Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 2 – 2013

Het heeft even geduurd, maar hier is dan toch de eerste nieuwsbrief van het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland van 2013. Achter de schermen is intussen hard gewerkt om de Dialoog op ons eiland een stap verder te helpen. Een van de ontwikkelingen is dat we de Dialoog als instrument voor ontmoeten en inspireren breder willen zetten dan alleen op de Dag van de Dialoog. We zijn bezig om de dialoog bij meer organisaties en bedrijven onder de aandacht te brengen zodat de dialoog vaker kan worden ingezet om mensen tot elkaar te brengen en ideeën te laten ontstaan. Om dit te ondersteunen is een drietal werkgroepen opgericht. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Voortaan spreken we over ‘Dialoognetwerk’ en niet meer over de Dag van de Dialoog. Natuurlijk blijft de Dag van de Dialoog een belangrijke jaarlijkse mijlpaal waar we hopelijk veel mensen kunnen betrekken bij deze bijzondere manier van met elkaar in gesprek gaan. De komende tijd gaan we vaker een nieuwsbrief uitbrengen, daarnaast wordt er gewerkt aan een vernieuwde website. Met verschillende middelen hopen we onze huidige ambassadeurs en vele nieuwe mensen goed te informeren over wat de dialoog is en wat er mee bereikt kan worden.


In deze nieuwsbrief:

 • Organisatie Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland
 • Uit de werkgroep Ondersteuning Dialoogaanpak
 • Uit de werkgroep Dag van de Dialoog
 • Uit de werkgroep Methodiek
 • Nieuws uit het landelijk netwerk Nederland in Dialoog
 • Nederland in Dialoog trainingsbijeenkomsten in Utrecht
 • Social Media-fanaat gezocht voor Dialoognetwerk

Organisatie Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Inmiddels begint de organisatie van het Dialoognetwerk serieus vorm te krijgen.
Er zijn drie werkgroepen gevormd en een aantal ondersteunende functies is met succes ingevuld.

 • Werkgroep organisatie van de Dag van de Dialoog: Gera Klijnsma, Andrea Meijer, Adrie Tange.
 • Werkgroep methodiekontwikkeling- en uitvoering: Kim Bij de Vaate, Rudolf Fonteijn, Wilma Knulst.
 • Werkgroep ondersteuning dialoogaanpak bij samenwerkingsverbanden, dorpsraden, nieuwe initiatieven, e.d: Inge van Oojen.

Ondersteunende taken:

 • Administratie en boekhouding:       Sandra Engel van het Welzijnshuis
 • Penningmeester:                             Johan van Westenbrugge van Octocare
 • Websitebeheer:                              Rudolf Fontein
 • Communicatie:                                Marjolein Engelhardt

Uit de werkgroep Ondersteuning Dialoogaanpak

Wanneer zet je de dialoog in en wanneer het debat? Hoe werk je toe naar resultaten die er toe doen? Waarom is juist in deze tijd de dialoog een belangrijk instrument? De antwoorden op deze vragen kunt u binnenkort vinden op de website. Daarnaast wordt gewerkt aan een ondersteunende folder om hiermee het gedachtegoed breder te kunnen verspreiden. Tevens is het plan opgevat om verkennende gesprekken te voeren met ondernemers, dorps- en gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van organisaties over het inzetten van de dialoog voor probleemoplossing en nieuwe ontwikkelingen.
Contactpersoon: Inge van Ooijen


Uit de werkgroep Dag van de Dialoog

De werkgroep Dag van de Dialoog heeft in april een vruchtbare eerste bijeenkomst gehad. Een van de uitkomsten uit deze bijeenkomst is dat we dit jaar een Week van de Dialoog gaan organiseren, en wel de week van 4 t/m 9 november. We gaan ervoor zorgen dat de officiële opening hiervan op een mooie locatie op het eiland zal plaatsvinden, waar aansluitend de eerste dialogen zullen plaatsvinden. Verder laten wij het graag aan de gespreksleiders en/of gastvrouwen/heren over wanneer in die week en op welke locatie zij de deelnemers aan hun Dialoog willen ontvangen. We hopen dat veel mensen mee willen denken over wat de bewoners van Schouwen-Duiveland bezighoudt en waarover we met elkaar waardevolle gesprekken en ontmoetingen kunnen hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat er meer onderling begrip, kansen voor samenwerking en draagvlak voor nieuwe initiatieven uit kunnen voortvloeien.
Contactpersoon: Gera Klijnsma


Denk met ons mee over het Dialoogthema van 2013!

Kom naar de brainstormsessie en laat weten wat jij belangrijk vindt voor Schouwen-Duiveland. In kleine groepjes formuleren we een actueel, inspirerend en aansprekend thema. Dit thema vormt in de week van de dialoog (4 tot en met 10 november 2013) het gespreksonderwerp aan de Dialoogtafels.

Maandagavond 3 juni 2013 in het gemeentehuis te Zierikzee (kamer 1.11) Inloop met koffie/thee rond 19.15 uur. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Meer informatie: www.schouwen-duivelandindialoog.nl

Aanmelden via: info@schouwen-duivelandindialoog.nl


Uit de werkgroep Methodiek

De werkgroep heeft als hoofdtaken het opleiden of trainen van Tafelgespreksleiders en het koppelen van gespreksleiders aan de Dialoogtafels. Daarnaast zal de werkgroep gespreksleiders inhoudelijk ondersteunen. Dat kan door middel van het organiseren van verdiepingssessies of intervisiegroepen. In de afgelopen weken zijn de mensen die in 2011 en 2012 zijn opgeleid tot gespreksleider benaderd met de vraag of zij dit jaar, tijdens de week van Nederland in Dialoog, weer beschikbaar zijn als gespreksleider. Ook is hen gevraagd naar wensen op het vlak van training en ondersteuning. Er is een groot aantal reacties binnen gekomen. De trend daarvan is dat mensen opnieuw beschikbaar willen zijn, maar nog wel behoefte hebben aan een opfristraining.


Nieuws vanuit het landelijk netwerk Nederland in Dialoog

Op 26 maart 2013 was de jaarlijkse ontmoetingsdag van Nederland in dialoog. Ook dit keer was het weer inspirerend om zoveel enthousiaste mensen te ontmoeten en ervaringen te delen. Momenteel zijn ongeveer 80 gemeenten aangesloten bij dit landelijke netwerk.
Om de onderlinge Nederlandse verbondenheid meer naar voren te laten komen wordt de koptekst in de plaatselijke websites veranderd in ‘Nederland in dialoog’, met daaronder de naam van de gemeente. De inrichting, vormgeving en teksten blijft de eigen smaak van de plaatselijke dialoognetwerken.
Voor 2013 is de periode van 4-10 november gekozen om de Dag van de Dialoog te organiseren. Zoals elk jaar kiest elke gemeente zelf welke dag(en) het beste schikt. Op Schouwen-Duiveland zullen er gedurende de hele week dialogen plaatsvinden.


Landelijke coördinatorentraining Dag van de Dialoog

In maart heb ik twee middagen deelgenomen aan de landelijke trainingsdagen van Nederland in Dialoog. Het was heel waardevol, stimulerend en vooral inspirerend om Dag van de Dialoog organisatoren uit andere delen van het land te ontmoeten, hun ervaringen te horen en van gelouterde organisatoren tips te krijgen over wat goed heeft gewerkt voor hun plaatselijke Dag (of Week) van de Dialoog. Natuurlijk was er ook een breed scala aan ‘best practice’ tips van de oprichter van Nederland in Dialoog, Olga Ploklooij. Aan het begin van dit jaar heeft zij het stokje overgedragen aan haar opvolgster Karin van Oppelland. Zij vertelden ons hoe de Dialoog staat voor aandachtig luisteren en ervaringen delen. Hoe je je zonder oordelen en met belangstelling kunt luisteren naar het verhaal van een ander, je kunt openstellen en respect kunt opbrengen voor de diversiteit aan denkbeelden die bij anderen leven.
Bovendien werd uitgelegd hoe de kracht van de Dialoog steunt op zes pijlers: vanuit maatschappelijk initiatief wordt een centraal thema aangedragen. Via de vier stappen-methodiek van Appreciative Inquiry (kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen en doen) wordt aan gevarieerd samengestelde dialoogtafels de dialoog gevoerd, onder leiding van getrainde gespreksleiders, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers centraal staat.
Gera Klijnsma


Social Media-fanaat gezocht voor Dialoognetwerk

Social media, zoals Linkedin, Facebook en Twitter zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Ook voor het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland zou gebruik van deze sociale media erg handig zijn. We zijn dan ook dringend op zoek naar een of meerdere personen die op regelmatige basis willen twitteren voor de Dialoog en sociale netwerken zou willen opzetten op Facebook en Linkedin. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Marjolein Engelhardt; maj.engelhardt@zeelandnet.nl


Meer informatie over Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Voor meer informatie over het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland: www.schouwen-duivelandindialoog.nl. Wilt u meedenken of u inschrijven voor de nieuwsbrief, meld u dan aan bij info@schouwen-duivelandindialoog.nl of bel naar 0111-406444.