Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 1 – 3 maart 2015

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 3, 25 juni 2015

In deze nieuwsbrief:

• Opening Week van de Dialoog in de Zeeuwse Stromen
• Inspiratie opdoen voor uw samenwerkingsproject? Grijp uw kans!
• Trainingen en oefenavond voor gespreksbegeleiders
• Thuis in de Kern
• Met kinderen een dialooggesprek houden. Lukt dat?
• Gemeente moet meer in dialoog.


Opening Week van de Dialoog in de Zeeuwse Stromen

Op maandagavond 9 november wordt de week van de dialoog geopend in de Zeeuwse Stromen in Renesse. Het is dit jaar de vijfde keer dat het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland dit organiseert. Een echt lustrum, dus.
Hotel-Congrescentrum “de Zeeuwse Stromen” in Renesse draagt de dialoog een warm hart toe en brengt haar Zeeuwse gastvrijheid in de praktijk. Voor deze speciale gelegenheid stelt de Zeeuwse Stromen op de openingsavond van de Week van de Dialoog diverse ruimten kosteloos ter beschikking, waaronder de lobby, de lounge, het grand café, diverse zalen en zelfs een van de nieuwe duinvilla’s. Zij denken mee en adviseren vanuit hun jarenlange ervaring als Congrescentrum bij de opening, zodat alles op rolletjes zal verlopen. Graag lichten we alvast een tipje van de sluier op: na de officiële opening en de verrassingsact willen we verschillende tafels met elkaar in gesprek gaan over het thema ‘Vertrouwen in samenwerken; hoe creëren we win-win situaties’.
Gedurende de gehele week tot en met zaterdag 14 november 2015 willen we zoveel mogelijk dialoogtafels (laten) organiseren op verspreid over Schouwen-Duiveland. Op deze manier hopen we dat de dialoog zich als een olievlek verspreidt over het eiland en zoveel mogelijk bewoners van Schouwen-Duiveland de dialoog gaan beleven en toepassen.
Wilt u er bij zijn en samen met ons dit ideaal realiseren, geef u dan alvast op als tafelorganisator, gespreksbegeleider of als deelnemer via: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl


Inspiratie opdoen voor uw samenwerkingsproject? Grijp uw kans!

Hoe creëert u win-winsituaties met de andere partijen en organisaties waarmee u samenwerkt? Bent u benieuwd naar wat mensen wel of juist geen vertrouwen geeft bij samenwerken? Voor de openingsavond geven we graag (nieuwe) samenwerkingsprojecten de gelegenheid om zelf mensen uit te nodigen voor een dialoogtafel. U krijgt hiermee extra publiciteit voor uw project en bovendien leert u uw samenwerkingspartners beter kennen. Vanwege het vijfjarig lustrum zou het geweldig zijn als de projecten uit minimaal vijf verschillende sectoren komen zoals sport, onderwijs, energie, kunst/cultuur, zorg, recreatie, enz.
De Coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland U.A. heeft reeds toegezegd dat zij een tafel gaan organiseren. Bent u met uw project de volgende?
n september krijgen de tafelorganisatoren een uitnodigingskaart, waarmee zij zelf hun mensen kunnen uitnodigen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 28849891, of mailen naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl


Thuis in de Kern

‘Heb je een ervaring waarbij je in je rol als dorpsraadslid of actieve dorpsbewoner blij werd van wat er gebeurde? Wanneer was dat? Wat maakte je blij?’ Deze vragen kregen de vertegenwoordigers van de dorpsraden op 15 juni na de pauze voorgelegd tijdens de inspiratiebijeenkomst van Thuis in de Kern. De ruim 45 aanwezigen verdeeld over 6 dialooggroepen kwamen met uiteenlopende voorbeelden, zoals o.a. het opzetten van een facebookpagina (Bruinisse), het organiseren van een opfriscursus Veilig Verkeer voor 55+ (Nieuwerkerk), met elkaar koken en eten (Noordgouwe) of het met elkaar aansteken van de lichtjes in de kerstboom (Ouwerkerk).
Gezelligheid, mensen verbinden, andere mensen tot iets aanzetten blijken belangrijke drijfveren van mensen om zich actief in te zetten voor hun eigen dorp. En je leert er zelf veel van. Met de diverse voorbeelden gaven de aanwezigen elkaar inspiratie en tips voor toepassing in de eigen kern. Krap drie kwartier was te kort om dieper in te gaan op de vraag hoe je andere mensen in je dorp kunt stimuleren om zich actief in te zetten voor het dorp. Zo’n uitwisseling in kleinere dialooggroepen zagen verschillende aanwezigen als een mogelijkheid om ook in hun eigen kern toe te passen.
Wilt u in uw (dorps) kern, organisatie of vereniging een dialoogavond organiseren? Of wilt u rond een dialoogtafel zitten, na bijvoorbeeld een lezing over een specifiek onderwerp?
Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland helpt u graag om dit te organiseren. We kunnen meedenken over de voorbereiding, het thema, de vragen en we hebben gespreksbegeleiders die dialoogtafels kunnen begeleiden.
Neem hiervoor contact op via: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl


Met kinderen een dialooggesprek houden, lukt dat?

Kinderen van de Kirreweie in Haamstede over hun school van de toekomst
Marjan Glas had mij uitgenodigd om gespreksleider te zijn bij een dialooggesprek met kinderen. Daar was ik gelijk enthousiast voor. We hebben thema en uitvoering voorbereid; de structuur van een dialooggesprek hebben we aangepast aan de leeftijd. Donderdagmorgen 11 juni was het zover. Het gesprek vond plaats met kinderen van groep 7 en 8 op de Kirreweie in Burgh-Haamstede. Het thema was: School van de toekomst. De kinderen zijn in kleine groepjes gedeeld en hebben onder leiding van Marjan Glas, de eigen leerkracht, een enthousiaste vader en mijzelf het gesprek gevoerd. Van te voren is aan de kinderen verteld wat de bedoeling was en dat hun ideeën belangrijk zijn om de studie van toekomstige leerkrachten aan de PABO af te stemmen op het onderwijs van de toekomst. De ideeën en plannen zijn na het gesprek door de kinderen in een tekening met een korte geschreven toelichting erbij uitgewerkt. De reactie van de kinderen was positief: ze vinden het belangrijk dat zijzelf hun ideeën kunnen inbrengen en ze geven aan dat ze het fijn vinden om in een klein groepje een gesprek te voeren: “ik kan me beter concentreren”, “ik luister beter” , “het is gewoon fijner dan in een grote groep”, zijn opmerkingen die ik terug kreeg. De conclusie: Met kinderen een dialooggesprek houden, lukt dat? Ja zeker. In samenwerking met het Dialoognetwerk gaan Marjan Glas en ik zeker verder werken om de kinderdialoog in het onderwijs bekend te maken.
Laura van der Wekken


Gemeente moet meer in dialoog

In de raadsvergadering van 28 mei heeft een aantal fracties in de gemeenteraad de gemeente opgeroepen om meer gebruik te maken van de dialoog als instrument om in het sociaal domein in gesprek te gaan met inwoners en maatschappelijke organisaties. De gemeente heeft hier positief op gereageerd en aangegeven dat de dialoog zeker onderdeel uitmaakt van de verdere ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Zodra de plannen hiervoor concreter worden, neemt de gemeente contact op met het Dialoognetwerk.


Trainingen en oefenavond voor gespreksleiders 2015

Op 15 oktober organiseren we voor de vijfde maal een basistraining voor gespreksbegeleiders. Wilt u het verschil ervaren tussen debat en dialoog?
Lijkt u het leuk en heeft u het lef om een dialoogtafel te begeleiden, meldt u dan aan.
De training bestaat uit beknopte theorie en veel praktische oefeningen. En we oefenen met het thema ‘Vertrouwen in Samenwerken; hoe creëren we win-win situaties?’.
De training is gratis, in ruil hiervoor vragen we of u tijdens de Week van de Dialoog een dialooggroep wilt begeleiden. Alle deelnemers ontvangen een gespreksbegeleidersmap inclusief instructies voor het begeleiden van een dialoogtafel.
Voor deze basistraining kunt u een keuze maken uit twee tijdstippen:
• Donderdagmorgen 15 oktober 8.30 – 12.30 uur
• Donderdagavond 15 oktober 17.30 – 22.00 uur

Beide trainingen duren ca. 4 uur. Brood en soep wordt geserveerd.
De plaats van de training wordt nog bekend gemaakt.
Meld u tijdig aan bij info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl
Voor getrainde gespreksbegeleiders is een oefenavond gepland. U kunt alvast noteren in de agenda: donderdagavond 22 oktober. We oefenen met de vragen rondom het thema ‘Vertrouwen in Samenwerken; hoe creëren we win-win situaties’. Tijdstip en locatie worden nog bekend gemaakt.