Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 4 – 16 september 2014

In deze nieuwsbrief:


Voorbereidingen Week van de Dialoog in volle gang

De Week van de Dialoog is dit jaar van 10 tot 17 november, met als thema ‘Jouw zorg, mij’n zorg’. Inmiddels zijnde voorbereidingen in volle gang. Over het hele eiland zijn nieuwe uitnodigingskaarten om mee te doen aan de Week van de Dialoog verspreid. Deze zijn te vinden in de dorpshuizen, bij een aantal (zorg)instellingen en in sommige winkels en horecagelegenheden in Zierikzee. Binnenkort worden er ook posters verspreid.

Meeedoenkaart2014

Het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’ is een bijzonder actueel en breed thema. Het gaat over alles waar we zorg voor hebben; zorg voor elkaar, voor leefbaarheid in de dorpen, voor duurzame energie. Maar ook voor goed onderwijs, voor kinderopvang en voor jongeren. Tijdens de Week van de Dialoog gaan we dit thema dan ook in de volle breedte met elkaar onderzoeken. Met het oog op alle veranderingen in het sociaal domein, nodigen we betrokken mensen en organisaties uit de (gezondheids)zorg actief uit om mee te doen. Denk hierbij aan cliëntraden, mantelzorgers, professionals, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, enz. Heeft u zin in een goed gesprek, bent u benieuwd hoe bewoners en organisaties van Schouwen-Duiveland ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’ beleven, of heeft u wensen en ideeën die u graag met anderen wilt delen, meld u zich dan aan om mee te doen. U bent welkom als deelnemer, tafelorganisator, of gespreksleider. Ook hulp bij de organisatie van de week zien wij graag tegemoet. U kunt zich aanmelden door het formulier in te vullen via deze LINK en daar uw keuze kenbaar maken. Maar u kunt zich ook melden via: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl maar vermeld er dan bij waarvoor u zich aanmeldt.


Uitnodigingskaarten ‘Jouw zorg mij’n zorg’ voor tafelorganisatoren

Evenals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar uitnodigingskaarten ontworpen voor alle mensen die een dialoogtafel organiseren. Met behulp van deze kaart kunnen tafelorganisatoren een uitnodiging sturen aan degenen die zij persoonlijk hebben gevraagd om aan hun dialoogtafel deel te nemen. Op de kaart kunt u zelf aangeven waar en wanneer u uw dialoogtafel organiseert en wordt kort aangegeven wat de Week van de Dialoog inhoudt. Wilt u een tafel organiseren? Maak dan gebruik van deze LINK en vul het formulier in of u meldt zich aan bij Sandra Engel van SMWO (0111 453444) of stuur een email met uw naam en adres naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl onder vermelding van uw verzoek / mededeling.
U krijgt dan de uitnodigingskaarten toegezonden. Wilt u erbij vermelden of u zelf voor een gespreksleider zorgt of graag ondersteuning krijgt van een begeleider uit onze gespreksleiderspool?


Dialoogtafels in en rondom Nieuwe Kerk in Zierikzee

Op maandagavond 10 november wordt de Week van de Dialoog feestelijk geopend in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Aansluitend willen we zowel in de kerk als in locaties om de kerk heen dialoogtafels laten plaatsvinden. Wilt u graag uw tafel op deze openingsavond plaats laten vinden en/of heeft u een locatie rond de Nieuwe Kerk die geschikt is voor een dialoogtafel, vul dan het antwoord formulier in door eerst HIER te klikken. Maar u kunt ook contact opnemen met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel Sandra Engel van SMWO tel. 0111-453444. Ook mensen die op deze openingsavond graag als deelnemer aan een dialoogtafel willen aanschuiven kunnen zich via dit adres melden of via deze LINK.


Nog plaatsen vrij bij de basistraining Dialooggespreksleider

Wilt u leren hoe u een dialoog begeleidt? Voor de basistraining dialoogbegeleider zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. In de training ervaart u het verschil tussen een debat en een dialoog en leert u hoe u tot een echt gesprek komt. Ook wordt alvast geoefend met de vragen bij het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’.

Aan de training zijn geen kosten verbonden. Als tegenprestatie vragen we of u in de Week van de Dialoog een dialoogtafel organiseert, assisteert bij een dialoog en/of zelf een gesprek begeleidt.

De basistrainingen zijn op:

  • Woensdagavond 1 oktober van 17.30 tot 22.00 uur, of
  • Donderdagochtend 16 oktober van 9.00 tot 13.30 uur

De trainingen worden gegeven in het Dorpshuis Kerkwerve.

Bij beide trainingen wordt brood en soep geserveerd.

Aanmelden kan nog tot 26 september via deze LINK of via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of 0111-453444 ( SMWO, Sandra Engel) met uw voorkeursdatum.


Verdiepingsbijeenkomsten voor dialooggespreksleiders

Voor reeds geoefende dialoogbegeleiders wordt een aantal verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd, en wel op:

Maandagavond 29 september 2014

Trainingsavond rond het thema ‘Luisteren’.
Luisteren betekent dat je je kan verplaatsen in de ander. Daarvoor moet je jezelf leegmaken. Dat kan niet als je vol bent van jezelf!

Tijdens de verdiepingsbijeenkomst ligt de nadruk op bewust luisteren: Luister ik? Hoe luister ik? Wat gebeurt er met mij als ik luister? Wat gebeurt er met de ander als ik luister? Hoe zet ik luisteren in tijdens de dialoog?
We gaan het ervaren.
De avond wordt verzorgd door Rudolf Fontein en Inge van Ooijen.

Dinsdagavond 28 oktober 2014

Oefenavond met de vragen van het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’. Beide avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur. Plaats Zierikzee.

Wil je aan één of beide bijeenkomsten meedoen: Graag van te voren opgeven bij Sandra Engel van SMWO: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of 0111-453444.


Gespreksleiders gevraagd voor Stichting “Made in Zeeland”

Vanuit het project ‘Neem de mensen mee’ organiseert Stichting Made in Zeeland eind september drie dialoogbijeenkomsten met als vraag ‘Hoe kunnen we samen ons lokale groene landschap benutten voor onze energievoorziening’. Dialoogbegeleiders Ada Overwater en Eric Odinot zoeken nog twee dialoogbegeleiders die samen met hen deze dialoogbijeenkomsten willen begeleiden. De bijeenkomsten zijn gepland op dinsdagmiddag- en avond 23 september en op woensdagmiddag 24 september. Kunt u een dialoog begeleiden en voelt u zich betrokken bij duurzame energie neem dan contact op met de projectleider Nico Landsman (nlandsman@gmail.com of 06 40017191) of met Eric Odinot (eric@madeinzeeland.nl of 06 51363656).

Voor meer informatie over Stichting Made in Zeeland: www.madeinzeeland.nl


Regioruis en de dialoog

Ook jongeren maken steeds meer gebruik van de dialoog om met elkaar in gesprek te gaan. Zoals afgesproken op de Beursvloer heeft het Dialoognetwerk samen met jongerenwerkster Jacolien de Glopper in juli de evaluatie van Regioruis voorbereid en uitgevoerd. Regioruis is een project waarbij jonge bands de kans krijgen om podiumervaring op te doen,

Met behulp van foto’s van de verschillende werkzaamheden, die stagiaires van Pontes Pieter Zeeman bij Regioruis hadden verricht, kwam het evaluatiegesprek al snel op gang. Aan de hand van kaartjes waarop hun eigen taken stonden vermeld werden allerhande ervaringen uitgewisseld. Voor de toekomst zagen de jongeren goede mogelijkheden om met enige begeleiding, voortaan zelf de meeste taken te doen die jongerenwerkster Jacolien de Glopper tot nu toe deed. Verschillende jongeren gaven zich op om ook volgend jaar mee te helpen met Regioruis.


Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland op LinkedIn

Sinds enige tijd heeft Dialoognetwerk Schouwen Duiveland een groep op LinkedIn. Binnen deze groep wordt nieuws gedeeld en kunnen deelnemers met elkaar ervaringen en ideeën uitwisselen. Iedereen met een eigen LinkedIn account kan zich aanmelden bij de groep. Zoek op: Schouwen-Duiveland in Dialoog in de categorie ’Groups’.


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door het Oranje Fonds en Hart van Leefbaarheid.