Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 3 – 23 juni 2014

In deze nieuwsbrief:

 • “Jouw zorg mij ’n zorg” is het thema van de Week van de Dialoog 2014
 • Maandagavond 10 november: Opening Week van de Dialoog 2014
 • Award vrijheid van meningsuiting voor Zeeland in Dialoog
 • Geluksdialoog in Zierikzee
 • Vervolg oefen- en verdiepingsbijeenkomsten voor dialoogtafel gespreksleiders.
 • Basistraining dialoogtafelgespreksleiders
 • Welke communicatieprofessional wil ons netwerk versterken?
 • Welke Websitedeskundige (WordPress) wil ons netwerk komen versterken?

“Jouw zorg, mij ’n zorg”: het thema van de Week van de Dialoog 2014

Ook dit jaar organiseert het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland weer een Week van de Dialoog, en wel van 10-17 november. Het thema van dit jaar is: ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’ .

Wij zijn erg benieuwd naar de verhalen die leven onder inwoners en organisaties nu de verantwoordelijkheid voor de zorg bij de gemeente wordt gelegd. Hoe beleeft u ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’? Welke dromen heeft u rond dit thema en welke stappen wilt u zetten om deze dromen waar te maken? Hoe kunnen we samen de kwaliteit van leven op ons eiland vergroten?

Het Dialoognetwerk zou het fantastisch vinden als alle inwoners, gasten, professionals en organisaties op Schouwen-Duiveland die zich betrokken voelen bij zorg of bij het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’, dit jaar meedoen als deelnemer, gespreksleider of tafelorganisator.

Als deelnemer kunt u op het daartoe afgesproken tijdstip meedoen aan het gesprek. Als tafelorganisator kunt u tijdens de week van de Dialoog zelf bepalen op welke locatie en tijdstip u een dialooggesprek wilt organiseren en wie u daarvoor wilt uitnodigen. De ideale dialoogtafel bestaat uit zes tot acht deelnemers. Indien gewenst zorgt het Dialoognetwerk voor een gespreksbegeleider. Ook kunt u ervoor kiezen om zelf de basistraining te volgen.

U kunt zich aanmelden via: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.


Maandagavond 10 november: opening Week van de Dialoog

Houd maandagavond 10 november alvast vrij in uw agenda; op deze avond wordt de Week van de Dialoog feestelijk geopend. De organisatiegroep heeft een locatie op het oog waar we in en rondom het gebouw een groot aantal dialoogtafels kunnen houden. Na afloop van de dialoogtafels is er een gezamenlijke borrel met volop gelegenheid om gezellig na te praten en te netwerken. Wilt u op deze openingsavond meedoen als tafelorganisator of als deelnemer, laat het ons weten via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of tel. 0111-453444. Meer informatie volgt in de volgende Nieuwsbrieven.


Award vrijheid van meningsuiting voor Zeeland in Dialoog

Eind mei zijn in Middelburg de jaarlijkse Four Freedoms Awards uitgereikt. Tijdens een speciale bijeenkomst met Zeeuwse jongeren is de lokale award voor de vrijheid van meningsuiting uitgereikt aan Zeeland in Dialoog. Zeeland in Dialoog is de vlag waaronder in Zeeland dialogen worden georganiseerd. Naast Schouwen-Duiveland gebeurt dit in Middelburg, Goes, Vlissingen en dit jaar ook in Hulst. De onderscheiding is een erkenning voor het vele werk dat vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties de afgelopen jaren in Zeeland hebben verzet. Zie voor meer informatie de pagina actueel.


Geluksdialoog in Zierikzee

Vrijdag 20 juni hebben negen (Wereld)vrouwen deelgenomen aan de ‘geluksdialoog’, een landelijk initiatief van o.a. Nederland in Dialoog. Onder begeleiding van Sabine Dingemans, wereldvrouw, brachten de vrouwen naar voren dat geluk vaak in kleine dingen zit, de zogenaamde ‘blizz’momenten. De kunst is om deze momenten niet te missen. Uit de diverse verhalen kwam naar voren dat geluk en het met respect omgaan met jezelf en de ander in elkaars verlengde liggen. Het ervaren van geluk is niet afhankelijk van een wereld die alleen maar positief is. Geluk maak je voor het grootste deel zelf door gebruik te maken van je talenten en je bewust te zijn van ‘wat kan ik’, ‘wat heb ik’, ‘wat is er’.. Aan het eind van de bijeenkomst werd gevraagd deze dialoog in één woord samen te vatten. Hierop kwamen reacties als: zelfontplooiing, gezellig, transculturele dialoog, fijn, eigen talenten inzetten en respect. Het doel van de landelijke geluksdialogen was zichtbaar maken wat onzichtbaar is, de dingen die mensen gelukkig maken. Dat is zeker gelukt! Zie voor meer informatie www.geluksparade.nl


Vervolg oefen- en verdiepingsbijeenkomsten voor dialoog gespreksleiders

Eind mei hebben negen dialooggespreksleiders een start gemaakt met oefen- en verdiepingsbijeenkomsten om hun deskundigheid bij het begeleiden van dialogen te vergroten.

Rudolf Fontein en Hans Plomp hadden verschillende lastige situaties uit de praktijk verzameld en deelden enkele checklists uit omtrent feedback. Het was voor iedereen een leerzame bijeenkomst. De volgende bijeenkomst wordt voorbereid door Kim Bij de Vaate en Sabine Dingemans. Deze vindt plaats op woensdag 2 juli a.s. Ook deze avond staat het omgaan met lastige situaties in dialooggroepen centraal. Daarnaast worden de thema’s voor de vervolgbijeenkomsten besproken en wordt bepaald welke tweetallen deze gaan voorbereiden.

De bijeenkomst vindt plaats op 2 juli van 19.30-21.30 uur op klipper de ‘Morgenster’, Luitje (Nieuwe Haven, Zierikzee). Graag van te voren aanmelden via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of tel. 0111-453444.

De volgende oefen- en verdiepingsbijeenkomsten zijn op:

 • Maandag 29 september 19.30 uur
 • Dinsdag 28 oktober 19.30 uur (o.a. oefenen met dialoogvragen bij het thema Jouw zorg, mij’ n zorg)
 • Maandag 24 november 19.30 uur (nabespreking en evaluatie Week van de Dialoog 10-17 november)

Basistraining Dialooggespreksleiders

Wilt u zelf ervaren wat het verschil is tussen debat en dialoog?

Lijkt het u het leuk en heeft u het lef om een dialoogtafel te begeleiden en bent u bovendien bereid om een training voor gespreksleiders te volgen, meldt u dan aan! De training is gratis en heel toegankelijk. Met veel praktische oefeningen en beknopte theorie krijgt u meer dan voldoende handvatten om op een professionele manier een dialoogtafel te begeleiden. De training is noodzakelijk om samen met de gespreksdeelnemers een echt dialooggesprek aan te kunnen gaan. We oefenen met de vragen bij het thema ‘Jouw zorg, mij ‘n zorg’. Daarnaast komen de valkuilen en vooral de kansen die aan een dialoogtafel ontstaan aan bod. Een leuke, leerzame en bovendien gratis voorbereidingsactiviteit, gegeven door ervaren trainers. Alle deelnemers aan de training ontvangen een gespreksleidersmap met daarin de benodigde informatie en instructies voor het begeleiden van een tafel.

Voor de basisgespreksleiderstraining kunt u een keuze maken uit twee data:

 • Woensdagavond 1 oktober aanvang 17.30 uur
 • Donderdagochtend 16 oktober aanvang 9.00uur

Beide trainingen duren vier uur. Er wordt brood en soep geserveerd.
De plaats van de training wordt nog bekend gemaakt. Meld je tijdig aan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel naar tel. 0111-453444.


Welke communicatieprofessional wil ons netwerk versterken?

Heb je een frisse blik en innovatieve/creatieve ideeën over de communicatie van ons netwerk? Kun je websiteteksten en persberichten schrijven en/of weet je slim gebruik te maken van sociale media? Wil je de eindverantwoordelijkheid dragen voor de nieuwsbrief en de aanschaf van PR- materiaal? Ben je bereid om vergaderingen bij te wonen (1 à 2 keer per maand)? Dan zijn we op zoek naar jou!
Een kleine vergoeding voor werkzaamheden is bespreekbaar. Wat hebben we verder te bieden?
PR voor jouw bedrijf of voor jou persoonlijk, een enthousiast team en een uitgebreid netwerk.
Maar vooral: de kans om de dialoog op Schouwen-Duiveland verder te brengen met behulp van verschillende activiteiten, samen met de diverse kernen en organisaties.

Heb je interesse, stuur dan een mail naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl waarin je jouw ideeën of droom omtrent deze functie omschrijft. Of bel naar tel. 0111-453444.


Welke Websitedeskundige (WordPress) wil ons webbeheer ondersteunen.

Op dit moment beschikken we over één persoon die voor het webbeheer zorgdraagt. Wij willen graag dat er meerdere personen hiervoor beschikbaar en inzetbaar zijn. We werken met het Webdisignprogramma WordPress.

Meer informatie gewenst of wil je aanmelden, dat kan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door het Oranje Fonds en Hart van Leefbaarheid.