Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland Nr 3, 25 juni 2015

In deze nieuwsbrief:

• Thema Week van de Dialoog 2015: ‘Vertrouwen in Samenwerken’
• Zeeuwse samenwerking met het landelijke ‘Programma Zorg Verandert’
• Meer nieuws van Zeeland in Dialoog
• Dialoog na de Kennisarena ‘Energie en Landschap”
• Resultaten Dialoognetwerk 2013-2014 en plannen voor 2015
• Methodiek Wandeldialoog


Thema Week van de Dialoog 2015: ‘Vertrouwen in Samenwerken’

Van 9 tot 14 november 2015 organiseren we voor de vijfde maal op Schouwen-Duiveland de Week van de Dialoog. Het thema dit jaar is ‘Vertrouwen in samenwerken’.
Graag nodigen we alle inwoners, organisaties en bedrijven uit om met elkaar in gesprek te gaan over dit actuele thema.

Tussen samen werken en samenwerken gaapt vaak een onoverbrugbare kloof.

Samenwerken vraagt om vertrouwen in elkaar en inzicht in elkaars mogelijkheden.
Als het goed is voegt het samenwerken iets toe, wat we op eigen houtje, of als zelfstandige organisatie of ;bedrijf niet voor elkaar krijgen. Hoe zorgen we ervoor dat 1+1 als het ware 3 wordt? Hoe zorgen we er samen voor dat onze dromen gerealiseerd worden?
Volgens Alexander Graham Bell zijn grote ontdekkingen en verbeteringen altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens.

Welke ervaringen heeft u met succesvol samenwerken en welke rol speelt vertrouwen hierin? U kunt zich al vast opgeven als tafelorganisator, gespreksbegeleider of als deelnemer via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Meer informatie over de Week van de Dialoog leest u in de volgende Nieuwsbrief.


Zeeuwse samenwerking met het landelijke Programma Zorg Verandert

Maandagavond 30 maart heeft Zeeland in Dialoog (het samenwerkingsoverleg van de dialoogprojecten uit Goes, Middelburg, Vlissingen, Hulst en Schouwen-Duiveland) besloten een samenwerking aan te gaan met het landelijke Programma Zorg Verandert. Het doel van dit vierjarige (verander) programma is dat mensen grip houden op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven, zowel in zorg als in ondersteuning. In samenwerking met lokale partijen worden overal in het land dialooggesprekken gehouden met mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben of mensen die voor hun directe omgeving zorgen, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Het programma wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS en uitgevoerd via een samenwerkingsverband van cliënten, patiënten- en belangenorganisaties. Zie www.zorgverandert.nl.

Met Margina van Ommeren, landelijk hoofdtrainster van Zorg Verandert en Klaartje Koenraad, Zeeuwse vertegenwoordigster van dit programma bij Klaverblad, zijn concrete afspraken gemaakt. Zo start eind april een training voor de dialoogbegeleiders van de vijf kerngroepen in Zeeland. Daarnaast is er een training contactlegging met lokale zorgorganisaties en vervolgtrainingen. Vanuit Zeeland in Dialoog is de contactpersoon Inge van Ooijen: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.


Meer nieuws van Zeeland in Dialoog

– In het stadhuis in Middelburg is op donderdagavond 9 april het festival Onderhuids, alledaags racisme is overal. Dit is een landelijke campagne die Nederland wil laten nadenken over racisme en eigen vooroordelen. Ruim 27 organisaties uit Middelburg en omstreken hebben zich hierbij aangesloten. Na een algemeen gedeelte over racisme in de voetballerij en op de arbeidsmarkt, voordrachten en muziek, zijn er dialoogtafels onder leiding van Stichting Middelburg in Dialoog.

– Aansluitend organiseert Middelburg in Dialoog vanaf 13 april een dialoogestafette rond het thema ‘Respect’. Vier avonden waarop mensen met een islamitische, joodse, christelijke en humanistische achtergrond met elkaar in gesprek gaan, afwisselend in een doopsgezindte kerk, moskee, synagoge en vrijdenkersacademie. Meer info via middelburgindialoog@gmail.com.

– Vlissingen in Dialoog zoekt voor het Bevrijdingsfestival op 5 mei aanstaande dialooggespreksbegeleiders die mee willen denken over creatieve werkvormen om mensen op ludieke wijze met elkaar in gesprek te laten gaan over het thema ‘vrijheid’. Graag opgeven bij marjoleijnfelius@gmail.com.


Dialoog na de Kennisarena ‘Energie en Landschap’

De Kennisarena van afgelopen november was een succes. Het doel van Stichting Made in Zeeland (www.madeinzeeland.nl) is het verbinden van mensen en duurzame initiatieven. Bij de voorbereiding van de Kennisarena vroegen we ons af welke activiteit we zouden bieden aan deelnemers die niet voor een specifieke workshop zouden komen. Kunnen mensen met elkaar in gesprek komen over energie op het eiland? Hoe stuur je zoiets? Nou gewoon, met de methode van de dialoog: dan tonen mensen hun ervaring en betrokkenheid en komen anderen op een natuurlijke wijze in een luisterhouding.

De vraag was: Hoe kunnen we samen ons lokale groene landschap benutten voor onze energievoorziening? De Dialoogmethodiek blijkt te werken, ook bij dit onderwerp.
Hoe nu verder? De vraag omtrent een energieneutraal Schouwen-Duiveland is nog lang niet beantwoord. In elk dorp, in elke wijk, in elke burengroep zou je zo’n gesprek kunnen houden. Het is mooi als mensen dan geïnspireerd raken om iets op te pakken. Als er initiatieven willen ontstaan, dan helpt Made in Zeeland daar graag bij. En dan zetten we deze op de kaart waarop we dergelijke initiatieven verzamelen. Wie neemt het initiatief voor een gesprek? Dat zou heel goed een lezer van deze nieuwsbrief kunnen zijn.

Stichting Made in Zeeland


Resultaten Dialoognetwerk 2013-2014 en plannen voor 2015

Voor onze subsidiegevers hebben we een samenvatting gemaakt van de behaalde resultaten over de periode 2013-2014, de opbrengsten van de dialogen, de aandachtspunten voor 2015 en het activiteitenplan voor 2015 met onze visie, doelen en uitgangspunten.
We constateren dat een groeiende groep inwoners, organisaties en gemeenteambtenaren de weg vindt naar de dialoogaanpak.
Grote dank gaat uit naar het Oranjefonds en het fonds van Hart van Leefbaarheid, die met hun financiële bijdragen onze activiteiten mogelijk hebben gemaakt. Vanzelfsprekend gaat onze waardering en dank ook uit naar alle bewoners en professionals die, voor het merendeel op vrijwillige basis, hun eigen specifieke bijdrage hebben geleverd aan de diverse activiteiten.

Op onze website bij downloads kunt u het verslag vinden of klik hier.


logo-dnwsd.png
Methodiek Wandeldialoog

Hoe kun je met een groep al wandelend een thema bespreken met de vier stappen van de dialoogmethodiek?

Dialoogbegeleider Wilma Knulst heeft haar ervaringen met de wandeldialoog samengevat in een bruikbare handleiding.


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.