet en wat hij zou willen zien.
Ook andere genodigden vertellen wat het thema voor hen betekent.

Je bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren en natuurlijk mee te praten. Je kunt ook zelf een dialoogtafel organiseren op deze avond of op een andere dag in deze week. Natuurlijk wel met het thema ‘Gastvrijheid’.

Inwoners en organisaties kunnen zich al opgeven om een tafel te organiseren tijdens de Week van de Dialoog van 7 tot en met 11 november via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

---

Programma openingsavond 7 november

Plaats: Watersnoodmuseum, Weg van de Buitenlandse Pers 5, Ouwerkerk

19.00 uur
Inloop met koffie en thee

 

19.30 uur
Start programma 
Welkom en huishoudelijke mededelingen door Annemieke Pieters, coördinator Week van de Dialoog


19.35 uur
Officiële opening door Inge van Ooijen, voorzitter Stichting Dialoognetwerk Schouwen Duiveland

 

19.40 uur    
Verhaal van Henk Gravestein, Jachthaven in Bruinisse, over Gastvrijheid in samenwerking met Ria Schoof van de Thomaskerk in Zierikzee en Dennis Molendijk  van karateschool Isshoni in Zierikzee.

 

20.15 -22.00 uur       
Start Dialoogtafels
De tafels tijdens de openingsavond worden o.a. georganiseerd door: Zeeuwland, de Gemeente Schouwen-Duiveland, Buurtbemiddeling en het Dialoognetwerk.

 

22.00 – 22.00 uur
Netwerkborrel

---

Dialoogtafels verspreid over Schouwen-Duiveland

Gedurende de Week van de Dialoog van 7 tot en met 12 november zijn er verschillende dialoogtafels in onder andere Zierikzee, Oosterland, Zonnemaire en Kerkwerve.

Oproep voor deelnemers
Je bent van harte welkom bij de dialoogtafels tijdens de openingsavond in Ouwerkerk. 
Ook is er nog plek in het Dorpshuis in Kerkwerve op woensdagavond 9 november van 19.30 – 21.30 uur, of in de Bibliotheek in Zierikzee op woensdag 9 november van 10.00-12.00uur.

Meld je aan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl, of bel Annemieke (06 53943726) en laat weten of je bij de openingsavond aanwezig wilt zijn, of dat je de voorkeur geeft aan een bepaalde dag of plaats. Je krijgt dan bericht waar je kan aanschuiven.

Wil je zelf een tafel organiseren thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij een vereniging laat het ons weten, wij zorgen dan voor een dialooggespreksbegeleider. 

Er zijn uitnodigingskaarten en er is informatie omtrent de dialoog en de Week van de Dialoog beschikbaar, die je na opgave toegestuurd krijgt.
Je kunt ook posters op verzoek ontvangen die ter informatie van tevoren thuis of elders kunnen worden opgehangen. Vraag hier gerust om en help ons en jezelf om de dialoog te verspreiden.

---

Kinderburgemeester Noa zet aandacht voor pesten op de kaart

 

Impressie Sport-themadag op 22 september j.l. 

Dertien scholen deden op 22 september mee met de sport- en themadag bij Laco in Zierikzee. Kinderburgemeester Noa Dekker opende de bijeenkomst en vertelde waarom zij voor sporten is, maar ook dat ze tegen pesten is. Ze vroeg hier aandacht voor en kondigde de start aan van een estafette met kinderdialogen over plagen en pesten uitgevoerd door het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland.
Na haar toespraak gaf zij de estafettestok voor de kinderdialogen door aan kinderen van de openbare basisschool de Schoener in Brouwershaven.

  ‘s Middags verzorgde ex-basketballer Henk Pieterse workshops met de scholieren van groep 7 en 8. Op speelse en confronterende wijze stimuleerde hij de kinderen om stil te staan bij hun eigen gedrag en het belang om pestgedrag en de gevolgen daarvan met elkaar te bespreken..

---

Kinderen van OBS De Schoener in gesprek over plagen en pesten

Op haar laatste dag als kinderburgermeester opende Noa op dinsdagmorgen 18 oktober de dialoog met kinderen van groep 6, 7 en 8 van de OBS De Schoener in Brouwershaven.

Na uitleg over de spelregels van de dialoog ging de klas in drie groepjes uiteen onder begeleiding van een dialooggespreksbegeleider.

Op de openingsvraag ‘Wat is voor jou plagen en wat is pesten?’ zeiden veel kinderen dat plagen vaak tijdelijk is, terwijl pesten meestal langdurig is. ‘Als je gepest wordt, wil je jezelf het liefste verstoppen’. Of je wil niet meer naar je school terug en zoekt naar een school waar je wel jezelf kan zijn, zo bleek uit eigen praktijkvoorbeelden van de kinderen.
Tot slot heeft elke groep uit alle oplossingen die ieder kind naar voren bracht de drie belangrijkste oplossingen gekozen. Een paar voorbeelden: pesters negeren, voor jezelf opkomen, als je ziet dat iemand wordt gepest erop afstappen en zeggen dat het pesten moet stoppen, of in de klas praten over pesten en de gevolgen ervan. De leerkrachten gaan met deze uitkomsten verder aan de slag.

De ochtend werd afgesloten met de afspraak dat een paar kinderen uit de groep het estafettestokje doorgeven aan de volgende school. Zie hiervoor de volgende nieuwsbrief. Verschillende scholen hebben zich al aangemeld om mee te doen.
Wil jij met jouw groep 7 en 8 meedoen laat het snel weten via
info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl , dan kunnen we onze planning daarop afstemmen.

---

Ruilwinkel Zierikzee

Drie jaar geleden, tijdens de Week van de Dialoog, werd aan één van de dialoogtafels door de leidinggevende van het SMWO de wens uitgesproken om op Schouwen-Duiveland een ruilwinkel te starten naar het voorbeeld van Goes.
In de dialooggroep ontstond vervolgens een rijke gedachtewisseling over de mogelijkheden en er werden afspraken gemaakt over de eerste stap, een bezoek aan de Ruilwinkel in Goes. Met als uiteindelijk resultaat de opening op 6 oktober j.l. van de Ruilwinkel in Zierikzee.
Mooi zijn de drie pijlers waarop dit project is gestoeld:
spullen halen en brengen, waarmee verspilling wordt voorkomen;
het is een ontmoetingsplaats en leer- en werkervaringstraject voor vrijwilligers;
en bovendien heeft het project een sociale functie in de wijk.

Ga beslist een kijkje nemen aan de Calandweg nr. 1, Zierikzee

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

• Oproep

Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel 0111 – 453 444.

---

Belangrijke data

7 november 2016 
Openingsavond Week van de Dialoog. Je bent van harte welkom. Meld je snel aan bij info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel.06 53943726.

 

8-11 november 2016    
Vervolg Week van de Dialoog – dialoogtafels verspreid over het eiland.

 

10 november 2016       
Dialoogcafé d’Ouwe Smisse over ‘Gastvrijheid’

 

15 november 2016       
Filosofisch Café in de Zeeuwse Hemel met Phiny de Groot over vrouwelijke denkers. Aanmelden tot 28 oktober, via info@dezeeuwsehemel.nl

---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.