Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 2 – mei 2017

Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 2 – mei 2017

In deze Nieuwsbrief:

•  Interview met Robbert Lievense: ‘Met de dialoog zoek je de overeenkomsten in plaats van de verschillen’

• Dialoogambassadeurs in actie:

• Bijeenkomst Verlies en rouw

• Gastvrij Schouwen-Duiveland

• Vervolg estafette kinderdialoog

• Toekomst van de gezondheidszorg: niet 16 mei maar 8 mei

• Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

• Belangrijke data op een rij

---

 

‘Met de dialoog zoek je de overeenkomsten in plaats van de verschillen’

Nieuw is deze nieuwsbrief is dat we ervaringen van mensen met de dialoog belichten. Daarmee willen we de kracht van deze gespreksvorm benadrukken en beter bekend maken. In deze eerste aflevering spreken we Robbert Lievense. Hij is gemeenteraadslid van Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD). Met zijn 33 jaar is hij een jonkie in de raad. Vorig jaar zat hij de helft van zijn leven in de politiek. Op zijn zestiende was hij namelijk al betrokken bij de oprichting van LSD. Hij is getrouwd en woont in Zierikzee en is werkzaam bij de gemeente Noord-Beveland als afdelingshoofd dienstverlening.

 Wat was je eerste ervaring met de dialoog?

,,Mijn eerste gedachte bij het woord dialoog? Daar heb je weer zo’n vage wetenschappelijke term. Nee, ik weet er geen ander woord voor. Het is net als burgerparticipatie en burgerkracht. Je moet de dingen een naam geven, zodat iedereen weet waar je het over hebt.
Ik werd ongeveer zes jaar geleden uitgenodigd door Kim Bij de Vaate om het te doen. Ze hield het op een boot in de haven van Zierikzee. Natuurlijk een droomlocatie. Ik weet niet eens meer wat het onderwerp was. Volgens mij ‘verbinden’, een heel vaag onderwerp in ieder geval.”

 Wat vond je ervan?

,,We zaten daar met zes tot acht mensen elkaar aan te kijken. Niemand kende elkaar, best spannend vond ik dat. Maar wat ik bijzonder vond, was dat iedereen vanuit zijn eigen levenservaring zijn verhaal deed over het onderwerp. En wat me echt is bijgebleven is dat je met totaal onbekende mensen in gesprek raakt. Wanneer spreek je nou iemand zomaar op straat aan? Als je die persoon niet kent, vrijwel nooit. Nu, vanuit mijn politieke functie doe ik dat wel. Dat we mensen aanspreken, is altijd ons sterke punt geweest als partij. Voor mij komt dat echt van het Dialoognetwerk vandaan: met mensen in gesprek raken zonder enige aanleiding. Dat breng ik ook over op onze fractieleden.”

 Wat is er na deze dialoog gebeurd?

,,Er zijn na deze dialoog wel verbindingen gelegd door deelnemers, maar wat precies, dat weet ik niet. Het zou wel grappig zijn als we daar eens een reünie van zouden houden, van die club waarmee we toen op die boot zaten. Voor mezelf is de dialoog echt een ‘changing point’ geweest in mijn manier van denken en werken.”

 Wat vind je zo goed aan de dialoog?

,,In 2014 wonnen we als LSD de verkiezingen. Ik werd formateur en informateur, dus ik kreeg een leidende rol. Wat gebruikelijk was op Schouwen-Duiveland was dat er vooraf voorwaarden werden gesteld. Zo van: je mag erbij onder die en die voorwaarden. Ik wilde het anders doen. Ik dacht: je kunt ook op basis van de dialoog met elkaar een gesprek aangaan. Dan ga je op zoek naar de overeenkomsten en dan blijven uiteindelijk de verschillen over. Zo ga je een fijn traject in met elkaar. Als je op zo’n manier het gesprek voert, heb je meer vertrouwen in elkaar en heb je ook ruimte voor elkaar. Door zoiets in dialoogvorm te doen, bouw je vertrouwen op in elkaar.”

 Kun je voorbeelden noemen van initiatieven dingen op Schouwen-Duiveland die vanuit de dialoog zijn ontstaan?

,,We hebben in de formatiebesprekingen eerst ons verkiezingsprogramma erbij gepakt en aan de onderhandelingspartners (naast LSD waren dat VVD, SGP en CU) gevraagd waar ze het mee eens waren en waarmee oneens. We deden dat in een schriftelijke ronde en daar kwam een basis uit waar we het direct allemaal mee eens waren. Daarna vroeg ik of ze dat verkiezingsprogramma wilden aanvullen met hun eigen punten. Toen de bespreekpunten aan de beurt . We hebben daar een dialoog over gevoerd. De breekpunten hebben we laten liggen en aan de gemeenteraad overgelaten. Zo hebben we elkaar niet gedwongen ergens een besluit over te nemen.”
,,In de gemeenteraad overleggen we eigenlijk ook in dialoogvorm. Iedereen zegt dat de debatten op Schouwen-Duiveland zo saai zijn. We zijn zo lief voor elkaar, zeggen ze. Nee, we zoeken de overeenkomsten op. Kijk, je kunt elkaar blijven aanvallen op tegenstellingen of debatteren in dialoogvorm en overeenkomsten zoeken. Ik hoef met de SGP namelijk niet in debat over winkelopenstelling op zondag. Die tegenstellingen blijven. We kunnen het ook anders doen en kijken waar we elkaar wel kunnen vinden.”
,,Een mooi voorbeeld van iets dat vanuit de dialoog is ontstaan is de stadsvisie van Brouwershaven. Dat is een van de betere voorbeelden van burgerparticipatie op basis van dialoogavonden. Er is ook heel veel dialoog tussen de gemeenteraad en de stadsraad van Brouwershaven. De stadsvisie is nog in ontwikkeling. De gemeenteraad gaat er uiteindelijk een besluit over nemen en kijken waarvoor er geld beschikbaar is. Door deze werkwijze van Brouwershaven komen nu ook Scharendijke, Sirjansland en Ouwerkerk op gang. Daar zien ze dat het werkt om op deze manier de stads- of dorpsvisie in te vullen.”

 Tot slot, waarom zou je iemand de dialoog aanbevelen?

,,De dialoog zie ik als vooruitkomen in de positieve zin van het woord.”

---

Dialoogambassadeurs in actie

 

Bijeenkomst verlies en rouw

 Aanbieders van rouw- en verliesverwerking en andere betrokkenen gaan op 13 juni met elkaar in dialoog. Er wordt gesproken over hoe mensen op Schouwen-Duiveland die te maken hebben met een verlies en/of daarover rouwen bereikt kunnen worden. Zeeuws Verlies, het steunpunt voor verlies en rouw in Zeeland, merkt namelijk dat anders dan in andere Zeeuwse regio’s er op Schouwen-Duiveland weinig gebruikt wordt gemaakt van het aanbod voor de verwerking van een verlies, bijvoorbeeld een lotgenotenbijeenkomst. Dat betekent volgens Gerda van Leeuwen van Zeeuws Verlies niet dat er geen behoefte aan is. Het moet misschien anders georganiseerd worden, zodat iedereen die te maken heeft met een verlies bereikt wordt. Daarover wordt gesproken in de dialoog op 13 juni. Die start om 13.30 uur in het dorpshuis in Zonnemaire, maar vooraf is er van 12.15 tot 13.15 uur de mogelijkheid om tegen een vergoeding gebruik te maken van een lunch.

Enquête Gastvrij Schouwen-Duiveland

Deelnemers aan de Week van de Dialoog in november 2016 hebben via mail een vragenlijst toegestuurd gekregen. We zijn benieuwd of er acties vanuit de dialogen zijn ontstaan of dat er ideeën zijn die misschien nog een zetje nodig hebben. Heb jij de vragenlijst ook ontvangen? Wil je deze dan invullen en voor 15 mei retourneren naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Als je geen vragenlijst hebt ontvangen, maar er wel een zou willen invullen, kun je dat ook via bovengenoemd mailadres doorgeven.

Vervolg estafette kinderdialoog in Zierikzee

De estafette van de kinderdialoog heeft al een aardige reis gemaakt over Schouwen-Duiveland. Na de aftrap in september 2016 is het estafettestokje langs de basisscholen De Schoener in Brouwershaven, Duiveland in Nieuwerkerk en de Helcherseeschool in Scharendijke gegaan. De laatstgenoemde school hield op 17 maart met groep 7 en 8 een gesprek over pesten. De kinderen gaan bij deze estafette steeds in kleine groepjes met elkaar in dialoog over dit onderwerp. Op 29 mei is ’t Kofschip in Zierikzee aan de beurt en in juni gaan de kinderen van de Jan Wouter van den Doelschool met elkaar in gesprek.

 

Toekomst van de gezondheidszorg

Via het project Zorg Verandert en de klankbordgroep Toekomst van de Zorg in Zeeland worden gesprekken gevoerd over de toekomst van de gezondheidszorg van Zeeland. Via een reeks dialogen kunnen inwoners van Zeeland hun wensen uiten op het gebied van die toekomstige zorg. De dialogen vinden plaats op verschillende plekken in Zeeland. Eerder meldden we dat er op 16 mei een dialoog in het kader van dit thema wordt gehouden in Zierikzee. Die datum is verzet naar een week eerder, namelijk 8 mei. Die dag worden aan twee dialoogtafels twee thema’s besproken: ‘De juiste zorg op de juiste plek’ en ‘Hartelijke en betrokken zorg’. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Laan van Sint Hilaire 2 in Zierikzee. Het programma begint om 17.30 uur met soep en een broodje. Vanaf 18.30 uur starten de dialoogtafels na een korte inleiding. Om 20.30 uur wordt er nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje en om 21.30 uur wordt de avond afgesloten. Aanmelden kan via PvanKooten@dezb.nl

---
---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

Oproep:
Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl .

---

Belangrijke data op een rij

8 mei   
Dialoog Toekomst van de gezondheidszorg in Zeeland – thema’s ‘De juiste zorg op de juiste plek’ en ‘Hartelijke en betrokken zorg’. Plaats gemeentehuis in Zierikzee. Aanvang 18.30 uur. Inloop 17.30uur met soep en brood. Let op: deze datum is verzet van 16 mei naar 8 mei.

14 mei  
Filosofisch café, thema vrijheid, De Zeeuwse Hemel in Zierikzee, 10.30-12.30 uur

18 mei     
Kerngroepvergadering Dialoognetwerk

29 mei     
Kinderdialoog over plagen en pesten, ’t Kofschip in Zierikzee

13 juni        
Bijeenkomst Verlies en Rouw in dorpshuis Zonnemaire, 13.30-16.00 uur, vooraf eventueel lunch vanaf 12.15 uur

21 juni        
Bestuursvergadering Dialoognetwerk

22 juni        
Kerngroepvergadering Dialoognetwerk

---
---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.    

.