Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 1 – 27 maart 2014

In deze nieuwsbrief:

  • Nieuwe initiatieven in 2014
  • Uitnodiging voor dialoogbegeleiders 24 april 16.30-18.30 uur
  • Gemeente zet dialoog in voor ontwikkeling WMO beleid
  • Zeeland in dialoog
  • Wandeldialoog
  • Gevraagd: ondersteuning bij communicatieactiviteiten

Nieuwe initiatieven 2014

De organisatiegroep bereidt zich voor om meer mensen en organisaties op het eiland kennis te laten maken met de positieve effecten van de dialoogmethodiek.
Naast de Week van de Dialoog in november geven we gedurende het gehele jaar gerichte ondersteuning  bij gesprekken over diverse thema’s of bij de aanpak van nieuwe initiatieven.
Heeft u een vraag hoe u de dialoog in uw (dorps)kern of organisatie kunt inzetten voor diverse vraagstukken, of wilt u uw buren en anderen laten kennismaken met de dialoog, stuur een mail naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel naar ons contactadres telefoon: (0111) 453 444 (SMWO, voorheen Welzijnshuis, vragen naar Sandra Engel)


Uitnodiging voor dialoog gespreksleiders 24 april 16.30-18.30 uur

Moegenster buitengaatsMeevaren op onze droomboot? Meld je aan voor een inspirerende namiddag op de boot “de Morgenster”, Luitje (haven) Zierikzee.

Binnenkort wordt aan de door ons opgeleide dialoog gespreksleiders per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor dit evenement verstuurd.

Met iedereen die de afgelopen jaren de basistraining gespreksleider heeft gevolgd, willen we de wensen inventariseren om nog beter de dialoogmethode te kunnen toepassen.
Aan de hand van de uitkomsten gaan we (bij)scholing organiseren, bijvoorbeeld voor verdieping in de dialoogmethodiek, uitbreiding van gesprekstechnieken, intervisie, etc.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje in deze bijzondere ambiance. Enthousiast? We zien jouw aanmelding graag tegemoet op ons adres info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl (in verband met de organisatie  gaarne je opgeven vóór 17 april a.s.).

Nog meer foto’s van de Morgenster zijn te vinden onder de knop “FOTOS” in het linker menu van onze website.


Gemeente zet dialoog in voor ontwikkeling WMO

Op 17 maart j.l. hebben drie van onze dialoog gespreksleiders ondersteuning verleend en de dialoogmethodiek toegepast bij de evaluatie van het WMO beleid.

Rond de thema’s leefbaarheid/actief burgerschap, zelfredzaamheid en voorzieningen benoemden ambtenaren en medewerkers van diverse zorginstellingen en belangenorganisaties hun bereikte resultaten in de afgelopen twee jaar.
Als duidelijke wens naar de toekomst kwam naar voren dat de gemeente meer kader stellend en faciliterend en minder sturend optreedt. De uitvoering van activiteiten en projecten via duidelijke doelen en gewenste resultaten ziet men graag in handen van de (zorg)professionals en actieve burgers.
Als vervolg op deze bijeenkomst worden in mei/juni meer dialogen georganiseerd voor de ontwikkeling van het nieuwe WMO- beleid.


Zeeland in dialoog

De organisatoren van Middelburg, Goes en Vlissingen in dialoog en het dialoognetwerk Schouwen-Duiveland hebben besloten om onder de naam Zeeland in dialoog de samenwerking met elkaar te intensiveren.
Een eerste gezamenlijke activiteit was de bijdrage aan een initiatief van de GGD Zeeland om twee dagen na het vertonen van de film ‘Moeders springen niet van flats’ op 19 februari een dialoogtafel te begeleiden rond het thema begrip. Uiteindelijk zijn er twee dialoogtafels geweest; in Goes en in Middelburg.


Wandeldialoog

foto Wandeldialoog

Op 16 mei 2014 van 14.00-17.00 uur wordt een dialoogwandeling georganiseerd met het thema Geloof.  Startplaats Veere sluizen bij het kanaal. De wandeling is bedoeld voor dialoogambassadeurs en gespreksleiders in Zeeland.

Van te voren opgeven bij Wilma Knulst.
Dat kan per e-mail: wilma.knulst@gmail.com of per telefoon 06 13426083.
Klik hier voor meer informatie.


Gevraagd: ondersteuning bij communicatie activiteiten

Vind je het leuk om te schrijven, of ben je handig in het publiceren in de diverse sociale media, je bent van harte welkom bij onze organisatiegroep.
Wij zijn op zoek naar mensen die ondersteuning kunnen verlenen bij het maken van persberichten, Nieuwsbrieven, filmpjes en andere communicatieve activiteiten.
Meld je aan via  info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel ons contactadres telefoon: (0111) 453 444 (SMWO, voorheen Welzijnshuis, vragen naar Sandra Engel).


Meer informatie over Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Voor meer informatie over het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland: www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Wil je meedenken of je inschrijven voor de nieuwsbrief, meld je dan aan bij info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door het Oranje Fonds en Hart van Leefbaarheid.