Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 4, 12 september 2016

In deze nieuwsbrief: 

• Jouw gastvrijheid is mijn geluk
• Basistraining Dialoogespreksbegeleider 29 september. Een aanrader!
• Gespreksbegeleiders in actie
   – Oefenbijeenkomsten voor de Week van de Dialoog
   – Vervolgworkshop ‘Waarderende gespreksvoering’
• Kinderestafette over plagen en pesten
• Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk
   – Nieuwe penningmeester
   – Met elkaar, voor elkaar! Over onze ambitie en resultaten
• Belangrijke data op een rij

---

We zijn aan de slag gegaan met het thema Gastvrij Schouwen-Duiveland. Tijdens de dialoog op 9 juni in Noordwelle, kwamen we erachter dat dit thema in brede zin de aandacht heeft van zowel inwoners als bedrijven en organisaties in uiteenlopende sectoren.
In de Week van de Dialoog gaan we op onderzoek uit aan de hand van dit thema, naar wat wij als inwoners onder echte gastvrijheid verstaan. We hebben er een prikkelend motto bij bedacht: Jouw gastvrijheid is mijn geluk.
We willen dat deelnemers aan de dialoogtafels nadenken over wat gastvrijheid voor hen betekent, hoe ze het ervaren en wat ze er zelf aan willen bijdragen om te komen tot een gastvrij Schouwen-Duiveland. Kortom: hoe kunnen we met elkaar, inwoners en organisaties, zorgdragen voor een gastvrij Schouwen-Duiveland?
Aan de hand van vervolggesprekken en -acties willen we stimuleren om, waar nodig, de gastvrijheid te vergroten. We hopen dat nog meer inwoners en organisaties zodoende hiermee aan de slag gaan.

De Week van de Dialoog wordt dit jaar gehouden van 7 tot en met 11 november. De week wordt geopend door burgemeester Rabelink en we hebben een gastspreker uitgenodigd die, dat weten we zeker, alle aanwezigen alvast opwarmt om in dialoog te gaan over gastvrijheid.
Later volgt hierover meer informatie.

Inwoners en organisaties kunnen zich al opgeven om een tafel te organiseren tijdens de Week van de Dialoog van 7 tot en met 11 november via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

---

Basistraining Dialooggespreksbegeleider
29 september – Een aanrader!

Wil je leren wat het verschil is tussen een debat en een dialoog en hoe je een dialoogtafel kan begeleiden? Op donderdagmorgen 29 september van 8.30-13.30 uur organiseren we weer een basistraining voor iedereen, jong en oud.
Er is nog plek. De training is laagdrempelig met veel praktische oefeningen. Tijdens de training ontvang je een uitgebreide handleiding voor het begeleiden van een dialoogtafel.
Je kunt je opgeven via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel naar 06-10208144 (voor vragen over de training Sabine Dingemans, opgave voor de training via het aangegeven mailadres).
Geef ook door of je mee luncht en graag horen we speciale dieetwensen.
De basistraining vindt plaats in Dorpshuis De Maire, I.M. Van de Bijlstraat 10 in Zonnemaire.

Deelnemers aan de basistraining wordt geadviseerd om aanvullend op de training tenminste één van onderstaande oefenavonden bij te wonen. 

Oefenbijeenkomsten voor de Week van de Dialoog
Voor gespreksbegeleiders, die de basistraining hebben gevolgd worden ter voorbereiding op de Week van de Dialoog aparte oefenavonden georganiseerd:
Maandagavond 10 oktober 2016 van 19.30 – 21.30 uur
Donderdagavond 20 oktober van 19.30 – 21.30 uur.
Opgeven via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl .

Vervolg workshop ‘Waarderende gespreksvoering’ op 22 september 2016
Op donderdagavond 22 september 2016 van 19.30 – 21.30uur is de vervolgworkshop ‘Waarderende gespreksvoering’. De workshop wordt gegeven door Lili Timmermans en Ellen Jansen. Aanmeldingen naar: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

De locaties van de verschillende gespreksbegeleidersbijeenkomsten worden later bekend gemaakt.

---

Gespreksbegeleiders in Actie


Oefenbijeenkomsten voor de Week van de Dialoog

Voor gespreksbegeleiders, die de basistraining hebben gevolgd (nu of in eerdere jaren), worden ter voorbereiding op de Week van de Dialoog aparte oefenavonden georganiseerd:

Maandagavond 10 oktober 2016 van 19.30 – 21.30 uur

Donderdagavond 20 oktober van 19.30 – 21.30 uur.

Opgeven via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Beide avonden vinden plaats in het SMWO-gebouw aan de Calandweg 51 in Zierikzee. 

 

Vervolgworkshop ‘Waarderende gespreksvoering’ op 22 september 2016 

Op donderdagavond 22 september 2016 van 19.30 – 21.30 uur is in het kader van verdieping de vervolgworkshop ‘Waarderende gespreksvoering’. 
De workshop wordt gegeven door Lili Timmermans en Ellen Jansen.  Aanmeldingen naar: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.

Deze avond vindt plaats afhankelijk van het aantal deelnemers in het SMWO-gebouw of bij Ellen Jansen in Sirjansland. De aangemelde deelnemers ontvangen hierover nog bericht.

---

Kinderstafette over plagen en pesten 

Op donderdag 22 september a.s. geeft kinderburgemeester Noa het startsein voor een kinderdialoog over plagen en pesten met kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Dit evenement vindt plaats tijdens de sport- en themadag met basisscholen bij sportcentrum Laco in Zierikzee. Met de aandacht voor het thema pesten en de estafette gaat er een wens van Noa in vervulling om kinderen op te roepen om te helpen het pesten zoveel mogelijk te stoppen.

Scholen die mee willen doen, kunnen zich nog aanmelden bij info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.
De bedoeling is om uiteindelijk vanuit de verschillende schoolklassen drie onderwerpen te destilleren waar kinderen zelf, of in samenwerking met ouderen, mee aan de slag willen. Dit evenement en de estafette is het resultaat van een samenwerking met Noa, de begeleiders van Noa, Hogeschool Zeeland, SMWO, Laco en het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland.

Meer informatie over de sport/themadag kunt u binnenkort lezen in dag- en weekbladen.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

• ‘Met elkaar, voor elkaar’, Leefbaarheid maken we samen (Klik hier voor de notitie) 

Wat draagt het Dialoognetwerk bij aan de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland nu en in de toekomst en welke resultaten hebben we de afgelopen jaren bereikt? Onze antwoorden op deze vragen kunt in vinden in de notitie ‘Met elkaar, voor elkaar; Leefbaarheid maken we samen’.
Met deze notitie hopen we de beleidsambtenaren van de gemeente voldoende argumenten in handen te geven om ons voor de komende jaren structureel te ondersteunen met een financiële bijdrage.


Nieuwe penningmeester in het bestuur

Vanaf 1 augustus is Fokkeline Padmos onze nieuwe penningmeester. Met haar deelname is ons bestuur weer voltallig. Voor sommigen is Fokkeline geen onbekende. Zij was directeur van de Rabobank Schouwen-Duiveland en werd vervolgens projectmanager Governance bij Rabobank Nederland. Sinds kort heeft zij haar eigen bureau F. Padmos Advies en begeleidt en adviseert zij besturen, commissarissen en raden van toezicht bij het versterken van hun functioneren. 


• Oproep
Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl 

---

Belangrijke data

22 september 2016 Sport/themadag in Laco. Start Estafette Kinderdaloog plagen en pesten
22 september 2016 Interactieve workshop gespreksbegeleiders
29 september 2016 Basistraining dialooggespreksbegeleiding. Tijd: 8.30 – 13.30uur.
5 oktober 2016 Bijeenkomst Zorg Verandert voor gespreksbegeleiders.
10 oktober 2016 Oefenbijeenkomst ter voorbereiding op Week van de Dialoog. Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
11 oktober 2016 Bestuursvergadering
20 oktober 2016 Oefenbijeenkomst ter voorbereiding op Week van de Dialoog. Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
7 november 2016 Openingsavond Week van de Dialoog
8-11 november 2016 Vervolg Week van de Dialoog

---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.