Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 3 – 2013

In deze nieuwsbrief:

  • Thema Dag van de Dialoog: “Krimp als Kans”
  • 4 – 9 november 2013 Week van de Dialoog op Schouwen-Duiveland
  • Nieuwe dialoogtrainers voor Schouwen-Duiveland
  • Basistraining voor dialooggespreksleiders 23 en 24 november 2013.
  • Oefendialoog voor gespreksleiders die al een basistraining hebben gehad: 24 september en 31 oktober 2013.

Thema Dag van de Dialoog – Krimp als Kans

In de brainstormbijeenkomst van 3 juni j.l. is door de aanwezigen gekozen voor het thema ‘Krimp als kans’. De werkgroep methodiek ontwerpt deze zomer vier gerichte vragen bij dit thema voor de stappen kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. Begin september worden deze vragen in een proefdialoog getest en zonodig bijgesteld.


4 – 9 november 2013 Week van de Dialoog op Schouwen-Duiveland

Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven mee te doen aan de dag van de dialoog, is dit jaar gekozen voor een Week van de Dialoog. Gastheren en –vrouwen, tafelorganisatoren en gespreksleiders kunnen tussen 4 en 9 november 2013 zelf bepalen op welke dag en welk tijdstip zij hun dialoogtafel willen organiseren. Rekent u per dialoogtafel op ongeveer 3 uur, inclusief in- en uitloop. De officiële opening van de Week van de Dialoog is op maandagavond 4 november op een bijzondere locatie, die binnenkort bekendgemaakt wordt. Aansluitend kunnen daar de eerste dialogen plaatsvinden.

Wilt u meedoen als tafelorganisator, gastheer of gastvrouw, of als deelnemer, meld u aan via onze website www.schouwen-duivelandindialoog.nl


Nieuwe dialoogtrainers voor Schouwen-Duiveland

Kim Bij de Vaate, Rudolf Fontein en Wilma Knulst hebben in juni de trainerscursus gedaan van Nederland in Dialoog. Dit betekent dat we nu op ons eiland over meer deskundigheid beschikken om nieuwe dialooggespreksleiders te trainen in het begeleiden van dialoogtafels. Bovendien volgt Rudolf in juli een verdiepingstraining bij Nederland in dialoog. De expertise die hij daar opdoet zal in een later stadium worden doorgegeven aan de gespreksleiders in onze gespreksleiderspool.


Basistraining voor dialooggespreksleiders 23 en 24 oktober 2013

Vindt u het leuk en heeft u het lef om een dialoogtafel te begeleiden en heeft u de bereidheid om een training voor gespreksleiders te volgen, meld u dan aan! De training is gratis en heel laagdrempelig. Met veel praktische oefeningen en beknopte theorie krijgt u de nodige handvatten om een dialoogtafel op een professionele manier te begeleiden. De training is noodzakelijk om de gespreksdeelnemers een echt dialooggesprek te kunnen bieden. We oefenen met de vragen bij het thema ‘Krimp als kans’ en met de valkuilen en vooral de kansen, die aan een dialoogtafel ontstaan. Een leuke, leerzame en gratis voorbereidingsactiviteit, gegeven door ervaren trainers. Bovendien ontvangen de deelnemers aan de training een gespreksleidersmap met daarin de benodigde informatie en instructie voor uw tafel.

Voor de basisgespreksleiderstraining kunt u een keuze maken uit twee data:

  • Woensdagavond 23 oktober 2013             Aanvang 17.30uur
  • Donderdagmorgen 24 oktober 2013         Aanvang:  9.00uur

Beide trainingen duren vier uur. Er wordt brood en soep geserveerd.

De plaats van deze trainingen wordt nog bekend gemaakt. Meld u tijdig aan via de site!


Oefendialoog voor gespreksleiders die al een basistraining hebben gehad: 24 september en 31 oktober 2013

De werkgroep methodiek organiseert voor gespreksleiders die reeds een basistraining hebben gevolgd een oefendialoog met het thema ‘Krimp als kans’. Aanwezigheid van mensen die in november gespreksleider willen zijn is zeer gewenst omdat het zowel een kennismaking met het thema is en er in kleine groepjes geoefend kan worden in het leiden van een dialooggesprek. Dit zal de kwaliteit van de dialooggesprekken in de week van de dialoog ten goede komen.

Voor deze oefendialogen kunt u een keuze maken uit twee data:

  • Dinsdagavond 24 september a.s.            Tijd: 19.00 – 21.30uur
  • Donderdagavond 31 oktober a.s.            Tijd: 19.00 – 21.30uur

Plaats wordt nog bekendgemaakt. Graag opgeven voor 1 september a.s.


Meer informatie over het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Voor meer informatie over het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland: www.schouwen-duivelandindialoog.nl. Wilt u meedenken of u inschrijven voor de nieuwsbrief, meld u dan aan bij info@schouwen-duivelandindialoog.nl of bel naar 0111-406444.