Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 5 – 20 oktober 2014

In deze nieuwsbrief:


Record aantal dialoogtafels in Week van de Dialoog

Van 10 tot en met 17 november 2014 vindt voor de vierde keer de Week van de Dialoog plaats. Met 30 tafels op verschillende locaties is er nu al sprake van een record. Het is voor het eerst dat er al zo vroeg zoveel tafels zijn gepland. En we hebben nog bijna drie weken te gaan!

Voor deelnemers aan de tafels is er nog ruimte. Als je zin hebt in een goed gesprek rond het thema Jouw zorg, mij ’n zorg is dit je kans!

Er zijn nog plaatsen vrij in

  • Zierikzee bij Albert Heijn op dinsdag 11 november om 18.30 uur
  • Zierikzee in de bibliotheek op woensdag 12 november om 9.30 uur
  • Zierikzee bij Buurtzorg op woensdag 12 november om 19.00 uur
  • Bruinisse in ’t Krabbenhuis vrijdag 14 november om 15.00 uur
  • Kerkwerve in Dorpshuis op dinsdag 11 november om 11.00 uur

Ook voor de openingsavond op maandag 10 november zijn nog plaatsen vrij aan verschillende tafels. De openingshandeling met burgemeester Rabelink is om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk. Je hoort ter plaatse aan welke tafel je bent ingedeeld

Het thema Jouw zorg mij ’n zorg is wat ons betreft veel breder dan alleen de gezondheidszorg. Het kan ook gaan over zorg voor je omgeving, je kinderen, je dorp of wijk. Jij bepaalt hoe je het thema wilt bespreken. De reacties die we tot nu toe hebben gekregen zijn erg enthousiast, dus het belooft een spannende week te worden. Dat wil je toch niet missen?!

Aanmelden via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl . Geef bij aanmelding je naam door en op welke datum je wilt deelnemen.


Dialooggespreksbegeleiders in actie

Voor de dialooggesprekbegeleiders van het netwerk zijn er regelmatig bijeenkomsten om de vaardigheden te verbreden en verdiepen. Eind september is een verdiepingsbijeenkomst gehouden over luisteren.

“Wat betekent luisteren voor jou?” Dit was de openingsvraag voor de tien dialooggesprekbegeleiders, die deelnamen aan de verdiepingssessie over luisteren.

In essentie kwamen de antwoorden neer op het belang van echte aandacht voor de ander en de kunst om eigen interpretaties en oordelen achterwege te laten. Met onze lichaamshouding hebben we meer invloed dan we zelf in de gaten hebben. De diverse oefeningen lieten ons ervaren dat, ook al zijn we ons dat niet altijd bewust, de verteller het opmerkt als er niet echt geluisterd wordt. Dit uit zich bijvoorbeeld bij de verteller door minder enthousiast te praten en een lager wordende stem. Uit beleefdheid laten we mensen vaak doorpraten, terwijl onze aandacht er niet meer bij is. De les hierbij voor luisteraar en verteller is, doe iets als je merkt dat je eigen aandacht of dat van de ander verslapt. Door direct te reflecteren op wat er gebeurt in het gesprek kun je bijvoorbeeld de verteller uitnodigen om terug te keren naar de kern van het verhaal, of een bepaald onderdeel te herhalen. Dit zorgt ervoor dat de aandacht niet verslapt en dat het gesprek levendig blijft. Het was mooi en leerzaam om uit elkaars verhalen, waarin verteld werd over een speciale gebeurtenis, de kwaliteiten van de verteller te ontdekken.


Extra oefenavond gespreksbegeleiders

Een must voor alle gespreksbegeleiders die tijdens de Week van de Dialoog een of meerdere tafels begeleiden: een extra oefenavond rond het thema Jouw zorg, mij ’n zorg.

Op dinsdagavond 28 oktober 2014 van19.30-21.30 uur in het gebouw van het SMWO, Calandweg 51 in Zierikzee. Zorg dat je goed bent voorbereid en meld je aan bij Sandra Engel van SMWO:

info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl, of tel. 0111-453444.


Evaluatie Week van de Dialoog

Noteer maar vast in de agenda! Gespreksbegeleiders kunnen ervaringen uitwisselen over de Week van de Dialoog en over de oefensessies. Ook zullen de wensen voor het komende seizoen aan de orde komen en afspraken worden gemaakt.
Iedereen die de basistraining voor dialooggespreksbegeleiding heeft gevolgd is van harte welkom op maandagavond 24 november 2014 van 19.30-21.30 uur in het gebouw van het SMWO, Calandweg 51 in Zierikzee. Graag van te voren aanmelden bij Sandra Engel van SMWO: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl, of tel. 0111-453444.


Foto: Corné Swaen

Op donderdagochtend 16 oktober zijn 14 nieuwe enthousiaste gesprekbegeleiders getraind om dialooggesprekken te gaan begeleiden.


Wandeldialoog Jouw zorg mij’n zorg

Op dinsdag 11 november ben je van harte welkom om mee te lopen met de wandeldialoog rondom het thema Jouw zorg, mij ’n zorg. De wandeling wordt georganiseerd door Yvonne Groenendijk. Wie doet er mee?

Start: Bruinisse, Strandweg 4 bij restaurant Meerzicht. Verzamelen om 11.00 uur.
Aanmelden via info@y-challenge.nl of telefonisch 06-52286366.


WMO raad zet dialoog in voor een gemeenteavond

De dialoogmethodiek vindt steeds meer volgers. Ook binnen het maatschappelijk debat over de veranderingen in de zorg wordt gebruik gemaakt van deze waardevolle werkwijze om mensen te verbinden en te inspireren. De WMO raad van Schouwen-Duiveland heeft het dialoognetwerk gevraagd om samen met hen een avond te organiseren om inwoners zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. De bijeenkomst staat voorlopig gepland voor medio januari. Onder het motto ‘Dialoog is de sleutel tot succesvolle participatie’ hebben Rudolf Fontein en Inge van Ooijen een voorstel gemaakt om gezamenlijk, met vertegenwoordigers van de WMO raad en de gemeente, de bijeenkomst voor te bereiden. Op 17 oktober kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar.


Kennismaken met … Arjan Boon

Voortaan willen we de lezers in iedere nieuwsbrief laten kennismaken met een dialoogambassadeur. Aan de hand van de vier dialoogstappen kennismaken, delen, dromen en doen komen we zo meer te weten over de deelnemers aan het netwerk.

Wil je je voorstellen?

Hallo, ik ben Arjan Boon en 49 jaar jong. Samen met mijn vrouw en dochters alweer 17 jaar woonachtig op Schouwen-Duiveland. We wonen aan de rand van Zierikzee op een steenworp afstand van de prachtige Oosterschelde. Ik heb in het Zeeuwse lange tijd verschillende functies bekleed bij de Vereniging Natuurmonumenten, waaronder 14 jaar als Regiobeheerder. In deze functie was ik eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Natuurmonumenten gebieden in Zeeland. De laatste drie jaar ben ik projectleider geweest in het midden van het land. Op dit moment werk ik niet in de natuurbeheer en ben ik opzoek naar een nieuwe uitdaging qua werk. De uitgangspunten van de dialoog aanpak spreken mij dusdanig aan dat ik mij de komende tijd graag inzet voor dit initiatief.

Wat wil je met ons delen?

Mijn grootste passie is buiten zijn en op dit vlak kan ik op Schouwen-Duiveland en in de provincie Zeeland mijn hart ophalen. Er is hier veel ruimte en afwisseling en de luchten zijn geen dag hetzelfde. Een van mijn hobby’s is fietsen, dit zowel om van de omgeving te genieten, maar zeker ook om de conditie op peil te houden. Een van mijn favoriete fietstochten is om via de Zuidkust van Schouwen naar het strand op de Kop te fietsen. Uniek al die verschillende gebieden waar je langskomt! Echter op zeker moment wil ik als echt “mensen-mens” ook weer mensen ontmoeten om inspiratie op te doen en mijn enthousiasme voor bijzondere dingen in het leven mee te delen.

Waar droom je van?

Puur persoonlijk zou ik nog eens op de top van een achtduizender berg staan. Vanaf kinds af aan heb ik iets met het beklimmen van bergen. Samen met mijn vrouw heb ik in de Alpen menig vierduizender beklommen en, realistisch of niet, het is iets dat altijd een beetje blijft lonken…
In bredere zin droom ik van een wereld waarin meer verdraagzaamheid is. Om het overzichtelijk te houden, te beginnen in ons eigen land, op ons eigen eiland. Uitgangspunt is voor mij wederzijds respect, begrip tonen voor elkaars achtergronden, waarden en dus handelingen. Eerst goed luisteren naar een ander, voordat je als mens al komt met je eigen invullingen. Respect en begrip zijn voor mij kernwaarden om beter met elkaar samen te kunnen leven. De Dialoog aanpak en haar filosofie past daar voor mij naadloos in. Ik hoop dat we met het Dialoognetwerk ons steentje bij kunnen dragen aan een betere samenleving.

Wat ga je doen met/voor de dialoog?

Ik ben kersvers lid van de werkgroep Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland, en wil vanuit mijn achtergrond en persoonlijkheid mijn inbreng leveren. In mijn werk bij Natuurmonumenten heb ik in brede zin te maken gehad met communicatie en het vinden van de dialoog. Concrete voorbeelden zijn op een lijn komen te zitten met de agrarische sector, projecten realiseren met de recreatiesector of problemen oplossen met omwonenden van natuurgebieden. Deze rugzak met ervaringen wil ik zo concreet mogelijk inbrengen om van het Dialoognetwerk een nog groter succes te maken.


Sociale media

Sluit je aan bij het Dialoognetwerk via Linkedin (KLIK HIER Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland) en begin je eigen dialoog!
Of like ons op Facebook! (KLIK HIER)


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door het Oranje Fonds en Hart van Leefbaarheid.