Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 1 – februari 2017

Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 1 – februari 2017

 

In deze Nieuwsbrief:

• Met elkaar, voor elkaar in 2017

• Dialoogambassadeurs in actie

• Bijeenkomsten met taalmaatjes

• Vervolg estafette kinderdialoog

• Gastvrij Schouwen-Duiveland

• Toekomst van de gezondheidszorg

• Dialooggespreksbegeleiders training Zorg Verandert

• Afscheid van Antoine de Ceuster van Zeeuwland

• Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

• Clubkas campagne Rabobank

• Belangrijke data op een rij

---

Met elkaar, voor elkaar in 2017 

Het aantal activiteiten van het Dialoognetwerk groeit. Steeds meer mensen en organisaties hebben de kracht van de dialoog ervaren. Ze willen dit middel inzetten voor hun eigen activiteiten, of om na te gaan welke behoeften, wensen en ideeën bij (mede-)inwoners leven rond diverse thema’s. De komende tijd staan er diverse dialoogbijeenkomsten op de agenda waar wij met onze gespreksbegeleiderspool ondersteuning aan verlenen.

Naast het begeleiden van dialoogbijeenkomsten willen we dit jaar ook ondersteunende info gaan bieden aan dialoogambassadeurs, die is nog in de maak. We hebben het idee om een soort stappenplan te maken, als handig hulpmiddel bij het zelf organiseren van een dialoog.

 

---

Dialoogambassadeurs in actie

Vervolgbijeenkomsten taalmaatjes

 In januari en februari van dit jaar hebben gespreksbegeleiders van Schouwen-Duiveland voor de tweede maal bijeenkomsten begeleid met taalmaatjes in zowel Zierikzee als Sommelsdijk. Ook dit keer gaven taalmaatjes elkaar handige tips o.a. over middelen en manieren om met de taal te oefenen in en rondom huis en in de omgeving.

Bij taalmaatjes blijkt er behoefte aan om dieper in te gaan op thema’s zoals omgaan met cultuurverschillen, maar ook waar de integratie en waar betutteling begint. Hoeveel keuzeruimte is er binnen onze cultuur en waar zijn de (strafrechtelijke) grenzen? Denk hierbij aan Islamitische vrouwen, die bijna niet naar buiten te krijgen zijn en het hermetisch afsluiten van de ramen met gordijnen.

De avonden waren georganiseerd door opleidingsinstituut Scalda in samenwerking met het project Zorg Verandert en vonden ook plaats in Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. Met behulp van de evaluaties van deze tweede reeks van gesprekken met taalmaatjes wordt de mogelijkheid onderzocht van vervolggesprekken, waarin meer specifiek op de diverse thema’s kan worden ingegaan

Concrete acties dialogen Gastvrij Schouwen-Duiveland

Aan de dialoogtafel tijdens de openingsavond van de Week van de Dialoog is een mooie samenwerking ontstaan tussen Vluchtelingenwerk, de Coöperatie Energie Werkt (EWSD) en het Watersnoodmuseum. Met het elektrische vervoer van EWSD gaan groepjes inburgeraars in het kader van hun participatieworkshops naar het Watersnoodmuseum om daar kennis te nemen van een stukje geschiedenis van ons eiland.

De openingsavond van de Week van de Dialoog 2016 op 7 november ligt al weer een poosje achter ons, maar we zijn erg benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers. Daarom ontvangen alle deelnemers binnenkort een korte vragenlijst. We zijn natuurlijk ook erg benieuwd of er al concrete stappen zijn genomen met uitkomsten van de dialogen of dat er andere mooie dingen uit voortgekomen zijn.

Vervolg estafette kinderdialoog in Scharendijke

Kinderen van de openbare basisschool Duiveland uit Nieuwerkerk geven op 17 maart a.s. het estafettestokje door aan groep 7 en 8 van de Helchersseeschool in Scharendijke. In kleine groepjes gaan deze kinderen hun ervaringen delen met pesten en gepest worden en wat ze zelf kunnen doen om pesten te stoppen.

Hoe zie jij graag de toekomstige zorg in Zeeland?

Vorig jaar heeft de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland haar visie gepresenteerd op de zorg in Zeeland in 2025. Op initiatief van Ada Overwater heeft de klankborggroep van deze commissie samenwerking gezocht met het project Zorg Verandert om, via dialooggesprekken, na te gaan wat de wensen van inwoners zijn over de toekomstige zorg in Zeeland.

Hiervoor worden in maart en mei op verschillende plaatsen in Zeeland dialooggesprekken georganiseerd. De dialooggesprekken hebben verschillende thema’s als invalshoek. Gespreksbegeleiders van het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland begeleiden de bijeenkomsten in Zierikzee en Tholen.

Heb jij als patiënt, mantelzorger of familielid veel te maken met de zorg kom dan op 27 maart 2017 in Zierikzee meepraten over het thema ‘Wat betekent goede zorg voor jou’ of op 16 mei 2017 over het thema ‘Samenwerking tussen zorgverleners en zorgorganisaties’. Beide avonden vinden plaats in het gemeentehuis en starten om 17.30 uur met inloop met soep en brood. De gesprekken starten om 18.30 tot 20.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.

Opgeven bij Margot Verhaagen margot.zorgverandert@gmail.com of info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.

---

Dialooggespreksbegeleiders training Zorg Verandert

Ben je dialooggespreksbegeleider en wil je voor het project Zorg Verandert dialogen begeleiden? Kom dan naar de training op 16 maart a.s. in Middelburg in café Bommel in Middelburg, inloop 17.00 uur met soep en brood, aanvang 17.30 tot 21.00uur.

De training wordt gegeven door Margret Hintzen, hoofdtrainer van Zorg Verandert en Margot Verhaagen, regiocoördinator Zeeland van Zorg Verandert. Dialooggespreksbegeleiders ontvangen voor een dialoogbegeleiding 50 euro per bijeenkomst. In deze training zal o.a. geoefend worden met de vragen voor de dialogen over de toekomst van de gezondheidszorg.

Voor deze training kun je je aanmelden bij  Margot Verhaagen margot.zorgverandert@gmail.com.

---

Afscheid van Antoine de Ceuster van Zeeuwland

Antoine de Ceuster, directeur van woningcorporatie Zeeuwland, is op donderdag 16 februari met pensioen gegaan. Hij heeft het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland van begin af aan gesteund. Als dank hiervoor hebben we hem een fles wijn aangeboden tijdens de afscheidsbijeenkomst. We wensen hem als Dialoognetwerk een goede toekomst toe.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

• Financiën:
Het Dialoognetwerk heeft van de gemeente een structurele subsidie gekregen voor de periode 2017-2020 ad. € 3000,= per jaar. De afspraak is dat ook Zeeuwland de stichting voor deze periode met € 3000,= per jaar ondersteunt.

• Evaluatieverslag en jaarrekening:
Binnenkort wordt het evaluatieverslag en de jaarrekening van het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland over 2016 en het activiteitenplan over 2017 op de website gepubliceerd.

• Oproep
Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl .

---

Clubkascampagne Rabobank

Ben je lid van de Rabobank? Dan kun je via de Rabobank Clubkascampagne je stem uitbrengen op een van de verenigingen of stichtingen die je een warm hart toedraagt.  De stichting Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland doet ook mee! Stem je op ons? Hoe meer stemmen de stichting krijgt, hoe meer geld we van de Rabobank ontvangen. Daarmee kunnen we de dialoog nog breder uitdragen, voor jou als inwoner tot aan de politiek en verder om de kwaliteit van werken, wonen en leven te verbeteren. De Rabobank Clubkascampagne wordt gehouden van donderdag 6 april t/m dinsdag 18 april 2017. Leden van Rabobank Oosterschelde kunnen via een stemsite in totaal 5 stemmen uitbrengen op deelnemende verenigingen en/of stichtingen. Je mag als lid twee stemmen op dezelfde club uitbrengen. Alle leden krijgen per post een persoonlijke stemcode toegestuurd. Alvast bedankt voor je stem!

---

Belangrijke data op een rij

5 maart 2017                Filosofisch café met de filosoof Joeri Kooimans. Aanvang 13.00 uur.

16 maart 2017              Training Zorg Verandert voor dialoogbegeleiders in Middelburg

17 maart 2017              Kinderdialoog over pesten Helcherseeschool in Scharendijke

23 maart 2017              Kerngroep bijeenkomst over het voeren van verkennende gesprekken

27 maart 2017              Dialoog Toekomst van de gezondheidszorg in Zierikzee –thema ‘Wat betekent goede zorg voor jou’. Plaats Gemeentehuis. Aanvang 18.30uur. Inloop 17.30 uur met soep en brood.

29 maart 2017              Bestuursvergadering

16 mei 2017                 Dialoog Toekomst van de gezondheidszorg in Zierikzee – thema Samenwerking tussen zorgverleners en zorgorganisaties. Plaats Gemeentehuis. Aanvang 18.30uur. Inloop 17.30 uur met soep en brood.

---
---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.    

.