Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 2 – 12 mei 2014

In deze nieuwsbrief:

  • Moed en verbeeldingskracht
  • Drie matches op de beursvloer
  • Dialoogbegeleiders investeren in scholing met elkaar
  • Dialogen over ‘vrijheid’
  • Geluksdialogen op vrijdag 20 juni 2014
  • Week van de Dialoog van 10 – 14 november 2014

Moed en verbeeldingskracht

Wat is de overeenkomst tussen een wonder en een dialoog?
Beide zijn niet te voorspellen. Een dialoog is een gesprek tussen mensen zonder dat de afloop of uitkomst van tevoren vaststaat. Voorwaarde voor een goede dialoog is de zorg voor vrije ruimte waarin ieder zijn of haar verhaal kan vertellen. Persoonlijke standpunten in een discussie geven geen vrijheid, maar poneren, waardoor frictie niet doorgaat naar dialoog. Om van frictie over te gaan naar dialoog is moed nodig en verbeeldingskracht. (bron: Coachingskalender 2007). In deze Nieuwsbrief kun je lezen hoe mensen op Schouwen-Duiveland, in Zeeland en landelijk een sprong in het diepe durven wagen om de dialoog in te zetten voor zowel bestaande activiteiten als nieuwe initiatieven.


Drie matches op de beursvloer

Op 16 april hebben Rudolf, André en Inge drie matches afgesloten, waarmee het dialoognetwerk zich verder kan doorontwikkelen. De eerste match is met Klaassen Notarissen in Zierikzee. In ruil voor hun activiteiten voor het oprichten van een stichting zorgt het dialoognetwerk voor een traktatie voor alle 13 medewerkers van het kantoor en bekendmaking van hun inzet in deze Nieuwsbrief en op onze website. De tweede match is met jeugd- en jongerenwerkster Jacolien de Glopper van SMWO. De dialoogmethodiek wordt ingezet voor de evaluatie van het project Regioruis met de 15 scholieren die bij dit project hun maatschappelijke stage hebben gedaan. Regioruis geeft jonge bands de kans om podiumervaring op te doen. Als tegenprestatie zal Jacolien promotieactiviteiten doen voor de activiteiten van het dialoognetwerk op faceboek, twitter en de website van het SMWO. De derde match is met een docent van Pontes Pieter Zeeman om een dialoog te organiseren met een groep scholieren om hen sterker te maken voor hun maatschappelijke stage, in ruil voor het organiseren van een dialoogtafel in de Week van de Dialoog.


Wandeldialoog 16 mei 2014

Er zijn nog enkele plaatsen om aan deze wandeldialoog deel te nemen. Klik voor meer info en aanmeldingsroute HIER.


Dialoogbegeleiders investeren in scholing met elkaar

Vijftien mensen die de basistraining voor gespreksleider hebben gevolgd, hebben zich eind april – aan boord van de Morgenster- gebogen over de vragen: waar sta je nu als dialoogbegeleider, waar wil je naartoe en wat wil je leren? Aan de hand van een schema met verschillende deskundigheidsniveaus nodig voor de ontwikkeling van de gespreksleiderspool – kon iedereen de eigen dromen en scholingswensen weergeven. De behoeften zijn gerangschikt in: veel willen oefenen, het ontwikkelen van meer vaardigheden, meer inzicht verkrijgen in de achterliggende theorie en methodiek van de appreciative inquiry en intervisie. De gemeenschappelijke wens ontstond om regelmatig bij elkaar te komen, te oefenen en elkaar bij te scholen. Rudolf Fontein en Hans Plomp bereiden de eerste bijeenkomst voor. Dit is op maandagavond 26 mei a.s. in het MFC, aanvang 19.30uur. Meer concrete informatie over de avond kun je lezen in de persoonlijke impressie van Sabine Dingemans op de website. Ben je dialooggespreksleider en wil je graag mee-scholen? Laat het weten, je bent van harte welkom.


Dialogen over ‘vrijheid’

‘Waar zien we verdraagzaamheid, tolerantie en inclusie in Nederland?’ en ‘Hoe willen we dit lokaal vormgeven?’ Deze vragen stonden op 10 april jl. centraal in een bijeenkomst georganiseerd door Yaïri Terpstra van jongerencentrum de Spot in Middelburg. Na inspirerende verhalen en praktijkvoorbeelden van diverse sprekers, nodigde de coördinator van Middelburg in dialoog, Margot Verhaagen, het publiek uit om met elkaar in gesprek te gaan over het thema tolerantie en vrijheid. Als gespreksleider bij één van de zes dialoogtafels was ik (Inge) onder de indruk hoe in een uur tijd jongeren openheid gaven over hun uiteenlopende ontwikkelingen, vragen en dilemma’s. De avond zorgde voor een sterk gevoel van ‘saamhorigheid’.

Onder de vlag van Zeeland in dialoog, de gezamenlijke dialoognetwerken in Zeeland, zijn op 5 mei bij het bevrijdingsfestival in Vlissingen dialogen over ‘vrijheid’ georganiseerd. Zie voor meer informatie de persberichten.


Geluksdialogen op vrijdag 20 juni 2014

Op vrijdag 20 juni a.s. gaan dwars door heel Nederland 1000 mensen met elkaar in gesprek over geluk. Het doel van Nederland in dialoog hierbij is om Nederland gelukkiger te maken. Ook in Zierikzee wordt een geluksdialoog georganiseerd. Wil je meepraten of zelf op Schouwen-Duiveland een geluksdialoog organiseren, meld je dan aan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl, tel. 0111-453444. In de volgende Nieuwsbrief komt hierover meer informatie. Op zaterdag 21 juni 2014 vindt op landgoed Antropia in Driebergen de Geluksparade 2014 plaats. Iedereen is uitgenodigd om daar het geluk te delen, vinden, plukken, zoeken, ervaren of vermenigvuldigen. Zie voor meer info www.geluksparade.nl. De bedoeling van de geluksparade is om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is. Er is meer geluk in de wereld dan we geneigd zijn te zien.


Week van de dialoog 2014

Van 10 tot en met 14 november 2014 wordt voor de vierde maal de Week van de Dialoog georganiseerd. Over het thema zijn we nog in overleg. Vanwege alle ontwikkelingen in de zorg willen we een thema kiezen dat de leidraad kan zijn voor heel veel inwoners en organisaties om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we met elkaar de zorg op ons eiland zo optimaal mogelijk kunnen organiseren.

Je kunt je al vast opgeven voor het organiseren van een dialoogtafel, of voor het meedoen aan de basistraining voor gespreksbegeleiders in oktober via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl, of tel. 0111-453444.


Meer informatie over Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Voor meer informatie over het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland: www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Wil je meedenken of je inschrijven voor de nieuwsbrief, meld je dan aan bij info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door het Oranje Fonds en Hart van Leefbaarheid.